Wijzigingen aan Digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie

Vanaf 15 mei wordt deze premie verhoogd van € 1.500 naar € 3.000. Voor kmo's met weinig subsidiedossiers bij FIT in het verleden bedraagt de forfaitaire bijdrage voortaan € 4.500 in plaats van € 2.250 (zie Ministerieel besluit van 10 april 2021).
Gewijzigd op
De Vlaamse Regering heeft beslist om het Corona Exit-plan van FIT en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen. Het doel? Bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen met acties op tal van fronten, in binnen- en buitenland. Dit pakket omvat onder meer volgende steun: 1. Het Corona-Steunpakket Internationalisering geeft aan maximaal 1.000 ervaren Vlaamse exporteurs een duw in de rug om hun exportactiviteiten in 2020 en 2021 te versterken. Deze eenmalige subsidie van € 5.000 per onderneming zal beschikbaar zijn vanaf het najaar 2020. 2. Het Corona-Starterspakket internationalisering zal maximaal 300 nieuwe Vlaamse exporteurs ondersteunen om in 2020 en 2021 hun exportactiviteiten op te starten. Deze eenmalige subsidie van € 7.000 per bedrijf zal eveneens vanaf het najaar 2020 kunnen worden aangevraagd. 3. Het ‘Reboot your export’-pakket zal beschikbaar zijn op korte termijn en laat Vlaamse bedrijven toe om tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen en/of niche-evenementen.
Gewijzigd op
In het kader van de vernieuwing van de steunmaatregelen bij Flanders Investment and Trade, werd deze maatregel aangepast vanaf 1 mei 2016. Ook de volgende maatregelen werden vernieuwd: Deelname aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement; Prospectiereis buiten de EER; Oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER. Een belangrijke vernieuwing is o.m: kmo's die nog geen of slechts beperkt beroep deden op de subsidies van FIT kunnen genieten van een verhoogde steun (75% i.p.v. 50%). Deze maatregelen werden echter stopgezet: Registratie, homologatie en certificatie; Intrek in een dienstencentrum buiten de EER; Reis naar zetels van multilaterale instellingen buiten de EER; Uitnodiging aankopers en decision makers van buiten de EER.
Gewijzigd op