LEADER: subsidies voor plattelandsontwikkeling

Laatst gewijzigd op 1 jun 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren, ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten gericht op plattelandsontwikkeling
Subsidie via oproep
max. 65% (steunbedrag per project varieert per oproep en LEADER-gebied)

Wat houdt de maatregel in

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale), is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkeldoelstellingen en gewenste acties te formuleren. Voor de periode 2014-2020 werden er in Vlaanderen 12 regio's erkend als LEADER-gebied, waarbinnen bepaalde projecten gericht op plattelandsontwikkeling kunnen worden gesubsidieerd. Deze periode werd verlengd tot eind 2022. Voor de periode 2023-2027 zullen er nieuwe LEADER-gebieden worden gevormd.

LEADER wordt gefinancierd met Europese, Vlaamse en provinciale middelen.

LEADER-steun kan enkel gegeven worden in een LEADER-gebied. Voor de periode 2023-2027 moeten die LEADER-gebieden opnieuw gevormd worden. Lokale gemeenschappen kunnen zich momenteel kandidaat stellen om LEADER-gebieden en lokale actiegroepen (LAG's) te vormen. Ze moeten daarvoor ook een strategie voor hun gebied uitwerken. Een LAG verenigt landbouwers, plattelandsbewoners en vertegenwoordigers van lokale besturen, organisaties en lokale middenstand uit een gebied dat bestaat uit minstens drie plattelandsgemeentes. Kandidaat LAG’s moesten hun kandidatuur ten laatste op 31 mei 2023. De Vlaamse Regering beslist in het najaar van 2023 over de erkenning van de LEADER-gebieden en LAGs.​ In 2024 zal er dan gestart worden met een nieuw LEADER-programma in de verschillende regio's. Meer informatie op Leader 2023 - 2027.

Wie komt in aanmerking

Zowel lokale overheden, vzw's, feitelijke verenigingen, vennootschappen, verenigingen met een winstoogmerk en zelfs natuurlijke personen komen in aanmerking voor het indienen van een LEADER-project. Hierbij is samenwerking cruciaal.

De mogelijke promotoren variëren wel per LEADER gebied. Niet in alle LEADER-gebieden kunnen ondernemingen deelnemen aan de oproepen.

Wat komt in aanmerking

Voor de periode 2014-2020 (verlengd tot en met 2022) werden er in Vlaanderen 12 regio's erkend als LEADER-gebied:

 • Antwerpen: MarkAante Kempen+, Kempen Oost, Kempen Zuid;
 • Limburg: Haspengouw, Kempen & Maasland;
 • Oost-Vlaanderen: Meetjesland, Vlaamse Ardennen, Grensregio Waasland; 
 • Vlaams-Brabant: Hageland+, Pajottenland;
 • West-Vlaanderen: Midden-West-Vlaanderen, Westhoek.

LEADER-projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

 • Bottom-up;
 • Innovatief;
 • Multisectoraal en geïntegreerd;
 • Gebiedsgericht;
 • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep);
 • Netwerk;
 • Samenwerking.

Bovendien moeten ze kaderen in één van de 15 thema's waarvan elk LEADER-gebied er 3 heeft gekozen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap;
 • Bodem- en waterbeheer;
 • Landbouw- en natuureducatie;
 • Leefbare dorpen;
 • Profilering en promotie via streekidentiteit;
 • Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector (midden West-Vlaanderen);
 • Startende en jonge rurale ondernemers (Meetjesland);
 • Streekidentiteit;
 • enz....

Omvang steun

LEADER-projecten kunnen voor maximaal 60 tot 65% gesubsidieerd worden. De maximale steunbedragen per project variëren per oproep en LEADER-gebied.

Alleen de promotor en de copromotoren van een goedgekeurd project kunnen subsidiabele kosten inbrengen.

Aanvraagprocedure

Jaarlijks organiseert elk LEADER gebied één tot twee projectoproepen, te raadplegen op de websites van de LEADER-gebieden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Meer informatie kan je vinden op onderstaan website van de VLM en de website van het Vlaams Ruraal Netwerk

Afdeling / Dienst
Afdeling Platteland en Mestbeleid
Adres

Koning Albert II-Laan 35, bus 40
1030 Brussel
België

Telefoon