Bedrag

Voor deze oproep wordt vanuit Vlaanderen 250.000 euro beschikbaar gesteld.

Voor de organisatie van een infosessie wordt een maximale vergoeding van € 2.065 voorzien. Dit bedrag is samengesteld als volgt:

  •  € 1.500 exclusief btw voor gemaakte onkosten (spreker, locatie, communicatie, catering…) en € 315 btw op de gemaakte onkosten;
  • € 250 voor overheadkosten (inzet personeel).

Btw

Btw wordt niet gesubsidieerd voor btw-plichtige organisaties. Niet-btw-plichtige organisaties ontvangen € 2.065. Btw-plichtige organisaties ontvangen een bedrag van € 1.750 per infosessie.

Andere sponsors

Indien andere organisaties in jouw infosessie worden betrokken (sponsoring of deelname), passen we de forfaitaire bedragen als volgt aan:

  • € 1.000 voor btw-plichtige organisaties
  • € 1.157,50 voor niet-btw-plichtige organisaties

Promo tijdens de infosessie of plaatsen van banners of logo’s in communicatie wordt beschouwd als deelname van een andere partner.

Deelnamegelden

Het staat de organisator vrij om de infosessies al dan niet betalend te maken. Er kan geen onderscheid gemaakt worden in deelnameprijs (bijvoorbeeld leden versus niet-leden of al dan niet inwoner van de gemeente).

Inkomsten van deelnamegelden worden in mindering gebracht van het forfaitaire subsidiebedrag.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Contactpersonen
Stefaan Piens: 09 267 40 10

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

VAC Gent
9000 Gent
België

E-mail
Website