Wijzigingen aan Start- en stagebonus

Om ondernemingen te stimuleren om werkplekken tijdens deze moeilijke periode ter beschikking te stellen aan jongeren, heeft de Vlaamse Regering beslist om een aanvullende stagebonus toe te kennen. Deze eenmalige bijkomende vergoeding bedraagt € 1000 bovenop de bestaande stagebonus. Bovendien kan deze eenmalig aanvullende stagebonus ook aangevraagd worden voor jongeren ouder dan 18 jaar. Elke onderneming die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 een leerwerkplek aanbiedt voor minstens 3 maanden kan van deze extra-steun genieten. Deze maatregel is nog niet operationeel. Je kan het ontwerpbesluit raadplegen op de pagina Plan Vlaamse Veerkracht: tijdelijke verhoging en verruiming van de stagebonus voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden schooljaar 2020-2021.
Gewijzigd op
Bovenop de stagebonus kan elke betrokken werkgever ook van een fiscaal voordeel genieten van 40%. Vanaf 1 januari 2020 werd dit fiscaal voordeel afgeschaft in de vennootschapsbelasting vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020).
Gewijzigd op
De weblinken in deze maatregel werden aangepast.
Gewijzigd op
Op 1 september 2018 trad een nieuw besluit in werking. Voor jongeren en werkgevers die reeds een goedgekeurde initiële aanvraag hebben (van voor 1 september 2018) geldt nog de oude regelgeving (zie www.werk.be/online-diensten/start-en-stagebonus).
Gewijzigd op
Door het toekennen van een premie, wil de maatregel de jongeren stimuleren om een praktische stage te volgen in een onderneming en deze stage volledig af te werken. De bonus wordt betaald voor maximum 3 opleidingsjaren van dezelfde alternerende opleidingscyclus.
Gewijzigd op