Wijzigingen aan Ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie

In het kader van de vernieuwing van de steunmaatregelen bij Flanders Investment and Trade, werd deze maatregel aangepast vanaf 1 mei 2016. Ook de volgende maatregelen werden vernieuwd: Deelname aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement; Prospectiereis buiten de EER; Oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER. Een belangrijke vernieuwing is o.m: kmo's die nog geen of slechts beperkt beroep deden op de subsidies van FIT kunnen genieten van een verhoogde steun (75% i.p.v. 50%). Deze maatregelen werden echter stopgezet: Registratie, homologatie en certificatie; Intrek in een dienstencentrum buiten de EER; Reis naar zetels van multilaterale instellingen buiten de EER; Uitnodiging aankopers en decision makers van buiten de EER.
Gewijzigd op