LEADER: subsidies voor plattelandsontwikkeling

Laatst gewijzigd op 14 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren, ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten gericht op plattelandsontwikkeling
Subsidie via oproep
max. 65% (steunbedrag per project varieert per oproep en LEADER-gebied)

Wat houdt de maatregel in

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale), is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbij lokale gemeenschappen zelf aan zet zijn om de lokale noden, relevante ontwikkeldoelstellingen en gewenste acties te formuleren. Voor de periode 2023-2027 werden er 15 LEADER-gebieden gevormd.

LEADER wordt gefinancierd met Europese, Vlaamse en provinciale middelen.

Ondertussen werden de eerste oproepen gelanceerd voor de periode 2023-2027. In alle gebieden wordt aangemoedigd om vooraf zijn projectidee af te toetsen: 
1. In de LEADER-gebieden van de provincie Antwerpen (MarkAante Kempen+, Kempen Oost en Kempen Zuid) kan je nu al een projectidee aftoetsen en vervolgens je projectidee aanmelden tot 4 maart 2024. Begin februari zijn er inspiratiesessies gepland. Ook ondernemers kunnen deelnemen. 
2. In de LEADER-gebieden van Oost-Vlaanderen (Vlaamse Ardennen tot Dender, Meetjesland-Leievallei en het Waasland) moet de eerste aftoetsing van projectideeën gebeuren op uiterlijk 10 januari 2024. De officiële indieningsdatum is hier 8 maart 2024. Ook ondernemers kunnen deelnemen. 
3. De eerste oproepen voor de LEADER-gebieden in West-Vlaanderen (Noord-West-Vlaanderen, Westhoek en Midden-West-Vlaanderen) starten vanaf 2024. Projecten kunnen worden ingediend tot en met 29 maart 2024. Ook ondernemers kunnen projecten indienen.
4. Ook in Vlaams-Brabant werd de eerste oproep gelanceerd. Indienen in de Oproep LEADER Hageland kan tot en met 21 maart 2024. Ondernemingen (behalve vzw's) kunnen niet indienen. In Pajottenland+ start de eerste oproep op 8 december 2023 en kan je als ondernemer wel deelnemen.
5. Ondertussen zijn de LEADER-gebieden in Limburg (LAG Kempen, Maasland, Haspengouw Zuidoost en Haspengouw Zuidwest) opgestart en werd er op 12 februari een projectoproep gelanceerd. Je kan een projectaanvraag indienen tot uiterlijk 16 april 2024 via het plattelandsloket van de VLM. In al deze gebieden kunnen lokale overheden, organisaties, verenigingen en bewoners worden aangemoedigd om voorstellen in te dienen. Ook coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba) met een sociaal oogmerk of actief op vlak van natuur- en landschapszorg kunnen deelnemen. 

Wie komt in aanmerking

Zowel lokale overheden, vzw's, feitelijke verenigingen, vennootschappen, stichtingen alsook natuurlijke personen komen in aanmerking voor het indienen van een LEADER-project. Hierbij is samenwerking cruciaal.

De mogelijke promotoren variëren wel per LEADER gebied. Niet in alle LEADER-gebieden kunnen ondernemingen deelnemen aan de oproepen.

Wat komt in aanmerking

Voor de periode 2023-2027 werden er in Vlaanderen 15 regio's erkend als LEADER-gebied:

LEADER-projecten moeten voldoen aan de 7 LEADER-kenmerken:

  • Bottom-up;
  • Innovatief;
  • Multisectoraal en geïntegreerd;
  • Gebiedsgericht;
  • Beoordeeld en begeleid door Publiek-Privaat partnerschap (Plaatselijke Groep);
  • Netwerk;
  • Samenwerking.

Bovendien moeten ze kaderen in één van de 3 thema's waar elk LEADER-gebied rond werkt. Deze drie thema’s zijn verder gebiedsgericht ingevuld in de verschillende Lokale Ontwikkelingsstrategieën: 

  • Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten
  • Leefbare en levendige dorpen
  • Biodiversiteit en landschapskwaliteit

Omvang steun

LEADER-projecten kunnen voor maximaal 65% gesubsidieerd worden. De maximale steunbedragen per project variëren per oproep en LEADER-gebied. Sommige LEADER-gebieden kunnen voor bepaalde doelstellingen lagere steunpercentages hanteren, maar nooit hoger dan 65%.

Alleen de promotor en de copromotoren van een goedgekeurd project kunnen subsidiabele kosten inbrengen.

Aanvraagprocedure

Jaarlijks organiseert elk LEADER gebied één tot twee projectoproepen, te raadplegen op de websites van de LEADER-gebieden.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Meer informatie kan je vinden op onderstaande website van de VLM en de website van het Vlaams Ruraal Netwerk

Afdeling / Dienst
Afdeling Platteland en Mestbeleid
Adres

Koning Albert II-Laan 35, bus 40
1030 Brussel
België

Telefoon