Steun horecasector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 6 jul 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen actief in de horeca
Voor wat
ondersteuning tijdens de coronacrisis
Subsidies, Leningen, Tijdelijke werkloosheid
steun varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

De horecasector wordt zwaar getroffen door de tweede coronagolf. Daarom lijsten we voor deze sector nog eens de belangrijkste ondersteuningsmaatregelen op.

Voor een volledig overzicht kan je de filter coronavirus raadplegen en verder filteren op sector Toerisme & Horeca. Ook via de filter financieren van de Subsidiedatabank kan je belangrijke financieringsmaatregelen terugvinden voor de ondersteuning in deze crisis (zoals o.m. de Winwinlening en de Vlaamse Kredietbemiddelaar).

De Federale Regering heeft op 21 april 2021 een nieuw steunpakket aangekondigd voor de zwaarst getroffen sectoren. Hieronder ook de volgende maatregelen:
1. Btw-verlaging naar 6% tot en met 30 september 2021 in de horecasector op verstrekte maaltijden en alle dranken (inclusief alcoholische dranken).
2. Vrijstelling van de horeca werkgevers om de jaarlijkse bijdrage vakantie in 2021 te betalen. De bijdrage zal door de federale regering worden betaald.
3. Invoering van een RSZ-vermindering in het derde kwartaal van 2021 voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen. De vermindering zal gelden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid en geldt voor alle activiteitensectoren.
4. Verschillende maatregelen voor werknemers die tijdens deze crisis werkloos zijn geworden.
5. De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkt in gesloten sectoren die weer mogen openen, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in het jaarlijkse quotum van 475 uur. 

Belastingvermindering kwijtgescholden huur

De Federale Regering gaat een fiscaal voordeel lanceren voor verhuurders van panden bestemd voor professioneel gebruik. Het doel is om via dit fiscaal voordeel hen te overtuigen om de huur van deze panden volledig of grotendeels kwijt te schelden. De belastingvermindering zou 30% op de kwijtgescholden huur bedragen. Zo krijgen de huurders van o.a. winkel- en horeca-uitbaters, die werden getroffen door een verplichte sluiting, de nodige ademruimte om deze crisis gezond door te komen. De maatregel zal gelden voor de maanden maart, april en mei 2021. Deze maatregel wordt verlengd voor de maand juni, juli, augustus en september.

Meer informatie in de maatregel Belastingvoordeel kwijtschelding huur (coronavirus)

Coronalening

Zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest met nood aan bijkomend werkkapitaal door de coronacrisis kunnen een achtergestelde lening op 3 jaar bekomen bij PMV van € 25.000 tot € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).  

Aanvragen kan tot 15 oktober 2021.

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Corona-lening (Achtergestelde lening op drie jaar).

Globalisatiemechanisme

Zeer zwaar getroffen ondernemingen kunnen via het globalisatiemechanisme steun aanvragen. De steun bedraagt 10% van de omzet in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019, met aftrek van de al ontvangen premies in 2020.

Denk je in aanmerking te komen voor deze steun dan moet je alvast 4 maal ja kunnen antwoorden op volgende vragen:

  • Ben je een vennootschap of vereniging met economische activiteit (eenmanszaken zijn uitgesloten)?
  • Realiseerde jouw onderneming minstens € 450.000 omzet (exclusief btw) in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019?
  • Realiseerde jouw onderneming in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% t.o.v. dezelfde kwartalen in 2019 en dit ingevolge de exploitatiebeperkingen?
  • Was er een boekhoudkundig verlies in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020?

De steunaanvraag kan online aangevraagd worden van 1 april tot en met 30 september 2021. Hier vind je meer informatie over dit Globalisatiemechanisme.

Heropstarlening voor ondernemingen

Binnenkort kan je bij VLAIO een herstartlening of heropstartlening aanvragen. Via de heropstartlening kunnen kleinhandelaars en horeca-uitbaters met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. De herstartlening is een lening van minimum € 10.000 met een rentevoet van 1% en een looptijd van 2 of 3 jaar. De terugbetaling dient pas te gebeuren vanaf de 12de maand.

 Aanvragen kan van 31 mei 2021 (13 uur) tot en met 1 augustus 2021 (12 uur). Meer informatie op de pagina Heropstartlening.

Overbruggingsrecht

Je kan tijdens de coronacrisis soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: 

  • Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' wordt verlengd tot en met 30 september 2021. Dit kan worden aangevraagd door de zelfstandigen uit verplicht gesloten sectoren ingevolge corona. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt. 
  • Het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' wordt eveneens verlengd tot en met 30 september 2021. Wie geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan deze uitkering aanvragen ongeacht de sector waarin je actief bent. 
  • Het is in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen. Dit wordt ook verlengd tot en met 30 september 2021.

We houden je op de hoogte via deze maatregel in de Subsidiedatabank: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus).

Stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropenen

De Federale Regering heeft op 21 april 2021 beslist om de komende maanden studentenjobs te stimuleren, vanwege hun belang in de zwaarst getroffen sectoren (de horeca, de evenementen- en de culturele sector): De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkt in de gesloten sectoren die weer mogen openen, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in zijn jaarlijkse quotum. Onder normale omstandigheden mogen studenten maximaal 475 uur per jaar werken. 

Zie persbericht Steunpakket van 835 miljoen euro voor horeca en zwaarst getroffen sectoren.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Er geldt tot en met 30 september 2021 een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden).

Meer informatie kan je raadplegen in de maatregel Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) in de Subsidiedatabank.

Verlaagd btw tarief

Er zal vanaf 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021 een verlaagd btw-tarief van 6 % gelden op:

  • restaurant- en cateringdiensten;
  • het verschaffen van alle dranken in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse.

Meer informatie in het persbericht van FOD Financiën Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca.

Vlaamse beschermingsmechanismen 9 (steunperiode 1/6 t.e.m. 30/6/2021)

De ondersteuning voor de maand juni zal gebeuren via het Vlaams Beschermingsmechanisme 9 (omzetdaling min. 60% of verplichte sluiting in de maand juni 2021). Deze premie kan je aanvragen vanaf 6 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021. Alle informatie over het Vlaams beschermingsmechanisme 9.

Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca

De Federale Regering heeft op 21 april 2021 beslist om de werkgevers in de horeca vrij te stellen van de jaarlijkse bijdrage vakantie in 2021. De bijdrage zal door de federale regering worden betaald. De werknemers in de sector zullen dus zoals elk jaar hun vakantiegeld ontvangen. Deze maatregel is bedoeld om de last te verlichten voor de sector, die zwaar is getroffen door de gezondheidsmaatregelen.

Zie persbericht Steunpakket van 835 miljoen euro voor horeca en zwaarst getroffen sectoren.

Vrijstelling van FAVV-heffing voor 2021

Er geldt een vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage in 2021 aan het federaal voedselagentschap FAVV. Meer informatie in het persbericht van 26 februari COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen.

Deze maatregel wordt geregeld door de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Tijdelijke Europese kaderregeling

Deze steun werd aangemeld onder het artikel 3.1 van de Tijdelijke kaderregeling in het kader van de huidige COVID-19-uitbraak. Dit artikel laat toe dat maximaal € 1.800.000 steun per onderneming kan worden toegekend. Bij de berekening van deze drempel wordt de volledige subsidie, lening of waarborg meegeteld. Het voordeel wordt dus bij een lening of waarborg niet omgerekend naar een Bruto Subsidie Equivalent (BSE) zoals bij de Europese de-minimisverordening.
Een lijstje van VLAIO maatregelen die werden aangemeld onder dit artikel vind je terug op Veel gestelde vragen: De-minimis (Welke steun valt er onder). Ook bepaalde andere Vlaamse en federale maatregelen werden hieronder aangemeld.

Afgelopen steun

Tijdelijke versoepeling voor inschrijving van ondernemingen in de KBO

Ondernemingen zijn sinds 13 maart 2020 niet meer verplicht om een wijziging van hun inschrijving in de KBO te vragen, wanneer ze hun activiteiten tijdelijk op een andere manier willen uitoefenen (bijvoorbeeld tijdelijk afhaalmaaltijden voorzien, tijdelijk een e-shop opzetten) tijdens de periode waarin voor hen de federale coronamaatregelen gelden. Dit bespaart hun tijd en kosten voor de administratieve formaliteiten.

Maand gratis auteursrechten

Sabam/Unisono sloot een akkoord met de horecafederaties en de unies van zelfstandige ondernemers UNIZO en UCM. Hierdoor kon o.m. de horeca tussen 4 mei en 31 december 2020 een solidariteitsbijdrage aanvragen ter waarde van 1 maand auteursrechten. Meer informatie kan je terugvinden in het persbericht op de website van Unisono: Vraag nu uw solidariteitsbijdrage aan.

Vrijstelling van FAVV-heffing voor 2020

Er werd door de Federale Regering beslist om de horecaondernemers vrij te stellen van hun jaarlijkse bijdrage in 2020 aan het federaal voedselagentschap FAVV. Zie Wet van 27 oktober 2020.

Uitbetaling eindejaarspremie horecapersoneel

Op de ministerraad van 23 oktober 2020 werd beslist om een subsidie toe te kennen aan het sectorfonds Horeca. Hierdoor zullen ook de werknemers die al enkele maanden tijdelijk werkloos zijn een volwaardige eindejaarspremie kunnen ontvangen. Deze maatregel werd geregeld bij Wet van 24 november met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie (Hoofstuk 3 - Provisie CORONA voor de sector HORECA1) (zie BS 30 november 2020).

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.