Steun horecasector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 18 feb 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen actief in de horeca
Voor wat
ondersteuning tijdens de coronacrisis
Subsidies, Leningen, Tijdelijke werkloosheid
steun varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

De horecasector wordt zwaar getroffen door de tweede coronagolf. Daarom lijsten we voor deze sector nog eens de belangrijkste ondersteuningsmaatregelen op.

Voor een volledig overzicht kan je de filter coronavirus raadplegen en verder filteren op sector Toerisme & Horeca. Ook via de filter financieren van de Subsidiedatabank kan je belangrijke financieringsmaatregelen terugvinden voor de ondersteuning in deze crisis (zoals o.m. de Winwinlening en de Vlaamse Kredietbemiddelaar).

Het kernkabinet heeft op 12 februari beslist om het steunpakket van november 2020 te verlengen tot eind juni. Daarnaast werden er ook nog bijkomende economische steunmaatregelen goedgekeurd. In dit pakket zitten ook belangrijke maatregelen voor de horecasector zoals o.m.: belastingvermindering van 30% voor wie voor de maanden maart tot mei huur van handelspanden kwijtscheldt aan verplicht gesloten sectoren en vrijstelling FAVV-heffingen voor de horeca in 2021. De belangrijkste verlengingen zijn: het dubbel corona-overbruggingsrecht en de Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Alle info in het persbericht Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit. Deze maatregelen zijn nog niet operationeel. We houden je op de hoogte.

Vlaams beschermingsmechanisme 4 (steunperiode 1/1 t.e.m. 31/1/2021)

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de beperkende coronamaatregelen te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de maand januari 2021 t.o.v. de overeenkomstige periode in 2020, kunnen steun aanvragen bij VLAIO. Wie verplicht moet sluiten kan voor deze sluitingsperiode steun aanvragen zonder de omzetdaling aan te tonen. Deze premie kan je online aanvragen sinds 16 februari tot en met 15 maart 2021.

Alle informatie kan je raadplegen op de VLAIO website Vlaams beschermingsmechanisme 4 en in de Subsidiedatabank.

Ook voor de maand februari 2021 wordt er steun voorzien. Informatie hierover volgt later.  

Overbruggingsrecht

Je kan tijdens de coronacrisis soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: 

  • In januari en februari (hiervoor is een nieuwe wet in de maak) kan nog een 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' worden bekomen voor de zelfstandigen uit sectoren onderworpen aan de corona sluitingsmaatregelen van de overheid. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt. 
  • In 2021 geldt een nieuw tijdelijk crisis-overbruggingsrecht bestaande uit 3 pijlers:
    1. In de eerste pijler 'Crisis-overbruggingsrecht pijler 1' kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht als je nog steeds rechtstreeks getroffen wordt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. De steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking (minder of minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand) en of je recht hebt op een volledige of halve uitkering. Deze pijler zou in voege treden in februari 2021, maar dit wordt verschoven naar maart 2021 (hiervoor is een nieuwe wet in de maak).    
    2. Wie tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan recht hebben op een uitkering in het kader van het nieuwe 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' ongeacht de sector waarin je actief bent. In de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt moet je dan een omzetdaling van minstens 40% aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.
    3. Tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 is het in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen.
Nog verlengingen aangekondigd

Het kernkabinet heeft op 12 februari 2021 beslist om het steunpakket van november 2020 te verlengen tot eind juni. Dit is o.m. het geval voor het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht'. 

Meer info

We houden je op de hoogte via deze maatregel in de Subsidiedatabank: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus).

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Er geldt tot en met 31 maart 2021 een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden). 

Het kernkabinet heeft op 12 februari 2021 beslist om het steunpakket van november 2020 te verlengen tot eind juni. Dit is ook het geval voor deze maatregel.

Meer info

Meer informatie kan je raadplegen in de maatregel Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) in de Subsidiedatabank.

Handelshuurlening

Als je door de beperkende coronamaatregelen jouw locatie verplicht moest sluiten, kan je bij VLAIO een handelshuurlening krijgen voor de betaling van maximum 4 maanden huur, op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Het moet gaan om een pand in het Vlaamse Gewest.

Aanvragen kan tot 1 juli 2021.

Meer info

Meer informatie en aanvragen kan je via de VLAIO website Handelshuurlening.

Coronalening

Zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest met nood aan bijkomend werkkapitaal door de coronacrisis kunnen een achtergestelde lening op 3 jaar bekomen bij PMV van € 25.000 tot € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).  

Aanvragen kan tot 15 april 2021.

Meer info

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Corona-lening (Achtergestelde lening op drie jaar).

Nieuwe steunmaatregelen in 2021

Globalisatiemechanisme

Er komt een subsidie voor ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen. De steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019, met aftrek van de al ontvangen premies. Deze premie voor de zeer zwaar getroffen sectoren werd door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. Het is nu nog wachten op de goedkeuring door de Europese Commissie. De steunaanvraag kan nog niet ingediend worden. Hier vind je meer informatie over deze Globalisatiemechanisme.

Zodra er meer nieuws is brengen we je op de hoogte via de nieuwsbrief van de subsidiedatabank.

Tijdelijke versoepeling voor inschrijving van ondernemingen in de KBO

Ondernemingen zijn sinds 13 maart 2020 niet meer verplicht om een wijziging van hun inschrijving in de KBO te vragen, wanneer ze hun activiteiten tijdelijk op een andere manier willen uitoefenen (bijvoorbeeld tijdelijk afhaalmaaltijden voorzien, tijdelijk een e-shop opzetten) tijdens de periode waarin voor hen de federale coronamaatregelen gelden. Dit bespaart hun tijd en kosten voor de administratieve formaliteiten. 

Vrijstelling van FAVV-heffing voor 2021

Het aangekondigd steunpakket van de Federale overheid op het kernkabinet van 12 februari 2021 bevat ook een vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage in 2021 aan het federaal voedselagentschap FAVV.

Belastingvermindering kwijtgescholden huur

De Federale Regering gaat een fiscaal voordeel lanceren voor verhuurders van panden bestemd voor professioneel gebruik. Het doel is om via dit fiscaal voordeel hen te overtuigen om de huur van deze panden volledig of grotendeels kwijt te schelden. De belastingvermindering zou 30% op de kwijtgescholden huur bedragen. Zo krijgen de huurders van o.a. winkel- en horeca-uitbaters, die werden getroffen door een verplichte sluiting, de nodige ademruimte om deze crisis gezond door te komen. De maatregel zal gelden voor de maanden maart, april en mei 2021.

Afgelopen steunacties

Maand gratis auteursrechten

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers UNIZO en UCM. Hierdoor kon o.m. de horeca tussen 4 mei en 31 december 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. Meer informatie kan je terugvinden in het persbericht op de website van Unisono Vraag nu uw solidariteitsbijdrage aan.

Vrijstelling van FAVV-heffing voor 2020

Er werd door de Federale Regering beslist om de horecaondernemers vrij te stellen van hun jaarlijkse bijdrage in 2020 aan het federaal voedselagentschap FAVV. Zie Wet van 27 oktober 2020.

Uitbetaling eindejaarspremie horecapersoneel

Op de ministerraad van 23 oktober 2020 werd beslist om een subsidie toe te kennen aan het sectorfonds Horeca. Hierdoor zullen ook de werknemers die al enkele maanden tijdelijk werkloos zijn een volwaardige eindejaarspremie kunnen ontvangen. Deze maatregel werd geregeld bij Wet van 24 november met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie (Hoofstuk 3 - Provisie CORONA voor de sector HORECA1) (zie BS 30 november 2020).