Wijzigingen aan LEADER: steunmogelijkheden voor plattelandsontwikkeling

De Plaatselijke Groepen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland lanceren een LEADER-oproep voor de overgangsperiode 2021-2022 (deadline 8 november 2021). Ook vennootschappen en natuurlijke personen kunnen projecten indienen. Het ingediende project moet een link met landbouw hebben, in de brede zin van het woord, of met het platteland. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de thema’s eenzaamheid op het platteland, lokale landbouw en korte keten en biodiversiteit.
Gewijzigd op
In Oost-Vlaanderen lopen er momenteel nog oproepen voor LEADER-projecten. Deze projectoproepen staan ook open voor ondernemers. Projectideeën moeten ten laatste op 16 juni (12u) worden ingediend. Zie Projectoproep LEADER restmiddelen 2014-2020.
Gewijzigd op
Momenteel lopen er projectoproepen in verschillende LEADER gebieden. Sommige projectoproepen staan ook open voor ondernemers. Dit is bijvoorbeeld zo in de oproepen LEADER Westhoek en LEADER Midden-West-Vlaanderen alsook in de oproepen LEADER Meetjesland, LEADER Vlaamse Ardennen en LEADER Grensregio Waasland. Indienen kan tot 1 april 2019.
Gewijzigd op
Jaarlijks organiseert elk LEADER-gebied één tot twee projectoproepen. Momenteel kunnen er nog projecten worden ingediend in volgende LEADER gebieden: www.pajottenland.be (deadline 1 december 2017); PG Kempen & Maasland (deadline 25 januari 2018).
Gewijzigd op