Uitbetaling van de subsidie voor een XR-project

  • 60% van subsidie zal uitbetaald worden door VLAIO als voorschot na goedkeuring van de subsidie door de minister
  • de overige 40% van het subsidiebedrag wordt gestort nadat het project/concept is opgeleverd zoals omschreven in de aanvraag: na oplevering van de verwachte output en na voorlegging en verificatie van alle verantwoordingsstukken van de subsidieerbare kosten

VLAIO staat in voor het controleren van de verantwoordingsstukken en kan bijkomende informatie opvragen bij elke betrokken partij.

Indien het project goedkoper wordt tijdens de uitvoering zal de subsidie pro rata berekend worden in relatie tot de aangetoonde subsidieerbare kosten. Indien het project duurder wordt dan kan de subsidie zoals toegewezen door de minister niet overschreden worden.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail