Man met VR-bril

Projectoproep Extended Reality

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel steun kan je krijgen?

Voor deze oproep is een totaal budget van € 3.000.000 beschikbaar.

  • indieners kunnen een ondersteuning krijgen van 60% van de aanvaarde ingediende kosten van het projectbedrag
  • het maximaal subsidiebedrag is € 200.000
  • het ingediend project heeft een minimale projectbegroting van € 50.000

Welke kosten kunnen ingediend worden?

De subsidie voor een project wordt bepaald op basis van de projectbegroting. Deze omvat alle kosten die nodig zijn om het project uit te voeren:

  • de personeelskosten van de bedrijfspartners (op basis van menskracht en reële loonkosten)
  • de werkingskosten van de bedrijfspartners
  • de facturen van onderaannemers voor zover de activiteiten in aanmerking komen binnen deze oproep
  • niet-aftrekbare btw wordt mee in de berekening opgenomen. Voor btw-plichtige deelnemers aanvaarden we de kosten exclusief btw

VLAIO staat in voor de beoordeling van de subsidieerbaarheid van de activiteiten, de kosten en de manier waarop deze moeten verantwoord worden. We kunnen bij elke betrokken partij bijkomende info ter verantwoording opvragen.

Kosten die niet rechtstreeks verbonden zijn aan de ontwikkeling van het project/concept zoals bankkosten ten gevolge van leningen, overheadkosten en dergelijke komen niet in aanmerking.

Wat bij onvoldoende budget?

Indien er onvoldoende budget is om alle gerangschikte projecten te subsidiëren, dan wordt de subsidie volgens de rangschikking toegekend tot uitputting. Indien nodig worden projecten met een gelijke score door de beoordelingscommissie verder gerangschikt.

Er kan in het belang van de oproep ingegrepen worden in de ranking, bijvoorbeeld:

  • bij meerdere projecten met gelijkaardige partners (aanvrager, dienstverlener, …) of binnen gelijkaardige sectoren, …
  • een project met uitzonderlijke disseminatie waarde

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail