Bedrag

De maximale steun per project bedraagt €400.000.

Het steunbedrag dat wordt toegewezen is afhankelijk van het gevraagde bedrag in de aanvraag en de gepresenteerde in aanmerking komende uitgaven, die minimaal € 250.000 moeten bedragen. De jury beoordeeld de steunaanvragen en formuleert een voorstel van beslissing aan het hoofd van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Nadien wordt op basis van beslissing tot steuntoekenning schriftelijk meegedeeld hoeveel steun men zal ontvangen.

De financiering wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten. De terugbetaalbare voorschotten worden terugbetaald met alle netto-ontvangsten die de producent genereert als gevolg van de exploitatie van het audiovisuele werk. Van deze netto-ontvangsten wordt een percentage terugbetaald dat overeenkomt met de verhouding van de totale steun die verleend is, ten opzichte van de totale financiering van het audiovisuele werk.

Het jaarlijkse budget van Screen Flanders bedraagt momenteel 4,5 miljoen euro en wordt verdeeld over 3 oproepen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Bedrijfs- en omgevingssteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail
Website