Betaald educatief verlof (vergoeding voor de werkgever)

Laatst gewijzigd op 19 jul 2022 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
werknemers die bep. opleidingen volgen tijdens de werkuren met behoud van loon
Subsidie
van € 21,30 per goedgekeurd uur betaald educatief verlof

Wat houdt de maatregel in

Werknemers uit de privé-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De Vlaamse overheid vergoedde deze opgenomen uren  "Betaald educatief verlof" in het verleden aan de werkgever onder bepaalde voorwaarden. Dit kon tot en met 31 december 2021. 

Werknemers uit de privé-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon in het kader van het systeem Betaald educatief verlof. De Vlaamse overheid vergoedt deze opgenomen uren Betaald educatief verlof aan de werkgever onder bepaalde voorwaarden.

Voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2019 vervangt het nieuwe systeem Vlaams opleidingsverlof het Betaald educatief verlof. 

Wie komt in aanmerking

Werkgever

De maatregel is enkel van toepassing voor werkgevers in de privé-sector (ook vzw's). Ook contractueel tewerkgestelde werknemers bij een autonoom overheidsbedrijf komen in aanmerking (Proximus, Belgocontrol, NMBS, bpost).

Werknemer

Om recht te hebben op "Betaald educatief verlof" moet de werknemer:

  • voor 80 tot 100% tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers);
  • indien minder dan 80% tewerkgesteld: werken volgens een variabel uurrooster of een opleiding volgen waarvan er lesuren samenvallen met de werktijd.

Wat komt in aanmerking

De werknemer moet een erkende opleiding volgen die recht geeft op betaald educatief verlof: de beroepsopleidingen en de algemene opleidingen. Het is niet noodzakelijk dat de opleiding verband houdt met het werk. De opleidingen moeten minstens 32 uren duren (uitgezonderd mentoropleidingen). Meer informatie over de erkende opleidingen kan je terugvinden op Betaald educatief verlof - Erkende-opleidingen.

Het aantal uren is elk schooljaar begrensd en enkel de effectief aanwezige lesuren komen in aanmerking. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op één uur educatief verlof. Meer informatie over deze begrenzingen kan je raadplegen op Betaald educatief verlof - Duur.

Omvang steun

Sinds schooljaar 2014-2015 wordt er nog maar één forfait voor de terugbetaling van een uur betaald educatief verlof toegepast worden, met name € 21,30 per goedgekeurd uur betaald educatief verlof.

De werkgever kan niet weigeren, maar over het opnemen van het verlof kunnen afspraken worden gemaakt in overleg tussen werkgever en werknemer (zie ook Betaald educatief verlof - Aanvragen en ontslagbescherming).

Het aantal uren is echter elk schooljaar begrensd en enkel de effectief aanwezige lesuren komen in aanmerking.

Aanvraagprocedure

De werkgever dient de aanvraag tot terugbetaling zelf in, ofwel via een sociaal secretariaat. Als de terugbetaling op rekening van een derde (bv. sociaal secretariaat) gevraagd wordt, is een volmacht nodig.

De aanvraag tot terugbetaling voor alle werknemers die educatief verlof opnemen, kan ten vroegste ingediend worden na het einde van het schooljaar en dit voor alle werknemers die educatief verlof opnemen, in één enkele aanvraag. De aanvragen tot terugbetaling voor het schooljaar 2018-2019 moeten ten laatste op 31 december 2019 per post ingediend zijn.

Hiervoor dienen er verschillende formulieren ingevuld te worden die je kan terugvinden op Procedure terugbetaling werkgever.

De aanvraag tot vergoeding moeten ingediend worden bij:

  • bij het gewest waar de onderneming is gevestigd. De contactgegevens voor Vlaanderen vind je onderaan deze pagina;
  • wanneer de onderneming in de KBO vestigingseenheden in verschillende gewesten heeft, dan moet de schuldvordering ingediend worden in het gewest waar het personeel dat gebruik heeft gemaakt van educatief verlof, is tewerkgesteld. Het is dus niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel als het personeel verspreid is over vestigingen in meerdere gewesten. De aanvraag mag wel geglobaliseerd worden per gewest.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.