LEADER: subsidies voor plattelandsontwikkeling

Laatst gewijzigd op 4 jun 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren, ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten gericht op plattelandsontwikkeling
Subsidie via oproep
max. 65% (steunbedrag per project varieert per oproep en LEADER-gebied)

Wat houdt de maatregel in

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale), is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkeldoelstellingen en gewenste acties te formuleren. Voor de periode 2023-2027 werden er 15 LEADER-gebieden gevormd.

LEADER wordt gefinancierd met Europese, Vlaamse en provinciale middelen.

Er werden nieuwe oproepen gelanceerd. In alle gebieden wordt aangemoedigd om vooraf je projectidee af te toetsen: 
1. In de LEADER-gebieden van de provincie Antwerpen (MarkAante Kempen+, Kempen Oost en Kempen Zuid) kan je een projectidee aftoetsen en vervolgens je projectidee aanmelden tot 10 september 2024. Ook ondernemers kunnen deelnemen. 
2. In de LEADER-gebieden van Oost-Vlaanderen (Vlaamse Ardennen tot Dender, Meetjesland-Leievallei en het Waasland) kan de eerste aftoetsing van projectideeën ook gebeuren tot 10 september 2024. Ook ondernemers kunnen deelnemen. 
3. In de tweede oproep voor de LEADER-gebieden in West-Vlaanderen (Noord-West-Vlaanderen, Westhoek en Midden-West-Vlaanderen) kunnen projecten worden ingediend tot 1 oktober 2024 (12u). Ook ondernemers kunnen projecten indienen.
4. In Vlaams-Brabant werd ondertussen ook een nieuwe oproep opengesteld: De Oproep LEADER Hageland voor budgetjaar 2025 werd gelanceerd op 1 juni en loopt tot en met 8 oktober 2024. Ondernemingen (behalve vzw's) kunnen niet indienen. In Pajottenland+ is de eerste oproep afgesloten. In principe kan je als ondernemer wel deelnemen.
5. De eerste oproep in de LEADER-gebieden in Limburg (LAG Kempen, Maasland, Haspengouw Zuidoost en Haspengouw Zuidwest) werd ondertussen afgesloten. In al deze gebieden kunnen lokale overheden, organisaties, verenigingen en bewoners worden aangemoedigd om voorstellen in te dienen. Ook coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba) met een sociaal oogmerk of actief op vlak van natuur- en landschapszorg kunnen deelnemen. 

Wie komt in aanmerking

Zowel lokale overheden, vzw's, feitelijke verenigingen, vennootschappen, stichtingen alsook natuurlijke personen komen in aanmerking voor het indienen van een LEADER-project. Hierbij is samenwerking cruciaal.

De mogelijke promotoren variëren wel per LEADER gebied. Niet in alle LEADER-gebieden kunnen ondernemingen deelnemen aan de oproepen.

Wat komt in aanmerking

Voor de periode 2023-2027 werden er in Vlaanderen 15 regio's erkend als LEADER-gebied:

LEADER-projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

  • Bottom-up;
  • Innovatief;
  • Multisectoraal en geïntegreerd;
  • Gebiedsgericht;
  • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep);
  • Netwerk;
  • Samenwerking.

Bovendien moeten ze kaderen in één van de 3 thema's waar elk LEADER-gebied rond werkt. Deze drie thema’s zijn verder gebiedsgericht ingevuld in de verschillende Lokale Ontwikkelingsstrategieën: 

  • Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten
  • Leefbare en levendige dorpen
  • Biodiversiteit en landschapskwaliteit

Omvang steun

LEADER-projecten kunnen voor maximaal 65% gesubsidieerd worden. De maximale steunbedragen per project variëren per oproep en LEADER-gebied. Sommige LEADER-gebieden kunnen voor bepaalde doelstellingen lagere steunpercentages hanteren, maar nooit hoger dan 65%.

Alleen de promotor en de copromotoren van een goedgekeurd project kunnen subsidiabele kosten inbrengen.

Aanvraagprocedure

Jaarlijks organiseert elk LEADER gebied één tot twee projectoproepen, te raadplegen op de websites van de LEADER-gebieden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Meer informatie kan je vinden op onderstaande website van de VLM en de website van het Vlaams Ruraal Netwerk

Afdeling / Dienst
Dienst Plattelandsbeleid
Adres

Koning Albert II-Laan 15
1210 Brussel
België

Telefoon