Man met VR-bril

Projectoproep Extended Reality

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Uitbetaling van de subsidie voor een XR-project en afsluiting van je project

Uitbetaling van de subsidie voor een XR-project

  • 60% van subsidie zal uitbetaald worden door VLAIO als voorschot na goedkeuring van de subsidie door de minister
  • de overige 40% van het subsidiebedrag wordt gestort nadat het project/concept is opgeleverd zoals omschreven in de aanvraag: na oplevering van de verwachte output en na voorlegging en verificatie van alle verantwoordingsstukken van de subsidieerbare kosten

VLAIO staat in voor het controleren van de verantwoordingsstukken en kan bijkomende informatie opvragen bij elke betrokken partij.

Indien het project goedkoper wordt tijdens de uitvoering zal de subsidie pro rata berekend worden in relatie tot de aangetoonde subsidieerbare kosten. Indien het project duurder wordt dan kan de subsidie zoals toegewezen door de minister niet overschreden worden.

De afsluiting van je project

Bij de afsluiting van je project dien je eerst de eindverslaggeving in. De eindverslaggeving bestaat uit een inhoudelijke eindverslag en een financiële eindverslag. Voor het inhoudelijk eindverslag vind je een template onderaan deze pagina. Voor het financieel eindverslag maak je gebruik van het rekenblad dat je ook bij de aanvraag indiende.

Het agentschap kan schriftelijke of mondelinge bijkomende informatie opvragen waarin dieper kan ingegaan worden op het projectverloop, op het al dan niet behalen van de doelstellingen en op welke mogelijkheden je ziet om je vooropgestelde impact effectief te gaan realiseren.

Tot slot worden, op basis van de effectief gepresteerde inzet en de effectief gemaakte kosten, je ingediende onkosten geverifieerd. Op basis daarvan wordt de eindafrekening gemaakt en wordt het saldo uitbetaald (of dien je een deel terug te betalen indien je minder kosten kunt verantwoorden dan het bedrag dat je via het voorschot reeds uitbetaald kreeg).

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail