Ondersteuning huisartsen (Impulsfonds)

Laatst gewijzigd op 22 feb 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
huisartsen met een individuele of groepspraktijk
Voor wat
opstart en ondersteuning van de praktijk
Subsidie & renteloze lening
lening (max. € 15.000), premie (€ 20.000), 50% kosten bediende/medisch telesecretariaat (max. € 6.047/€3.474)

Wat houdt de maatregel in

Via deze maatregel (vroeger Impulseo genoemd) verleent de Vlaamse overheid via het Agentschap Zorg en Gezondheid een financiële ondersteuning aan huisartsen. Huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsenpraktijk (groepspraktijk) opstarten, kunnen een renteloze lening en een premie krijgen. De premie kan ook aangevraagd worden als men verhuist naar een prioritaire zone. Daarnaast kunnen bestaande individuele praktijken of groepspraktijken een tegemoetkoming krijgen voor een onthaal en administratief bediende of voor een medisch telesecretariaat.

De ondersteuning moet aangevraagd worden via Participatiefonds Vlaanderen.

 

Omvang steun

Opstart praktijk

 • Renteloze lening
  • Achtergestelde lening
  • Maximum bedrag: € 15.000
  • Duur: 5 jaar
  • Vrijstelling van terugbetaling van kapitaal: 1 jaar
  • Rentevoet: 0%
  • Waarborgen: geen
 • Premie
  • Bedrag: €20.000
  • De huisarts moet de premie alleen terugbetalen als hij/zij binnen de 5 jaar na vestigingsdatum zijn/haar huisartsenactiviteit stopzet of die voortzet buiten een prioritaire zone.

Ondersteuning van de praktijk

 • Onthaal- en administratief bediende
  • De jaarlijkse tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de globale loonkost met een maximum van € 6.047 per huisarts.
 • Medisch telesecretariaat
  • De jaarlijkse tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten met een maximum van € 3.474 per huisarts.

Aanvraagprocedure

Meer informatie over deze maatregel vindt u bij: www.zorg-en-gezondheid.be/financi%C3%ABle-ondersteuning-voor-huisartsen

De 'Ondersteuning voor huisartsen' moet aangevraagd worden bij Participatiefonds Vlaanderen. U kan zich ook eerst richten tot één van de steunpunten: www.zorg-en-gezondheid.be/contact-over-de-ondersteuning-van-huisartsen

De formulieren voor de aanvraag van een renteloze lening en de premie bij de opstart vindt u via: www.zorg-en-gezondheid.be/formulier-voor-de-aanvraag-van-een-renteloze-lening-en-ondersteuningspremie-voor-een-individuele

De formulieren voor de tegemoetkoming van een bestaande praktijk vindt u via de volgende link onderaan de pagina: www.zorg-en-gezondheid.be/een-tegemoetkoming-vragen-voor-een-onthaal-en-administratief-bediende-voor-een-huisarts