Wijzigingen aan Premie kwalificerend werkplekleren

Vanaf 1 september 2023 vereenvoudigt de nieuwe premie kwalificerend werkplekleren het huidige aanbod aan Vlaamse incentives werkplekleren en vervangt de volgende maatregelen: de stagebonus, de doelgroepvermindering voor de mentor (mentorkorting), de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding en de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs.