Landbouw en tuinbouw: investerings- en innovatiesteun

Laatst gewijzigd op 5 jun 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector
Voor wat
stimulering van duurzame investeringen
Subsidies
bedrag/steunpercentage varieert per initiatief

Wat houdt de maatregel in

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren, hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.

Daarnaast voorziet Agentschap Landbouw & Zeevisserij (voorheen het Departement Landbouw & Visserij) via het Europees partnerschap voor innovatie (EIP) ook innovatiesteun voor samenwerkingsverbanden. Het doel is innovatie in de land- en tuinbouwsector te stimuleren om economische ontwikkelingen te realiseren, en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen.

VLIF-steun

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Dit gebeurt door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. En ook hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.

Meer informatie over de verschillende steunmogelijkheden:

  • Productieve investeringen: Steun voor duurzame productieve investeringen op landbouwbedrijven om hen toekomstbestendiger en slagkrachtiger te maken zodat ze o.a. kunnen inspelen op nieuwe eisen vanuit de overheid en beter kunnen voldoen aan de huidige maatschappelijke verwachtingen. Het steunpercentage varieert in functie van de duurzaamheid van de investeringen. De steun bedraagt over een periode van 5 jaar maximaal € 300.000.
  • Overname- en opstartsteun: Steun voor de opstart of overname van een landbouwbedrijf door een jonge landbouwer. Een forfaitaire steun van € 40.000, € 70.000 of € 100.000 afhankelijk van de omvang van het bedrijf en het aantal bedrijfsleiders en die kan toegekend worden na het uitvoeren van een bedrijfsplan.
  • Niet-productieve investeringen: Steun voor investeringen op landbouwbedrijven die op de eerste plaats een maatschappelijke functie hebben. Ze dragen bij tot het realiseren op Vlaams niveau van uitdagingen op het vlak van milieu, natuur en klimaat. Deze investeringen leveren echter geen of slechts een geringe bijdrage aan de winstgevendheid van het bedrijf. De steun bedraagt 50%, 75% of 100% afhankelijk van de mate waarin de investering een productief nevenkarakter heeft.
  • Projectsteun voor innovaties in de landbouw: Steun voor investeringen gericht op innovatie van producten, diensten, processen, technieken en organisatiestructuren op een landbouwbedrijf of een groep van landbouwbedrijven. Deze innovaties komen voor de eerste keer voor in Vlaanderen in een bepaalde deelsector en betreffen investeringen met een voldoende potentieel om de economische, ecologische en sociale kracht van de landbouwsector te versterken. De steun bedraagt 50% tot 80% afhankelijk van de investering of kosten.
  • Steun aan de agrovoedingssector: Maatregelen voor (groepen van) spelers actief binnen het Agrobusinesscomplex (ABC), zoals groepen van landbouwers, (tuinbouw)coöperaties en bedrijven die actief zijn in de verwerking en afzet van landbouwproducten. 
  • Steun voor omschakeling: Steun voor de opstart of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf. Deze maatregel beoogt het ondersteunen van een zoektocht naar andere verdienmodellen die meer inzetten op het creëren van toegevoegde waarde. Een forfaitaire steun van € 20.000 of € 40.000 afhankelijk van de omzet die met het vernieuwend verdienmodel wordt gerealiseerd na het uitvoeren van een bedrijfsplan. Er is slechts één aanvraagperiode per jaar voorzien.

Meer informatie op de website van Agentschap Landbouw & Zeevisserij VLIF-steunaanvraag.

Europees partnerschap voor innovatie (EIP)

Het Agentschap Landbouw & Zeevisserij voorziet ook innovatiesteun via samenwerkingsverbanden. Het doel is innovatie in de land- en tuinbouwsector stimuleren om economische ontwikkelingen te realiseren, en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen.

Land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren kunnen via deze maatregel een innovatief idee realiseren. Ze werken in een operationele groep samen aan een innovatieve, op het bedrijf toepasbare, oplossing voor een concreet vraagstuk of een opportuniteit. Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. 

Jaarlijks wordt er een oproep gelanceerd waarin operationele groepen een projectvoorstel rond een zelf gekozen onderwerp indienen. Van 1 maart tot en met 30 april 2024 liep de oproep 2024. 

Omvang steun

Zowel investerings- als werkingskosten komen in aanmerking voor subsidiëring. De steunpercentages/bedrag verschillen afhankelijk van de kostensoort. 

Meer informatie op de website van Agentschap Landbouw & Zeevisserij Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen

Aanvraagprocedure

VLIF steunaanvragen verlopen via het e-loket. Voor meer informatie zie de webpagina VLIF-steunaanvraag.

Ook EIP-aanvragen verlopen via het e-loket. Voor meer informatie zie de webpagina Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Agentschap Landbouw en Zeevisserij beschikt ook over een eigen nieuwsbrief. Zie nieuwspagina lv.vlaanderen.be/nieuws.

Contact

Meer informatie is terug te vinden op de website lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw en Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen.

Voor EIP kan je terecht op het email adres operationelegroepen@lv.vlaanderen.be

Voor een volledig overzicht kan je ook de GLB-subsidiewijzer raadplegen.

Afdeling / Dienst
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen (postadres)
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 360
1210 Brussel
België

Telefoon