Voorwaarden

Begunstigde van de subsidie

De oproep richt zich specifiek naar steden, gemeenten en interprofessionele organisaties. Enkel deze organisaties kunnen gesubsidieerde infosessies organiseren. Zij zijn daardoor de eindbegunstigde van deze subsidiemaatregel.

Omschrijving infosessie

Binnen deze oproep kunnen gemeenten een voorstel indienen waardoor ze Vlaamse financiering kunnen bekomen voor de organisatie van een infosessie met als onderwerp een of meerdere van volgende items:

  • online marketing: social media, e-mail, website, zoekmachine-optimalisatie, online adverteren …
  • e-commerce: online verkopen, marktplatformen, conversie-optimalisatie …
  • integratie van online tools in de fysieke winkel

Startend met (bij voorkeur) toelichting door een adviseur/consultant uit de eigen regio in verband met het gekozen onderwerp. Een spreker uit de eigen regio is voor de handelaar beter aanspreekbaar en verhoogt de kans op verdere samenwerking (en dus ook op concrete stappen). Aanvullend wordt het onderwerp geïllustreerd door een of meerdere (lokale) handelaars die getuigen over hun ervaringen.

De georganiseerde infosessies vinden plaats in de loop van 2019.

Subsidiabele uitgaven

De gemeente kan het beschikbare subsidiebedrag naar eigen goeddunken besteden aan spreker(s), huur van een locatie, communicatie … Aangezien het gaat om een forfaitair bedrag dienen de gemaakte kosten niet bewezen te worden bij de aanvraag tot uitbetaling.

Btw vormt enkel een subsidiabele uitgave wanneer zij effectief en definitief door de begunstigde wordt gedragen (dat wil zeggen niet terugvorderbaar is). Bij elke betalingsaanvraag moet vermeld worden wat het btw-statuut is van de aanvrager. Bij een gemengd btw-statuut moet de begunstigde meedelen welk percentage van de btw terugvorderbaar is. Informatie met betrekking tot het btw-statuut wordt opgenomen in het subsidiebeheersysteem van de gemeente.

Documenten

Handleiding oproep 2019
 

Contact

Contactpersonen
Davy Postelmans: 09 267 40 13
Stefaan Piens: 09 267 40 10

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Diestsepoort 6 bus 31
3000 Leuven
België

E-mail
Website