Huisartsen: lening en subsidies

Laatst gewijzigd op 26 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
huisartsen in een individuele of in een groepspraktijk
Voor wat
opstart en ondersteuning van de praktijk
Renteloze lening & subsidie
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Via deze maatregel (vroeger Impulseo genoemd) verleent het Departement Zorg een financiële ondersteuning aan huisartsen. 

Een huisarts kan een renteloze lening (max. € 35.000) aanvragen bij de opstart of uitbouw van de praktijk (tot 5 jaar na opstart), aangevuld met een renteloze lening (max. € 10.000) voor een bijkomende ruimte (bij samenwerking met een praktijk verpleegkundige of ondersteuner). Ook subsidies voor een medewerker (max. € 7.847,47) of de uitbouw van een telesecretariaat zijn mogelijk (max. € 3.400).

Opstart van een praktijk

Elke huisarts die zich voor de eerste keer installeert in een nieuwe of bestaande individuele of groepspraktijk kan een renteloze lening aanvragen van maximum € 35.000. Hij kan ook een bijkomende renteloze lening aanvragen van maximum € 10.000 voor een bijkomende ruimte of bijkomende infrastructuur voor samenwerking met een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteuner.

Renteloze lening van maximum € 35.000

De voorwaarden zijn:

 • Het gaat om erkende huisartsen die praktijk voeren als huisarts in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • De renteloze lening moet aangevraagd worden binnen de 5 jaar na installatie (= de datum vanaf wanneer de huisarts deelneemt aan de medische permanentie).
 • Een huisarts in opleiding kan de lening ook aanvragen voor zijn installatie, als hij kan aantonen dat hij zich binnen een jaar zal installeren en een aankoopbewijs kan voorleggen van een pand.
 • De lening kan enkel worden aangevraagd door startende actieve huisartsen (maximaal vijftien jaar na de erkenning als huisarts of binnen twee jaar na de terugkeer uit het buitenland, op voorwaarde dat de arts gedurende meer dan één jaar actief was in het buitenland).
 • De huisarts moet aangesloten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio.
Bijkomende renteloze lening van maximum € 10.000

Hier gelden dezelfde voorwaarden als voor de lening van € 35.000, behalve dat deze extra lening niet per se binnen de 5 jaar na installatie hoeft te worden aangevraagd.

Bijkomende voorwaarden zijn:

 • Samenwerking met een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige die in loondienst werkt;
 • De huisarts die de lening aanvraagt, moet bijdragen in de kosten van de bijkomende ruimte of bijkomende infrastructuur.

Interdisciplinaire praktijkvoering

Een actieve huisarts in Vlaanderen (incl. Brussel) kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens een derde VTE praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige.

De nieuwe voorwaarden zijn:

 • De tegemoetkoming in de loonkosten van een interdisciplinaire praktijkvoering bedraagt maximaal € 7.847,47 per arts.
 • Voor de tegemoetkoming moet de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in loondienst werken in de huisartsenpraktijk.
 • De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan 50% van het aandeel dat de aanvragende arts bijdraagt in de loonkosten van de medewerker of medewerkers.
 • Het maximumbedrag kan verhoogd worden met € 800 als de huisarts of de huisartsenpraktijk inzet op extra vorming voor die medewerker(s).
 • De huisarts moet aangesloten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio.

Huisartsen kunnen de tegemoetkoming aanvragen, uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin de kosten gemaakt zijn. Deze aanvragen gebeuren via een digitale applicatie.

Telesecretariaat

Een startende actieve huisarts in Vlaanderen (incl. Brussel) kan een tegemoetkoming krijgen voor een telesecretariaat gelijk aan de helft van de reële kosten en maximaal € 3.400 per jaar. Een telesecretariaat moet minimaal een online agenda en het beantwoorden en triëren van telefonische oproepen voor de huisarts omvatten.

Deze tegemoetkoming kan niet worden gecombineerd met de (hogere) tegemoetkoming voor het loon van een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige.

Artsen die in het verleden nog nooit deze tegemoetkoming kregen, kunnen maximaal 5 jaar deze aanvraag doen. Voor de artsen die in het verleden reeds een tegemoetkoming ontvingen voor een medisch telesecretariaat (het vroegere systeem) is er een overgangsperiode voorzien.

Huisartsen kunnen de tegemoetkoming aanvragen, uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin de kosten gemaakt zijn. Deze aanvragen gebeuren via een digitale applicatie.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.