Wijzigingen aan LEADER: subsidies voor plattelandsontwikkeling

1. Momenteel staan bij de 3 Antwerpse LEADER-gebieden de projectoproep voor 2022 open. In de projectideeën moeten volgende sleutelwoorden voldoende aan bod komen, zodat ze uiteindelijk kunnen uitgroeien tot volwaardige plattelandsprojecten die de regio's kunnen versterken: innovatie, duurzaam, samenleving, gebiedsgericht, sociaal en agrarische link. Er worden op Vlaams niveau nauwelijks groepen begunstigden uitgesloten. Zo kunnen naast lokale overheden en vzw's ook feitelijke verenigingen, vennootschappen, vzw's en zelfs natuurlijke personen in aanmerking komen voor het indienen van een LEADER-project. Een projectidee indienen kan tot uiterlijk 28 maart 2022. Het volledig dossier moet worden ingediend op uiterlijk 19 juli 2022. 2. Ook de volgende projectoproepen staan momenteel open: LEADER Hageland + (deadline 31 mei 2022), LEADER Oost-Vlaanderen (deadline 15 april 2022), LEADER Westhoek en LEADER Midden-West-Vlaanderen (deadline 1 april 2022).
Dankzij financiële middelen uit het Europese corona herstelfonds worden er in de verschillende provincies momenteel oproepen gelanceerd ter ondersteuning van plattelandsprojecten. Meer informatie op de volgende webpagina's: Provincie Antwerpen; Provincie Limburg; Provincie Oost-VlaanderenProvincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen. In sommige provincies kunnen ook ondernemingen projecten indienen.
De Plaatselijke Groepen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland lanceren een LEADER-oproep voor de overgangsperiode 2021-2022 (deadline 8 november 2021). Ook vennootschappen en natuurlijke personen kunnen projecten indienen. Het ingediende project moet een link met landbouw hebben, in de brede zin van het woord, of met het platteland. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de thema’s eenzaamheid op het platteland, lokale landbouw en korte keten en biodiversiteit.
In Oost-Vlaanderen lopen er momenteel nog oproepen voor LEADER-projecten. Deze projectoproepen staan ook open voor ondernemers. Projectideeën moeten ten laatste op 16 juni (12u) worden ingediend. Zie Projectoproep LEADER restmiddelen 2014-2020.
Momenteel lopen er projectoproepen in verschillende LEADER gebieden. Sommige projectoproepen staan ook open voor ondernemers. Dit is bijvoorbeeld zo in de oproepen LEADER Westhoek en LEADER Midden-West-Vlaanderen alsook in de oproepen LEADER Meetjesland, LEADER Vlaamse Ardennen en LEADER Grensregio Waasland. Indienen kan tot 1 april 2019.