Voorwaarden

Begunstigde van de subsidie

De oproep richt zich specifiek naar steden, gemeenten en interprofessionele organisaties. Enkel deze organisaties kunnen gesubsidieerde infosessies organiseren. Zij zijn daardoor de eindbegunstigde van deze subsidiemaatregel.

Omschrijving infosessie

Binnen deze oproep kunnen gemeenten een voorstel indienen waardoor ze Vlaamse financiering kunnen bekomen voor de organisatie van een infosessie met als onderwerp een of meerdere van onderstaande items. Omwille van beleidsprioriteiten wordt bijzondere aandacht gevraagd voor het online ondersteunen van de fysieke winkel (het fygitaal concept) als onderwerp. Mocht het aantal aangevraagde sessies de budgettaire mogelijkheden overschrijden, dan zal bij de jurering inhoudelijke variatie en geografische spreiding in overweging genomen worden.

  • de sterke punten van de fysieke winkel online uitspelen via online marketing: social media, e-mail, website, zoekmachine-optimalisatie, online adverteren …
  • e-commerce: online verkopen, marktplatformen, sociale media …
  • integratie van online tools in de fysieke winkel

Startend met (bij voorkeur) toelichting door een adviseur/consultant uit de eigen regio in verband met het gekozen onderwerp. Een spreker uit de eigen regio is voor de handelaar beter aanspreekbaar en verhoogt de kans op verdere samenwerking (en dus ook op concrete stappen). Aanvullend wordt het onderwerp geïllustreerd door een of meerdere (lokale) handelaars die getuigen over hun ervaringen.

De georganiseerde infosessies vinden plaats in de loop van 2020.

Subsidiabele uitgaven

De gemeente kan het beschikbare subsidiebedrag naar eigen goeddunken besteden aan spreker(s), huur van een locatie, communicatie … Aangezien het gaat om een forfaitair bedrag dienen de gemaakte kosten niet bewezen te worden bij de aanvraag tot uitbetaling.

Btw vormt enkel een subsidiabele uitgave wanneer zij effectief en definitief door de begunstigde wordt gedragen (dat wil zeggen niet terugvorderbaar is). Bij elke betalingsaanvraag moet vermeld worden wat het btw-statuut is van de aanvrager. Bij een gemengd btw-statuut moet de begunstigde meedelen welk percentage van de btw terugvorderbaar is. Informatie met betrekking tot het btw-statuut wordt opgenomen in het subsidiebeheersysteem van de gemeente.

Documenten

Handleiding oproep 2020
 

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Contactpersonen
Stefaan Piens: 09 267 40 10

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

VAC Gent
9000 Gent
België

E-mail
Website