Start- en stagebonus

Laatst gewijzigd op 22 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
opleiden en tewerkstellen van deeltijds leerplichtige jongeren
Subsidie & fiscaal voordeel
subsidie van € 500 tot € 750, belastingvrijstelling van 40% van de leervergoedingen/loonkosten

Wat houdt de maatregel in

De startbonus is een premie voor een jongere die onderwijs met beperkt leerplan of een erkende opleiding in het kader van de deeltijdse leerplicht met succes combineert met een praktijkopleiding of een beroepservaring bij een privé- of een openbare werkgever. De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst zoals beschreven bij de startbonus.

Door het toekennen van een premie, wil de maatregel de jongeren stimuleren om een praktische stage te volgen in een onderneming en deze stage volledig af te werken. De bonus wordt betaald voor maximum 3 opleidingsjaren van dezelfde alternerende opleidingscyclus.

Beiden bedragen € 500 tot € 750. Naast de stagebonus kan elke werkgever ook van een fiscaal voordeel genieten.

Startbonus

De startbonus is voor jongeren met hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest die nog geen 18 jaar zijn en die onderwijs met beperkt leerplan volgen of een erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht.

De startbonus bedraagt € 500, op het einde van een eerste of een tweede opleidingsjaar en € 750 op het einde van een derde opleidingsjaar.

Stagebonus & fiscaal voordeel

De stagebonus is een premie voor elke werkgever met vestigingsplaats in het Vlaamse Gewest die een jongere, zoals beschreven bij de startbonus, opleidt of tewerkstelt in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst. 

De stagebonus bedraagt € 500, op het einde van het eerste en tweede opleidingsjaar en € 750 op het einde van het derde opleidingsjaar. Om deze bonus te krijgen is het niet nodig dat de jongere slaagt.

Bovenop de stagebonus kan elke betrokken werkgever ook van een fiscaal voordeel genieten. Sinds 1 januari 2014 werd dit fiscale voordeel verdubbeld van 20% tot 40%.

De werkgever zijn belastbare winsten en baten worden vrijgesteld naar rato van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die hij normaliter als beroepskosten mag inbrengen. Het moet hierbij natuurlijk gaan om leervergoedingen of lonen die hij betaald heeft aan een of meer jongeren voor wie hij in aanmerking kwam voor de startbonus.

Om deze vrijstelling te kunnen krijgen, moet de betrokken werkgever de volgende documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie:

  • het bewijs dat hij gedurende het belastbaar tijdperk voor de betrokken jongere(n) een stagebonus kreeg van de RVA of het Departement Werk en Sociale Economie;
  • een nominatieve lijst van de tewerkgestelde jongeren met, voor elke jongere, vermelding van:
    • de volledige identiteit, inclusief rijksregisternummer;
    • de bruto belastbare bezoldigingen die de werkgever aan de jongere(n) betaalde of toekende, met inbegrip van alle wettelijk of contractueel verschuldigde bijdragen en premies.

Aanvraagprocedure

Om de start- en stagebonus aan te vragen moeten er 2 aanvragen worden ingediend:

  • Een initiële aanvraag (werkgever samen met de jongere): binnen 3 maanden na de startdatum van de arbeids- of opleidingsovereenkomst.
  • Een aanvraag tot betaling: binnen 4 maanden na het einde van het opleidingsjaar.

Meer informatie kan u terugvinden op www.werk.be/online-diensten/start-en-stagebonus.

Deze maatregel is sinds 1 juli 2014 geregionaliseerd. Sinds januari 2016 staat het Departement Werk en Sociale Economie in voor alle aanvragen tot betaling van een start- en stagebonus als de jongere of de werkgever in het Vlaamse Gewest gelegen zijn op de startdatum van de praktijkopleiding.
Indien de hoofdverblijfplaats van de jongere of de vestigingsplaats van de werkgever niet in het Vlaamse Gewest ligt, dan moet de aanvraag tot betaling ingediend worden bij het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige Gemeenschap.