Behoud van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor de beginnende zelfstandige

Laatst gewijzigd op 10 okt 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
werkzoenden die starten
Voor wat
Behoud van het r recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting zelfstandige activiteit
Bedrag uitkering
afhankelijk van bedrag laatste tewerkstelling in loondienst

Wat houdt de maatregel in

Indien u van een werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering geniet en u start een zelfstandig beroep of u wordt zelfstandige helper, dan behoudt u uw recht op uitkeringen gedurende maximum 15 jaar.

Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering wordt berekend op basis van de laatste tewerkstelling in loondienst. De arbeidsdagen als zelfstandige komen immers niet in aanmerking om, na uw zelfstandige activiteit, toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen.
Heeft u voor het zelfstandig beroep voldoende lang gewerkt in loondienst, dan kan u na stopzetting van uw zelfstandig beroep, toegelaten worden tot het recht op uitkeringen op grond van de voorgaande tewerkstelling in loondienst. Het aantal vereiste dagen en de duur van de referteperiode waarin die arbeid moet gelegen zijn, is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van de uitkeringsaanvraag. Dit is het moment na stopzetting van de zelfstandige activiteit.
De mogelijkheid om deze periode in rekening te brengen geldt echter slechts indien het zelfstandig beroep minimum 6 maanden en maximum 15 jaar werd uitgeoefend. Stopt u de zelfstandige activiteit binnen de 6 maanden, dan heeft u gedurende de 6 maanden na de werkverlating, in geen geval recht op een werkloosheidsuitkering.