Wijzigingen aan Ondersteuning huisartsen (Impulsfonds)

1. De vestigingspremie van € 20.000 van het impulsfonds voor ondersteuning van huisartsen werd vanaf 1 juli 2020 geschrapt. Huisartsen die een individuele praktijk of huisartsengroepering opstarten en zich effectief installeren vóór 1 juli 2020 kunnen nog aanspraak maken op de vestigingspremie indien die wordt aangevraagd vóór 1 augustus 2020. 2. Huisartsen die zich vanaf 1 juli 2020 installeren kunnen beroep doen op de renteloze lening waarvan het maximaal te ontlenen bedrag werd verhoogd van € 15.000 naar € 35.000. 
Gewijzigd op
De maatregel werd geregionaliseerd in 2014. De contactpersonen voor meer informatie en het indienen van nieuwe dossiers gedurende de overgangsperiode werden aangepast.
Gewijzigd op