Op zoek naar risicokapitaal? Neem een kijkje in onze nieuwe databank!

Publicatiedatum
In de databank worden momenteel 123 fondsen of andere risicokapitaalinitiatieven opgenomen. Zo kunnen starters, scale-ups, groeibedrijven, en bedrijven in een overnamescenario sneller en gerichter op zoek naar de risicokapitaalinitiatieven die het best aansluiten bij hun project.

Toegankelijke informatie

VLAIO publiceert al jarenlang jaarlijks een brochure met een overzicht van het aanbod aan risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen. Om deze informatie nog meer toegankelijk te maken, hebben we die info nu verzameld in een gratis toegankelijke online databank. Via een aantal selectiecriteria komen ondernemers snel bij het best passende initiatief. 

123 initiatieven

In deze databank zitten momenteel 123 fondsen of andere initiatieven. Het overzicht is ruim, maar niet limitatief. In de databank zitten enkel fiches van risicokapitaalverschaffers die bereid waren om input te geven op onze bevraging.

Per risicokapitaalverschaffer wordt in de databank info opgenomen over:

  • de domeinen waarin ze wensen te investeren,
  • de grootteorde van hun inbreng en de grootte van het fonds,
  • of ze al dan mikken op minderheidsdeelname, dan wel meerderheid wensen,
  • info over de aandeelhouders/initiatiefnemers (zodat je zicht krijgt op de belangen van het initiatief),
  • of ze al dan niet een private of publieke investeerder zijn,
  • de duurtijd van hun initiatief (sommige fondsen met vaste einddatum investeren namelijk niet meer in nieuwe bedrijven tijdens de laatste jaren van hun fonds aangezien ze de resterende middelen willen vrijwaren voor vervolginvesteringen), 
  • welk type financiering ze verschaffen (aandelen, obligatieleningen, …), 
  • in welk investeringsstadium ze wensen te investeren (zaaikapitaal, startkapitaal, groeifinanciering, overnamefinanciering, …),
  • en uiteraard ook de contactgegevens.

Ook bedrijven die hun kapitaal willen openstellen voor externe kapitaalverschaffers kunnen in de nieuwe risicokapitaaldatabank op zoek gaan naar het best passende risicokapitaalfonds of -initiatief.

Delen: