LEADER: steunmogelijkheden voor plattelandsontwikkeling

Laatst gewijzigd op 11 feb 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren, kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
projecten gericht op plattelandsontwikkeling
Subsidie via oproep
max. 65% (steunbedrag per project varieert per oproep en LEADER-gebied)

Wat houdt de maatregel in

LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale", vrij vertaald 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling', en is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Voor de periode 2014-2020 werden er in Vlaanderen 12 regio's erkend als LEADER-gebied, waarbinnen bepaalde projecten gericht op plattelandsontwikkeling kunnen worden gesubsidieerd.

LEADER wordt met Europese (50%), Vlaamse (25%) en Provinciale middelen (25%) gefinancierd.

1. De huidige programmaperiode voor plattelandssubsidies (PDPO III) loopt op zijn einde, maar doordat de onderhandelingen rond de volgende periode PDPO IV nog niet afgerond zijn, voorziet Europa een verlenging van PDPO III voor de overgangsperiode 2021 en 2022. Dit heeft tot gevolg dat er ook in 2021 en 2022 oproepen zullen zijn voor plattelandsprojecten.
2. Dankzij financiële middelen uit het Europese corona herstelfonds worden er in de verschillende provincies momenteel oproepen gelanceerd ter ondersteuning van plattelandsprojecten. Meer informatie op de volgende webpagina's: Provincie Antwerpen; Provincie Limburg; Provincie Oost-VlaanderenProvincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen. In sommige provincies kunnen ook ondernemingen projecten indienen.

Wie komt in aanmerking

Zowel lokale overheden, vzw's, feitelijke verenigingen, vennootschappen, verenigingen met een winstoogmerk en zelfs natuurlijke personen komen in aanmerking voor het indienen van een LEADER-project. Hierbij is samenwerking cruciaal.

De mogelijke promotoren variëren wel per LEADER gebied. Niet in alle LEADER-gebieden kunnen ondernemingen deelnemen aan de oproepen.

Wat komt in aanmerking

Voor de periode 2014-2020 (verlengd tot en met 2022) werden er in Vlaanderen 12 regio's erkend als LEADER-gebied:

 • Antwerpen: MarkAante Kempen+, Kempen Oost, Kempen Zuid;
 • Limburg: Haspengouw, Kempen & Maasland;
 • Oost-Vlaanderen: Meetjesland, Vlaamse Ardennen, Grensregio Waasland; 
 • Vlaams-Brabant: Hageland+, Pajottenland;
 • West-Vlaanderen: Midden-West-Vlaanderen, Westhoek.

LEADER-projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

 • Bottom-up;
 • Innovatief;
 • Multisectoraal en geïntegreerd;
 • Gebiedsgericht;
 • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep);
 • Netwerk;
 • Samenwerking.

Bovendien moeten ze kaderen in één van de 15 thema's waarvan elk LEADER-gebied er 3 heeft gekozen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap;
 • Bodem- en waterbeheer;
 • Landbouw- en natuureducatie;
 • Leefbare dorpen;
 • Profilering en promotie via streekidentiteit;
 • Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector (midden West-Vlaanderen);
 • Startende en jonge rurale ondernemers (Meetjesland);
 • Streekidentiteit;
 • enz....

Omvang steun

LEADER-projecten kunnen voor maximaal 60 tot 65% gesubsidieerd worden. De maximale steunbedragen per project variëren per oproep en LEADER-gebied.

Alleen de promotor en de copromotoren van een goedgekeurd project kunnen subsidiabele kosten inbrengen.

Aanvraagprocedure

Jaarlijks organiseert elk LEADER gebied één tot twee projectoproepen, te raadplegen op de websites van de LEADER-gebieden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

De contactpersonen van de verschillende Leader gebieden kan je terugvinden via de website Vlaams Ruraal Netwerk op ruraalnetwerk.be > Leader > Contactpersonen.

De beheerder voor LEADER tijdens deze periode is VLM.

Afdeling / Dienst
Afdeling Platteland en Mestbeleid
Adres

Gulden Vlieslaan 72
1060 Brussel
België

Telefoon