LEADER: subsidies voor plattelandsontwikkeling

Laatst gewijzigd op 27 okt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren, ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten gericht op plattelandsontwikkeling
Subsidie via oproep
max. 65% (steunbedrag per project varieert per oproep en LEADER-gebied)

Wat houdt de maatregel in

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale), is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkeldoelstellingen en gewenste acties te formuleren. Voor de periode 2023-2027 werden er 15 LEADER-gebieden gevormd.

LEADER wordt gefinancierd met Europese, Vlaamse en provinciale middelen.

Er werden voor de periode 2023-2027, 15 LEADER-gebieden erkend door de Vlaamse Regering. Een overzicht kan je terugvinden op www.vlm.be/leader, samen met een kaartje. Eind dit jaar en begin volgend jaar mag je de eerste oproepen verwachten.
1. Wil je meer weten over Leader 2023 - 2027 in Oost-Vlaanderen, ga dan naar het kick-off LEADER event in jouw regio: 13 november (LEADER Waasland), 21 november ​​​​​​(​LEADER Meetjesland-Leievallei) en 22 november (LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender).
2. Ook LEADER Noord West-Vlaanderen heeft een save the date voor de startavond op 6 december (19u30 in Loppem) uitgestuurd. Wie zich aanmeldt voor de gastenlijst krijgt binnenkort een uitnodiging met alle informatie.

Wie komt in aanmerking

Zowel lokale overheden, vzw's, feitelijke verenigingen, vennootschappen, stichtingen alsook natuurlijke personen komen in aanmerking voor het indienen van een LEADER-project. Hierbij is samenwerking cruciaal.

De mogelijke promotoren variëren wel per LEADER gebied. Niet in alle LEADER-gebieden kunnen ondernemingen deelnemen aan de oproepen.

Wat komt in aanmerking

Voor de periode 2023-2027 werden er in Vlaanderen 15 regio's erkend als LEADER-gebied:

LEADER-projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

  • Bottom-up;
  • Innovatief;
  • Multisectoraal en geïntegreerd;
  • Gebiedsgericht;
  • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep);
  • Netwerk;
  • Samenwerking.

Bovendien moeten ze kaderen in één van de 3 thema's waar elk LEADER-gebied rond werkt. Deze drie thema’s zijn verder gebiedsgericht ingevuld in de verschillende Lokale Ontwikkelingsstrategieën: 

  • Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten
  • Leefbare en levendige dorpen
  • Biodiversiteit en landschapskwaliteit

Omvang steun

LEADER-projecten kunnen voor maximaal 65% gesubsidieerd worden. De maximale steunbedragen per project variëren per oproep en LEADER-gebied. Sommige LEADER-gebieden kunnen voor bepaalde doelstellingen lagere steunpercentages hanteren, maar nooit hoger dan 65%.

Alleen de promotor en de copromotoren van een goedgekeurd project kunnen subsidiabele kosten inbrengen.

Aanvraagprocedure

Jaarlijks organiseert elk LEADER gebied één tot twee projectoproepen, te raadplegen op de websites van de LEADER-gebieden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Meer informatie kan je vinden op onderstaan website van de VLM en de website van het Vlaams Ruraal Netwerk

Afdeling / Dienst
Afdeling Platteland en Mestbeleid
Adres

Koning Albert II-Laan 35, bus 40
1030 Brussel
België

Telefoon