Blue deal - steun voor waterbesparende investeringen

Laatst gewijzigd op 12 jul 2022 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
investeringen in waterbesparing en droogtebestrijding
Subsidie (via oproep)
20% (kleine ondernemingen) - 10% (middelgrote ondernemingen)

Wat houdt de maatregel in

Via deze oproep 'Blue deal' konden projecten bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) steun aanvragen voor investeringen in technologieën die niet voldeden aan de strikte Europese vereisten om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie plus (EP+) en de Strategische ecologiesteun (STRES), maar die wel een significante bijdrage leveren aan de droogteproblematiek.

Met het programma ‘Blue deal’ wil de Vlaamse Regering de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken, met een verhoogde inzet van middelen en instrumenten en dit in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Een deel van de Blue deal‐middelen wordt ingezet via VLAIO als versterking en uitbreiding van de ecologiesteun via de Ecologiepremie Plus (EP+) en de Strategische Ecologiesteun (STRES). Een ander deel voor innovatiesteun is er via de landbouwtrajecten. De finale doelstellingen van de Blue deal, met name droogtebestrijding en herstel van het grondwaterpeil, dienen bereikt te worden via besparing op het gebruik van leidingwater, grondwater en/of oppervlaktewater.

De tweede oproep stond open van 2 mei en sloot af op 8 juli 2022. Er wordt geen volgende oproep meer verwacht. 

Wie komt in aanmerking

Alle kleine (ko) en middelgrote (mo) ondernemingen met een vestiging in het Vlaamse Gewest die een in aanmerking komende hoofdactiviteit uitvoeren (op basis van de NACE-code lijst van de ecologiesteun) komen in aanmerking voor de steunoproep Blue deal. 

Uitgesloten zijn grote ondernemingen, landbouwondernemingen, derdepartijfinanciering, ondernemingen met een overheidsaandeel vanaf 50%.

Ondernemingen moeten een aanvaardbare rechtsvorm hebben. Eénmanszaken, vrije beroepen en vzw's met een economische activiteit komen ook in aanmerking.

Voor de omvang van de ecologiesteun wordt er een onderscheid gemaakt tussen kleine en middelgrote ondernemingen. Hierbij dient de onderneming te beantwoorden aan de Europese kmo-definitie met het zelfstandigheidscriterium.

Criteria
ko
mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen

maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen.

Wat komt in aanmerking

In aanmerking komen investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en herstel van het grondwaterpeil die een besparing opleveren op het gebruik van drinkwater, grondwater en/of oppervlaktewater. 

Volgende technologieën komen in aanmerking
 • opvang en zuivering van regenwater
 • zuivering en hergebruik van afvalwater, ongeacht de bron
 • (betere) infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water
 • beheersystemen van opvang, infiltratie, …
 • ontzilting van zeewater
 • waterbesparing binnen bestaande processen
 • waterbemaling
Uitgesloten voor de steun call blue deal zijn
 • technologieën die via de ecologiepremie plus worden gesteund
 • investeringen om te voldoen aan de verplichtingen in verband met te behalen normen en/of omgevingsvergunningen en/of andere wettelijke verplichtingen komen niet in aanmerking. Investeringen moeten duidelijk verder gaan dan elke wettelijke verplichting om in aanmerking te komen voor steun.
 • projecten die niet beantwoorden aan de Europese voorwaarde Do No Significant Harm (DNSH)

Omvang steun

De steun bedraagt 20% voor een kleine en 10% voor een middelgrote onderneming op de aanvaarde investeringskosten van het project.

Een kmo kan maximaal € 500.000 steun ontvangen in de call 2022. De aanvaarde projectkosten moeten minimum € 10.000 bedragen.

Aanvraagprocedure

De tweede oproep (oproep 2022) Blue Deal Waterbesparende Investeringen stond open van 2 mei en sloot af op 8 juli 2022.

De steunaanvraag gebeurt digitaal via de VLAIO website Blue deal waterbesparende investeringen.

Evaluatieprocedure

Na de ontvankelijkheidscontrole worden de projecten beoordeeld op een aantal criteria zoals:

 • impact van de investering en link met de doelstellingen van de oproep 
 • onderbouwde aanpak
 • omgevingsvergunningstoets
 • economische haalbaarheid van het project
 • belasting van het milieu

De impact wordt op 50 punten gequoteerd, net als de overige criteria zoals hierboven vermeld. Projecten dienen meer dan 25 punten te behalen op zowel impact als op het geheel van de overige criteria, en dus minstens 50 punten in totaal (en niet uitgesloten worden op het laatste criterium ‘Belasting van het milieu’)

De projecten zullen beslist worden na rangschikking en rekening houdend met het beschikbare budget van de oproep.

Uitbetalingsprocedure

De steun wordt in twee schijven uitbetaald aan de hand van gedateerde facturen, bewijs van betaling en een beknopte eindrapportage bij de aanvraag tweede schijf.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Afdeling / Dienst
Afdeling steun ondernemingen - Dienst ecologiesteun
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon