Start- en stagebonus

Laatst gewijzigd op 27 sep 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
opleiden en tewerkstellen van deeltijds leerplichtige jongeren
Subsidie & fiscaal voordeel
subsidie van € 500 tot € 750, belastingvrijstelling van 40% van de leervergoedingen/loonkosten

Wat houdt de maatregel in

De startbonus is een premie voor een jongere die een een duale of alternerende opleiding volgt bij een werkgever. De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een een duale of alternerende opleiding.

Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid jongeren stimuleren om een praktische stage in een onderneming te volgen en volledig af te werken. Voor de werkgevers is de premie een stimulans om werkplekken voor deze jongeren open te zetten.

Beiden bedragen € 500 tot € 750. Naast de stagebonus kan elke werkgever voor de jongere een fiscaal voordeel genieten.

Om ondernemingen te stimuleren om werkplekken tijdens deze moeilijke periode ter beschikking te stellen aan jongeren, heeft de Vlaamse Regering beslist om een Aanvullende stagebonus toe te kennen. Deze eenmalige bijkomende vergoeding bedraagt € 1000 bovenop de bestaande stagebonus. Bovendien kan deze eenmalig aanvullende stagebonus ook aangevraagd worden voor jongeren ouder dan 18 jaar. Alle ondernemingen die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 een leerwerkplek aanbieden voor minstens 3 maanden kan van deze extra-steun genieten. Vraag de stagebonus aan ten laatste op 31 december na het einde van het opleidingsjaar. Zodra de jongere minstens 3 maanden bij jouw werkte, kan je de bonus aanvragen. 

Startbonus

De startbonus is voor jongeren met hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest die aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • de jongere heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding:
    • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)
    • een stageovereenkomst alternerende opleiding
    • een deeltijdse arbeidsovereenkomst;
  • de jongere is geslaagd voor het schooljaar waarvoor de startbonus wordt aangevraagd;
  • de jongere werkte minstens 3 maanden in het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt (mag bij verschillende werkgevers zijn);
  • de jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt. (Deze voorwaarde geldt enkel bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Zodra er een eerdere start- of stagebonus voor de jongere betaald werd, vervalt de leeftijdsvoorwaarde.)

De startbonus wordt één maal per schooljaar betaald en kan maximum driemaal worden ontvangen. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus € 500, bij de derde toekenning is dit € 750.

Stagebonus & fiscaal voordeel

Stagebonus

De stagebonus is een premie voor elke werkgever met vestigingsplaats in het Vlaamse Gewest die een jongere, zoals beschreven bij de startbonus, opleidt in het kader van een duale of alternerende opleiding. 

De stagebonus wordt één maal per schooljaar betaald per tewerkgestelde jongere. De werkgever kan de bonus maximum driemaal ontvangen per jongere. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus € 500, bij de derde toekenning is dit € 750.

Fiscaal voordeel

Bovenop de stagebonus kan elke betrokken werkgever ook van een fiscaal voordeel genieten van 40%. 

De belastbare winsten en baten van de werkgever worden vanaf 1 januari 2020 nog enkel vrijgesteld in de personenbelasting naar rato van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die hij normaliter als beroepskosten mag inbrengen. Dat geldt alleen voor leervergoedingen of loonkosten die je als werkgever betaald hebt aan de jongere(n) voor wie je een stagebonus ontving. 

Aanvraagprocedure

Zowel de jongere en werkgever dienen een aanvraag in te dienen bij het departement Werk en Sociale Economie en dit ten laatste op 31 december na het einde van het opleidingsjaar. Zie:

Om van het fiscaal voordeel te genieten moet de betrokken werkgever bepaalde documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie: zie Stagebonus - Voorwaarden, bedrag, uitbetaling en fiscaal voordeel.

Aanvullende stagebonus

Om ondernemingen te stimuleren om tijdens deze moeilijke periode werkplekken ter beschikking te stellen aan jongeren, werd er een aanvullende stagebonus gelanceerd voor schooljaar 2020-2021. 

Alle ondernemingen die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 een leerwerkplek aanbieden aan jongeren in een duale of alternerende opleiding voor minstens 3 maanden, kunnen in aanmerking komen voor deze bijkomende vergoeding als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Deze aanvullende stagebonus kan je voor alle jongeren aanvragen, ongeacht hun leeftijd. De voorwaarden zijn hetzelfde als de voorwaarden voor de stagebonus.

De aanvullende stagebonus bedraagt € 1.000, bovenop de bestaande stagebonus.

Meer informatie over de aanvraagprocedure kan je terugvinden op de webpagina Aanvullende stagebonus.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.