Landbouw en tuinbouw: investerings- en innovatiesteun

Laatst gewijzigd op 16 sep 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector
Voor wat
stimulering van duurzame investeringen
Subsidies
bedrag/steunpercentage varieert per initiatief

Wat houdt de maatregel in

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren, hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.

Daarnaast voorziet het Departement Landbouw & Visserij via het Europees partnerschap voor innovatie (EIP) ook innovatiesteun voor samenwerkingsverbanden. Het doel is innovatie in de land- en tuinbouwsector te stimuleren om economische ontwikkelingen te realiseren, en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen.

De steunmogelijkheden in het kader van het Vlaams Landbouw Fonds (VLIF) werden gewijzigd door het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat van start ging. De eerste oproep voor investeringssteun werd ondertussen gelanceerd. Meer informatie verneem je in het nieuwsbericht Eerste VLIF-steunaanvragen kunnen via e-loket worden ingediend.

VLIF-steun

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Dit gebeurt door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. En ook hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.

Meer informatie over de verschillende steunmogelijkheden:

  • Productieve investeringen: Steun voor duurzame productieve investeringen op landbouwbedrijven om hen toekomstbestendiger en slagkrachtiger te maken zodat ze o.a. kunnen inspelen op nieuwe eisen vanuit de overheid en beter kunnen voldoen aan de huidige maatschappelijke verwachtingen. Het steunpercentage varieert in functie van de duurzaamheid van de investeringen. 
  • Overname- en opstartsteun: Steun voor de opstart of overname van een landbouwbedrijf door een jonge landbouwer. Een forfaitaire steun van € 40.000, € 70.000 of € 100.000 afhankelijk van de omvang van het bedrijf en het aantal bedrijfsleiders en die kan toegekend worden na het uitvoeren van een bedrijfsplan.
  • Niet-productieve investeringen: Steun voor investeringen op landbouwbedrijven die op de eerste plaats een maatschappelijke functie hebben. Ze dragen bij tot het realiseren op Vlaams niveau van uitdagingen op het vlak van milieu, natuur en klimaat. Deze investeringen leveren echter geen of slechts een geringe bijdrage aan de winstgevendheid van het bedrijf. De steun bedraagt 50%, 75% of 100% afhankelijk van de mate waarin de investering een productief nevenkarakter heeft.
  • Projectsteun voor innovaties in de landbouw: Steun voor investeringen gericht op innovatie van producten, diensten, processen, technieken en organisatiestructuren op een landbouwbedrijf of een groep van landbouwbedrijven. Deze innovaties komen voor de eerste keer voor in Vlaanderen in een bepaalde deelsector en betreffen investeringen met een voldoende potentieel om de economische, ecologische en sociale kracht van de landbouwsector te versterken. De steun bedraagt 50% tot 80% afhankelijk van de investering of kosten.
  • Steun aan de agrovoedingssector: Maatregelen voor (groepen van) spelers actief binnen het Agrobusinesscomplex (ABC), zoals groepen van landbouwers, (tuinbouw)coöperaties en bedrijven die actief zijn in de verwerking en afzet van landbouwproducten. Hiervan is momenteel nog geen informatie beschikbaar.
  • Steun voor omschakeling: Steun voor de opstart of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf. Deze maatregel beoogt het ondersteunen van een zoektocht naar andere verdienmodellen die meer inzetten op het creëren van toegevoegde waarde. Een forfaitaire steun van € 20.000 of € 40.000 afhankelijk van de omzet die met het vernieuwend verdienmodel wordt gerealiseerd na het uitvoeren van een bedrijfsplan.

Meer informatie op de website van Departement Landbouw & Visserij VLIF-steunaanvraag.

Europees partnerschap voor innovatie (EIP)

Het Departement Landbouw & Visserij voorziet ook innovatiesteun via samenwerkingsverbanden. Het doel is innovatie in de land- en tuinbouwsector stimuleren om economische ontwikkelingen te realiseren, en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen.

Land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren kunnen via deze maatregel een innovatief idee realiseren. Ze werken in een operationele groep samen aan een innovatieve, op het bedrijf toepasbare, oplossing voor een concreet vraagstuk of een opportuniteit. Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. 

Jaarlijks wordt er een oproep gelanceerd. Operationele groepen kunnen tot en met 15 september 2023 een projectvoorstel rond een zelf gekozen onderwerp indienen.

Omvang steun

Zowel investerings- als werkingskosten komen in aanmerking voor subsidiëring. De steunpercentages/bedrag verschillen afhankelijk van de kostensoort. 

Meer informatie op de website van Departement Landbouw & Visserij Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen.

Aanvraagprocedure

VLIF steunaanvragen verlopen via het e-loket. Voor meer informatie zie de webpagina VLIF-steunaanvraag.

Ook EIP-aanvragen verlopen via het e-loket. Voor meer informatie zie de webpagina Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Departement Landbouw en Visserij beschikt ook over een eigen nieuwsbrief. Zie nieuwspagina lv.vlaanderen.be/nieuws.

Contact

Meer informatie is terug te vinden op de website lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw en Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen.

Voor inhoudelijke vragen kan je de provinciale buitendiensten contacteren. 

Voor EIP kan je terecht op het email adres operationelegroepen@lv.vlaanderen.be

Voor een volledig overzicht kan je ook de GLB-subsidiewijzer raadplegen.

Afdeling / Dienst
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 40
1030 Brussel
België

Telefoon