Aanvraagprocedure

Hoe een aanvraag indienen?

Het voorstel wordt ingediend via het voorgeschreven aanvraagformulier, volledig ingevuld en digitaal ondertekend door de burgemeester, de bevoegde schepen of de gemeentesecretaris.

Het voorstel wordt als xls-bestand (MS Excel) per e-mail ingediend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor 18 februari 2019 om 12:00 uur op het e-mailadres detailhandel@vlaio.be en ondertekend per post verstuurd naar:

Agentschap Innoveren & Ondernemen
t.a.v. Davy Postelmans
Diestsepoort 6 bus 31
3000 Leuven.

Je voegt volgende verplichte bijlagen toe:

 • Korte omschrijving programma: inhoud, spreker(s)
 • Voorziene communicatie-acties

Selectie

Voor de beoordeling van de voorstellen organiseert het Agentschap Innoveren & Ondernemen een selectiecomité.

De selectie van de aanvragen gebeurt op basis van de volgende stappen: 

 1. De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden. Voorstellen die hier niet aan voldoen komen niet in aanmerking om een subsidie te ontvangen, ze zijn onontvankelijk en zullen niet op verdere inhoud beoordeeld worden.
 2. Er wordt gecontroleerd of de voorstellen in lijn zijn met de handleiding. Ingediende voorstellen worden door de jury inhoudelijk bekeken.
 3. De criteria die gehanteerd worden om een ranking te maken zijn:
  1. voorgestelde programma en spreker (20 punten)
  2. geografische spreiding van de infosessies in Vlaanderen (15 punten)
  3. beoogde aantal deelnemers (10 punten)
  4. datum van indienen van de aanvraag (5 punten)

De projectpromotoren worden per brief op de hoogte gesteld van de beslissing van de minister.

Documenten

Aanvraagformulier premie 2019

Contact

Contactpersonen
Davy Postelmans: 09 267 40 13
Stefaan Piens: 09 267 40 10

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Diestsepoort 6 bus 31
3000 Leuven
België

E-mail
Website