Oude filmprojector

Screen Flanders

Wat is Screen Flanders?

Lange fictie-, documentaire- of animatieprojecten van minstens 60 minuten en animatiereeksen die het culturele patrimonium van het Vlaamse Gewest verrijken komen in aanmerking voor deze subsidie. Zie www.screenflanders.be voor meer informatie.

Wettelijk kader

Europese algemene groepsvrijstellingsverordening
 
Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard
 
Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014

Kaderdecreet

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen

Ministerieel Besluit

Ministerieel besluit van 23 februari 2018 houdende uitvoering en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders)

Ministerieel Besluit oproepen 2024

Ministerieel besluit van 15 januari 2024 houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2024

Ministerieel Besluit corona-versoepelingen 2020

Ministerieel besluit van 19 augustus 2020 tot wijziging van artikel 3, 4 en 12 en de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 februari 2018 houdende uitvoering en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders)

Ministerieel Besluit stopzetting corona-versoepelingen 2023

Ministerieel besluit van 22 februari 2023 houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders)

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.