Ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie

Laatst gewijzigd op 17 jun 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
voor de externe ontwikkeling/vertaling van meertalige websites, sociale media, enz. ter ondersteuning van export
Subsidie
van € 1.500 (evt. € 2.250)

Wat houdt de maatregel in

Kmo's waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen een forfaitaire subsidie bekomen bij Flanders Investment & Trade (FIT) voor de externe ontwikkeling alsook vertaling van meertalige websites of webshops, een bedrijfsfilm, 'sociale media' enz. (in een andere taal dan het Nederlands) ter ondersteuning van export-inspanningen. Enkel digitale bedrijfscommunicatie komt dus in aanmerking voor deze maatregel.

De tussenkomst bestaat uit een forfaitaire bijdrage van € 1.500 per goedgekeurd dossier (voor kmo's met weinig subsidiedossiers bij FIT in het verleden bedraagt de forfaitaire bijdrage € 2.250).

De Vlaamse Regering heeft beslist om het Corona Exit-plan van FIT en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen. Het doel? Bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen met acties op tal van fronten, in binnen- en buitenland. Dit pakket omvat onder meer volgende steun: 1. Het Corona-Steunpakket Internationalisering geeft aan maximaal 1.000 ervaren Vlaamse exporteurs een duw in de rug om hun exportactiviteiten in 2020 en 2021 te versterken. Deze eenmalige subsidie van € 5.000 per onderneming zal beschikbaar zijn vanaf het najaar 2020. 2. Het Corona-Starterspakket internationalisering zal maximaal 300 nieuwe Vlaamse exporteurs ondersteunen om in 2020 en 2021 hun exportactiviteiten op te starten. Deze eenmalige subsidie van € 7.000 per bedrijf zal eveneens vanaf het najaar 2020 kunnen worden aangevraagd. 3. Het ‘Reboot your export’-pakket zal beschikbaar zijn op korte termijn en laat Vlaamse bedrijven toe om tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen en/of niche-evenementen.

Wie komt in aanmerking

Deze steunmaatregel staat open voor kmo’s  met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, die beantwoorden aan de volgende definitie:

 • de onderneming moet minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
 • de jaaromzet mag maximaal € 50 miljoen bedragen, of het balanstotaal maximaal € 43 miljoen;
 • niet meer dan 25% van het kapitaal of van de stemrechten mag in handen zijn van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk die niet aan deze definitie beantwoorden.

Ook ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel die niet in aanmerking komen voor een structurele financiering bij FIT, komen in aanmerking voor deze maatregel.

Wie komt niet in aanmerking:

 • Aanvragers die niet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving;
 • Aanvragers die geen ondernemingsnummer hebben (uitgezonderd de (gemengde) kamers van koophandel in het buitenland);
 • Ondernemingen die hun verbintenissen t.a.v. FIT niet hebben nageleefd.

Omvang steun

De steun bestaat uit een forfaitaire bijdrage van € 1.500 per goedgekeurd dossier. Voor kmo's die voor 1 april 2012 geen subsidie hebben ingediend bij FIT én sinds 1 april 2012 minder dan 5 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT, bedraagt de forfaitaire bijdrage € 2.250. Enkel externe facturen kunnen worden gesubsidieerd.

Voor volgende vormen van bedrijfscommunicatie kan u geen subsidie krijgen:

 • digitale internationale bedrijfscommunicatie in het Nederlands;
 • gedrukte brochures en flyers;
 • inlassingen in gedrukte vakmedia;
 • handleidingen en technische bedrijfscommunicatie;
 • vertaalkosten zonder ontwikkelingscomponenten (voor de website, de webshop, voor het bedrijfsfilmpje,...).
De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Dit bedrag wordt door dezelfde regelgeving beperkt tot € 100.000 voor de land- en tuinbouwsector, het maritiem goederenvervoer en het goederenvervoer over de weg en het spoor. Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaio.be/de-minimis.

Bijkomende voorwaarden

De goederen en/of diensten waarvoor de digitale commerciële bedrijfscommunicatie wordt aangemaakt, creëren bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest.

Het logo 'Flanders -State of the Art' dient gebruikt te worden op websites, webshops en in bedrijfsfilms die ondersteund worden door deze steunmaatregel.

Er mag geen financiële steun van een andere instelling of overheid verkregen zijn voor de aanmaak of vertaling.

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure

De aanvraag verloopt via de website www.flanderstrade.be .

De volledige elektronische aanvraag moet uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de uitvoering door externen worden ingediend. Slechts bij aanvaarde hoogdringendheid kan hiervan worden afgeweken. Aanvragen ingediend tijdens de uitvoering of na de voltooiing van de opdracht kunnen nooit worden gesubsidieerd.

FIT streeft ernaar om binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie.

De subsidie wordt uitbetaald indien FIT uiterlijk 6 maanden na goedkeuring in het bezit is van de bewijsstukken.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Financiële Tegemoetkomingen
Adres

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Telefoon