Ondersteuning huisartsen (Impulsfonds)

Laatst gewijzigd op 16 jul 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
huisartsen met een individuele of groepspraktijk
Voor wat
opstart en ondersteuning van de praktijk
Subsidie & renteloze lening
lening (max. € 15.000), premie (€ 20.000), 50% kosten bediende/medisch telesecretariaat (max. € 6.047/€3.474)

Wat houdt de maatregel in

Via deze maatregel (vroeger Impulseo genoemd) verleent het Agentschap Zorg en Gezondheid een financiële ondersteuning aan huisartsen. Huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsenpraktijk (groepspraktijk) opstarten, kunnen een renteloze lening en een premie krijgen. De premie kan ook aangevraagd worden als men verhuist naar een prioritaire zone. Daarnaast kunnen bestaande individuele praktijken of groepspraktijken een tegemoetkoming krijgen voor een onthaal en administratief bediende of voor een medisch telesecretariaat.

1. De vestigingspremie van € 20.000 van het impulsfonds voor ondersteuning van huisartsen werd vanaf 1 juli 2020 geschrapt. Huisartsen die een individuele praktijk of huisartsengroepering opstarten en zich effectief installeren vóór 1 juli 2020 kunnen nog aanspraak maken op de vestigingspremie indien die wordt aangevraagd vóór 1 augustus 2020.
2. Huisartsen die zich vanaf 1 juli 2020 installeren kunnen beroep doen op de renteloze lening waarvan het maximaal te ontlenen bedrag werd verhoogd van € 15.000 naar € 35.000. 

Omvang steun

Voor de opstart van een praktijk

Renteloze lening
 • Voorwaarde:
  • het opstarten van een praktijk binnen de 4 jaar na het verkrijgen van de erkenning als huisarts;
  • of binnen de 4 jaar na de terugkeer uit een ontwikkelingsland.
 • Eigenschappen:
  • Achtergestelde lening;
  • Maximum bedrag: € 35.000;
  • Duur: 5 jaar;
  • Vrijstelling van terugbetaling van kapitaal: 1 jaar;
  • Rentevoet: 0%;
  • Waarborgen: geen.
Premie bij installatie voor 1 juli 2020
 • Voorwaarde:
  • het opstarten van een praktijk binnen de 4 jaar na het verkrijgen van de erkenning als huisarts;
  • of binnen de 4 jaar na de terugkeer uit een ontwikkelingsland;
  • bij een verhuis naar een prioritaire zone.
 • Eigenschappen:
  • Bedrag: €20.000;
  • De huisarts moet de premie alleen terugbetalen als hij/zij binnen de 5 jaar na vestigingsdatum zijn/haar huisartsenactiviteit stopzet of die voortzet buiten een prioritaire zone.

Voor de ondersteuning van een praktijk

Onthaal- en administratief bediende
 • Voorwaarde:
  • minstens 150 globale medische dossiers;
  • minstens 150 globale medische dossiers x het aantal huisartsen bij een huisartsenpraktijk.
 • Bedrag:
  • De jaarlijkse tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de globale loonkost met een maximum van € 6.047 per huisarts.
Medisch telesecretariaat
 • Voorwaarde:
  • minstens 150 globale medische dossiers;
  • minstens 150 globale medische dossiers x het aantal huisartsen bij een huisartsenpraktijk.
 • Bedrag: 
  • De jaarlijkse tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten met een maximum van € 3.474 per huisarts.

Aanvraagprocedure

De 'Ondersteuning voor huisartsen' moet aangevraagd worden bij PMV/z Leningen. Voor meer informatie en begeleiding kan je ook terecht bij één van de steunpunten: www.zorg-en-gezondheid.be/contact-over-de-ondersteuning-van-huisartsen.

De formulieren voor de aanvraag van een renteloze lening en de premie bij de opstart vind je op: www.zorg-en-gezondheid.be/formulier-voor-de-aanvraag-van-een-renteloze-lening-en-ondersteuningspremie-voor-een-individuele.

De formulieren voor de tegemoetkoming van een bestaande praktijk vind je op deze pagina: www.zorg-en-gezondheid.be/een-tegemoetkoming-vragen-voor-een-onthaal-en-administratief-bediende-voor-een-huisarts.

De premie bij installatie voor 1 juli 2020 kan nog worden aangevraagd tot 1 augustus 2020.