Energiepremies distributienetbeheerders

Laatst gewijzigd op 21 jun 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie
Energiepremies
de grootte van de premie varieert in functie van het type

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen kunnen een aantal premies bekomen wanneer zij investeren in energiebesparing (isolatie, HR-beglazing, relighting) en hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepomp) uitgevoerd in bestaande niet-woongebouwen. Daarnaast zijn er ook premies voor specifieke energiebesparingsprojecten na de uitvoering van een energie-audit of energiestudie. 

Deze premies worden verstrekt door de elektriciteitsdistributienetbeheerders in overleg met de Vlaamse overheid. Per kalenderjaar wordt een actieplan afgesproken.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot professionele energieverbruikers voor energiebesparende en hernieuwbare energie investeringen in bestaande niet-woongebouwen. Dit zijn dus kmo's en grote ondernemingen alsook organisaties (incl. vzw's).

  Wat komt in aanmerking

  Premies van Eandis en Infrax

   Volgende acties in 2017 en 2018 zijn gericht naar ondernemingen (premies niet-woongebouwen):

   • premie voor dakisolatie en zolderisolatie*;

   • premie voor buitenmuurisolatie*;

   • premie voor vloerisolatie en kelderisolatie*;

   • premie voor hoogrendementsbeglazing*;

   • premie voor relighting*;

   • premie voor warmtepomp**;

   • premie voor zonneboiler**;

   • premie voor REG-steun**** na energie-audit of energiestudie*** -  www.energiesparen.be/netbeheerder/premie_na_energieaudit.

   (*investeringen in een bestaand gebouw aangesloten voor 1/1/2006 op het elektriciteitsdistributienet - **investeringen in gebouw aangesloten voor 1/1/2014 op het elektriciteitdistributienet of stedenbouwkundige aanvraag voor 1/1/2014 - *** investeringen die gebeuren in een bestaand gebouw (processen-technieken) ouder dan 5 jaar -**** REG staat voor Rationeel Energie Gebruik)

   Premie van Elia als netbeheerder

   De klanten van Elia in het Vlaamse Gewest aangesloten op het lokaal vervoersnet met een spanningsniveau tot en met 70 kV, kunnen een aanvraag indienen om investeringssteun te verkrijgen bij de uitvoering van maatregelen die een primaire energiebesparing beogen. Hiertoe dient vooraf een energiestudie uitgevoerd te worden. De premie bedraagt maximaal € 200.000. Meer info op www.elia.be (REG-actieplan).

   Omvang steun

   De grootte van de premies varieert in functie van het type en kan je nagaan op de website je netbeheerder. 

   Voor de REG-steun na energie-audit/studie is het steunbedrag € 0,035 per bespaarde primaire kWh op jaarbasis met een maximum steunbedrag van €25.000 per energiethema. Ingeval van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de meerkosten en de meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening gebracht. Via het excell-bestand kan je de IRR na belastingen en de terugverdientermijn van de geplande investering berekenen. De terugverdientijd dient minimaal 2 jaar te zijn. Dit bestand moet bij de aanvraag worden gevoegd. Na goedkeuring van de aanvraag kan de investering aangevat worden.

   Voor meer informatie over wat in aanmerking komt en voor de grootte van de premies: contacteer je distributienetbeheerder. Om na te gaan wie je distributienetbeheerder is, kan je je postcode ingeven op de website van de VREG (www.vreg.be - "Wie is mijn netbeheerder?"). Opgelet! De premies komen van de netbeheerder bij wie je aangesloten bent op het elektriciteitsnet. 

   Voor investeringen met eindfacturen 2017 en 2018 kan men respectievelijk de REG-steun van 2017 en 2018 aanvragen. Alle facturen van de investering die niet ouder zijn dan 12 maanden moet je bundelen in de aanvraag.

   Cumulering

   De premies kunnen worden gecumuleerd met: