Steun horecasector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 15 okt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen actief in de horeca
Voor wat
ondersteuning tijdens de coronacrisis
Subsidies, Leningen, Tijdelijke werkloosheid
steun varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

De horecasector werd zwaar getroffen door de tweede coronagolf. Daarom hebben we voor deze sector nog eens de belangrijkste ondersteuningsmaatregelen opgesomd.

Voor een volledig overzicht kan je de filter coronavirus raadplegen en verder filteren op sector Toerisme & Horeca. Ook via de filter financieren van de Subsidiedatabank kan je belangrijke financieringsmaatregelen terugvinden voor de ondersteuning in deze crisis (zoals o.m. de Winwinlening en de Vlaamse Kredietbemiddelaar).

Overbruggingsrecht

Je kan tijdens de coronacrisis soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: 

  • Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' kon worden toegepast tot en met 30 september 2021. De aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 moet uiterlijk op 31 maart 2022 zijn ingediend.   
  • Het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' kon worden toegepast tot en met 30 september 2021 voor wie geconfronteerd werd met een omzetdaling van 40%. Vanaf oktober tot en met december 2021 kan dit worden toegepast bij een omzetdaling van 65%. De aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 moet uiterlijk op 30 maart 2022 zijn ingediend. De aanvraag voor de maanden oktober, november en december 2021 moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn ingediend. 
  • Het is in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen. Dit werd verlengd tot eind december 2021. De aanvraagtermijnen zijn identiek aan de aanvragen van het Crisis-overbruggingsrecht- omzetdaling. 

We houden je op de hoogte via deze maatregel in de Subsidiedatabank: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus).

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wie door de coronacrisis zijn werknemers (arbeiders en bedienden) tijdelijk niet kan tewerkstellen, kan zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021. 

Meer informatie kan je raadplegen in de maatregel Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) in de Subsidiedatabank.

Vlaams beschermingsmechanisme 10

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen kunnen binnenkort steun aanvragen voor de subsidieperiode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Enkel ondernemingen die op 1 juli 2021 discotheken, dancings, feestzalen, hotels, eventbedrijven, reisbureaus of personenvervoer via autocars uitbaten in het Vlaams Gewest komen in aanmerking.
Een belangrijk verschil met de vorige beschermingsmechanismen is dat de bescherming pas aangevraagd kan worden na het indienen van de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2021 en de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2019. Deze maatregel is nog niet operationeel. Vanaf 15 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 kan je steun aanvragen. Meer info over het Vlaams beschermingsmechanisme 10.

Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca

De Federale Regering besliste op 21 april 2021 om de werkgevers in de horeca vrij te stellen van de jaarlijkse bijdrage vakantie in 2021. De bijdrage zal door de federale regering worden betaald. De werknemers in de sector zullen dus zoals elk jaar hun vakantiegeld ontvangen. Deze maatregel is bedoeld om de last te verlichten voor de sector, die zwaar is getroffen door de gezondheidsmaatregelen.

Zie persbericht Steunpakket van 835 miljoen euro voor horeca en zwaarst getroffen sectoren.

Vrijstelling van FAVV-heffing voor 2021

Er geldt een vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage in 2021 aan het federaal voedselagentschap FAVV. Meer informatie in het persbericht van 26 februari COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen.

Deze maatregel wordt geregeld door de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Tijdelijke Europese kaderregeling

Deze steun werd aangemeld onder het artikel 3.1 van de Tijdelijke kaderregeling in het kader van de huidige COVID-19-uitbraak. Dit artikel laat toe dat maximaal € 1.800.000 steun per onderneming kan worden toegekend. Bij de berekening van deze drempel wordt de volledige subsidie, lening of waarborg meegeteld. Het voordeel wordt dus bij een lening of waarborg niet omgerekend naar een Bruto Subsidie Equivalent (BSE) zoals bij de Europese de-minimisverordening.
Een lijstje van VLAIO maatregelen die werden aangemeld onder dit artikel vind je terug op Veel gestelde vragen: De-minimis (Welke steun valt er onder). Ook bepaalde andere Vlaamse en federale maatregelen werden hieronder aangemeld.

Afgelopen steun

Belastingvermindering kwijtgescholden huur

Wie een pand verhuurt aan een zelfstandige, kleine vennootschap of kleine vereniging die verplicht gesloten was door de federale coronamaatregelen, kon een belastingvermindering of belastingkrediet bekomen van 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen (ten minste 40%) in de maanden maart, april en/of mei 2021. Ook voor de maanden juni, juli, augustus of september was dit mogelijk. Meer informatie in de maatregel Belastingvoordeel kwijtschelding huur (coronavirus)

Corona-lening

Zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest met nood aan bijkomend werkkapitaal door de coronacrisis kunnen een achtergestelde lening op 3 jaar bekomen bij PMV van € 25.000 tot € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).  Aanvragen kon tot 15 oktober 2021. Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Corona-lening (Achtergestelde lening op drie jaar).

Verlaagd btw tarief

Van 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021 was er een verlaagd btw-tarief van 6 % op:

  • restaurant- en cateringdiensten;
  • het verschaffen van alle dranken in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse.

Meer informatie in het persbericht van FOD Financiën Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca.

Tijdelijke versoepeling voor inschrijving van ondernemingen in de KBO

Ondernemingen zijn sinds 13 maart 2020 niet meer verplicht om een wijziging van hun inschrijving in de KBO te vragen, wanneer ze hun activiteiten tijdelijk op een andere manier willen uitoefenen (bijvoorbeeld tijdelijk afhaalmaaltijden voorzien, tijdelijk een e-shop opzetten) tijdens de periode waarin voor hen de federale coronamaatregelen gelden. Dit bespaart hun tijd en kosten voor de administratieve formaliteiten.

Maand gratis auteursrechten

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers UNIZO en UCM. Hierdoor kon o.m. de horeca tussen 4 mei en 31 december 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. Meer informatie kan je terugvinden in het persbericht op de website van Unisono: Vraag nu uw solidariteitsbijdrage aan.

Vrijstelling van FAVV-heffing voor 2020

Er werd door de Federale Regering beslist om de horecaondernemers vrij te stellen van hun jaarlijkse bijdrage in 2020 aan het federaal voedselagentschap FAVV. Zie Wet van 27 oktober 2020.

Uitbetaling eindejaarspremie horecapersoneel

Op de ministerraad van 23 oktober 2020 werd beslist om een subsidie toe te kennen aan het sectorfonds Horeca. Hierdoor zullen ook de werknemers die al enkele maanden tijdelijk werkloos zijn een volwaardige eindejaarspremie kunnen ontvangen. Deze maatregel werd geregeld bij Wet van 24 november met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie (Hoofstuk 3 - Provisie CORONA voor de sector HORECA1) (zie BS 30 november 2020).

Stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropenen

De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkt in de gesloten sectoren die weer mogen openen, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in zijn jaarlijkse quotum. Onder normale omstandigheden mogen studenten maximaal 475 uur per jaar werken.  Zie persbericht Steunpakket van 835 miljoen euro voor horeca en zwaarst getroffen sectoren. Dit was enkel geldig voor het derde kwartaal. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.