Wijzigingen aan LEADER: subsidies voor plattelandsontwikkeling

Ondertussen zijn de LEADER-gebieden in Limburg (LAG Kempen, Maasland, Haspengouw Zuidoost en Haspengouw Zuidwest) opgestart en werd er op 12 februari een projectoproep gelanceerd. Je kan een projectaanvraag indienen tot uiterlijk 16 april 2024 via het plattelandsloket van de VLM. In al deze gebieden kunnen lokale overheden, organisaties, verenigingen en bewoners worden aangemoedigd om voorstellen in te dienen. Ook coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba) met een sociaal oogmerk of actief op vlak van natuur- en landschapszorg kunnen deelnemen. 

Ondertussen werden de eerste oproepen gelanceerd voor de periode 2023-2027. In alle gebieden wordt aangemoedigd om vooraf het projectidee af te toetsen: 1. In de LEADER-gebieden van de provincie Antwerpen (MarkAante Kempen+, Kempen Oost en Kempen Zuid) kan je nu al een projectidee aftoetsen en vervolgens je projectidee aanmelden tot 4 maart 2024. Begin februari zijn er inspiratiesessies gepland. Ook ondernemers kunnen deelnemen. 2. In de LEADER-gebieden van Oost-Vlaanderen (Vlaamse Ardennen tot Dender, Meetjesland-Leievallei en het Waasland) moet de eerste aftoetsing van projectideeën gebeuren op uiterlijk 10 januari 2024. De officiële indieningsdatum is hier 8 maart 2024. Ook ondernemers kunnen deelnemen. 3. De eerste oproepen voor de LEADER-gebieden in West-Vlaanderen (Noord-West-Vlaanderen, Westhoek en Midden-West-Vlaanderen) starten vanaf 2024. Projecten kunnen worden ingediend tot en met 29 maart 2024. Ook ondernemers kunnen projecten indienen. 4. Ook in Vlaams-Brabant werd de eerste oproep gelanceerd. Indienen in de Oproep LEADER Hageland kan tot en met 21 maart 2024. Ondernemingen (behalve vzw's) kunnen niet indienen. In Pajottenland+ start de eerste oproep op 8 december 2023 en kan je als ondernemer wel deelnemen.

Er werden voor de periode 2023-2027, 15 LEADER-gebieden erkend door de Vlaamse Regering. Een overzicht kan je terugvinden op www.vlm.be/leader, samen met een kaartje. Eind dit jaar en begin volgend jaar mag je de eerste oproepen verwachten. 1. Wil je meer weten over Leader 2023 - 2027 in Oost-Vlaanderen, ga dan naar het kick-off LEADER event in jouw regio: 13 november (LEADER Waasland), 21 november ​​​​​​(​LEADER Meetjesland-Leievallei) en 22 november (LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender). 2. Ook LEADER Noord West-Vlaanderen heeft een save the date voor de startavond op 6 december (19u30 in Loppem) uitgestuurd. Wie zich aanmeldt voor de gastenlijst krijgt binnenkort een uitnodiging met alle informatie.

1. Momenteel staan bij de 3 Antwerpse LEADER-gebieden de projectoproep voor 2022 open. In de projectideeën moeten volgende sleutelwoorden voldoende aan bod komen, zodat ze uiteindelijk kunnen uitgroeien tot volwaardige plattelandsprojecten die de regio's kunnen versterken: innovatie, duurzaam, samenleving, gebiedsgericht, sociaal en agrarische link. Er worden op Vlaams niveau nauwelijks groepen begunstigden uitgesloten. Zo kunnen naast lokale overheden en vzw's ook feitelijke verenigingen, vennootschappen, vzw's en zelfs natuurlijke personen in aanmerking komen voor het indienen van een LEADER-project. Een projectidee indienen kan tot uiterlijk 28 maart 2022. Het volledig dossier moet worden ingediend op uiterlijk 19 juli 2022. 2. Ook de volgende projectoproepen staan momenteel open: LEADER Hageland + (deadline 31 mei 2022), LEADER Oost-Vlaanderen (deadline 15 april 2022), LEADER Westhoek en LEADER Midden-West-Vlaanderen (deadline 1 april 2022).

Dankzij financiële middelen uit het Europese corona herstelfonds worden er in de verschillende provincies momenteel oproepen gelanceerd ter ondersteuning van plattelandsprojecten. Meer informatie op de volgende webpagina's: Provincie Antwerpen; Provincie Limburg; Provincie Oost-VlaanderenProvincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen. In sommige provincies kunnen ook ondernemingen projecten indienen.