LEADER: steunmogelijkheden voor plattelandsontwikkeling

Laatst gewijzigd op 16 aug 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren, kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
projecten gericht op plattelandsontwikkeling
Subsidie via oproep
max. 65% (steunbedrag per project varieert per oproep en LEADER-gebied)

Wat houdt de maatregel in

LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale", vrij vertaald 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling', en is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Voor de periode 2014-2020 werden er in Vlaanderen 12 regio's erkend als LEADER-gebied, waarbinnen bepaalde projecten gericht op plattelandsontwikkeling kunnen worden gesubsidieerd.

LEADER wordt met Europese (50%), Vlaamse (25%) en Provinciale middelen (25%) gefinancierd.

Wie komt in aanmerking

Zowel lokale overheden, vzw's, feitelijke verenigingen, vennootschappen, verenigingen met een winstoogmerk en zelfs natuurlijke personen komen in aanmerking voor het indienen van een LEADER-project. Hierbij is samenwerking cruciaal.

De mogelijke promotoren variëren wel per LEADER gebied. Niet in alle LEADER-gebieden kunnen ondernemingen deelnemen aan de oproepen.

Wat komt in aanmerking

Voor de periode 2014-2020 werden er in Vlaanderen 12 regio's erkend als LEADER-gebied:

 • Antwerpen: MarkAante Kempen+, Kempen Oost, Kempen Zuid;
 • Limburg: Haspengouw, Kempen & Maasland;
 • Oost-Vlaanderen: Meetjesland, Vlaamse Ardennen, Grensregio Waasland; 
 • Vlaams-Brabant: Hageland+, Pajottenland;
 • West-Vlaanderen: Midden-West-Vlaanderen, Westhoek.

LEADER-projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

 • Bottom-up;
 • Innovatief;
 • Multisectoraal en geïntegreerd;
 • Gebiedsgericht;
 • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep);
 • Netwerk;
 • Samenwerking.

Bovendien moeten ze kaderen in één van de 15 thema's waarvan elk LEADER-gebied er 3 heeft gekozen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap;
 • Bodem- en waterbeheer;
 • Landbouw- en natuureducatie;
 • Leefbare dorpen;
 • Profilering en promotie via streekidentiteit;
 • Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector (midden West-Vlaanderen);
 • Startende en jonge rurale ondernemers (Meetjesland);
 • Streekidentiteit;
 • enz....

Omvang steun

LEADER-projecten kunnen voor maximaal 60 tot 65% gesubsidieerd worden. De maximale steunbedragen per project variëren per oproep en LEADER-gebied.

Alleen de promotor en de copromotoren van een goedgekeurd project kunnen subsidiabele kosten inbrengen.

Aanvraagprocedure

Jaarlijks organiseert elk LEADER gebied één tot twee projectoproepen, te raadplegen op de websites van de LEADER-gebieden.

Contact

De contactpersonen van de verschillende Leader gebieden kan je terugvinden via deze link: ruraalnetwerk.be/pdpo-iii/oproepen-leader/contactpersonen.

De beheerder voor LEADER tijdens de periode 2014-2020 is VLM.

Afdeling / Dienst
Afdeling Platteland en Mestbeleid
Adres

Gulden Vlieslaan 72
1060 Brussel
België

Telefoon