Man met VR-bril

Projectoproep Extended Reality

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je steun voor een XR-project aan?

Infosessie en voorbespreking

Meer info over de oproep krijg je tijdens een infosessie die doorgaat op 7 juni 2019 om 10 uur in lokaal 0.04 van het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 1030 Brussel. Tijdens deze infosessie geven we nuttige tips, aandachtspunten en een stappenplan om je projectvoorstel goed uit te werken. Je kan er ook met je vragen terecht. Potentiële indieners kunnen aansluitend op deze infosessie eveneens langskomen voor een voorbespreking.

De infosessie is helaas volzet, inschrijven kan niet meer. Wie toch nog een voorbespreking wenst, kan contact met ons opnemen via xr@vlaio.be.

Voorbereiden aanvraag

Een geldig dossier bevat de volgende documenten:

  • aanvraagformulier (digitaal in te vullen en de nodige bijlagen bij te sluiten)
  • verklaring op eer per aanvragende partner, ondertekend
  • een gedetailleerde offerte van elke ingeschakelde onderaannemer
  • projectbeschrijving
  • projectbegroting van elke aanvrager
  • financiële informatie van elke aanvrager

Aanvraag indienen

De deadline voor het indienen van de van de subsidieaanvraag is 30 augustus 2019 om 12 uur. Alle projecten die later worden ingediend, worden niet weerhouden.

Het indienen gebeurt digitaal via de roze knop bovenaan deze pagina (nu nog niet online). Let op: digitaal indienen kan pas vanaf 7 juni 2019.

Beoordeling

Het project dient te voldoen aan de administratieve en technologische en economische voorwaarden die onder het luik "voorwaarden" zijn beschreven.

Daarnaast is ook een financiële check voorzien die nagaat of de aanvragers hun eigen aandeel in het traject kunnen financieren.

Beoordelingscommissie

De betrokken partijen van een subsidieaanvraag die toegelaten zijn voor beoordeling door de beoordelingscommissie, kunnen uitgenodigd worden voor een mondelinge of schriftelijke toelichting van hun project als bepaalde zaken verdere verduidelijking vragen.

Op basis van bovenstaande criteria en procedure, maakt de beoordelingscommissie een advies op aan de Vlaamse minister bevoegd voor economie en innovatie. De definitieve beslissing gebeurt door de Vlaamse minister bevoegd voor economie en innovatie.

Bekendmaking beslissing

De indieners worden uiterlijk eind 2019 op de hoogte gebracht van de beslissing. VLAIO kan na toewijzing van de subsidie steeds controleren of de voorwaarden van deze projectoproep gerespecteerd blijven.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail