Vervolgstappen

Minimaal 5 weken voor de infosessie

Alle details (datum, programma, locatie, kostprijs, e-mail of link naar inschrijfpagina) worden gecommuniceerd via detailhandel@vlaio.be, zodat het evenement tijdig gepubliceerd kan worden via www.hetinternetookuwzaak.be. Infosessies zijn publiek toegankelijk. Enkel tijdig gepubliceerde events komen in aanmerking voor de subsidie.

Administratieve afhandeling

Voor elk geselecteerd voorstel wordt een Ministerieel Besluit opgesteld voor de toekenning van de subsidie waarin het maximum subsidiebedrag dat wordt toegekend aan de gemeente is opgenomen. In het Ministerieel Besluit worden ook de volgende voorwaarden opgenomen:

  • De uitvoerder van het project moet voldoen aan de voorwaarden.
  • De uitvoerder van het project vermeldt bij elke rapportering en communicatie over het project steeds de medewerking van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De communicatievoorschriften van het Agentschap Innoveren & Ondernemen kunnen gevonden worden op www.vlaio.be/communicatieverplichtingen. De logo's zijn in verschillende formaten beschikbaar en te downloaden via www.vlaio.be/logos.

Projectadministratie

De gemeente moet in een apart subsidiebeheersysteem voorzien met het oog op:

  • een doeltreffend beheer van de subsidies
  • het verschaffen van gedetailleerde en overzichtelijke factuuroverzichten
  • een efficiënt verloop van de mogelijke controle door Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De originele facturen en betalingsbewijzen moeten conform de btw-voorschriften worden bewaard en steeds beschikbaar zijn voor controle.

Uitbetaling

De aanvraag tot uitbetaling wordt na afloop per e-mail verstuurd naar detailhandel@vlaio.be.

Je voegt volgende verplichte bijlage toe:

  • De deelnemerslijst
  • De ingevulde evaluatieformulieren. Hiertoe worden de standaardformulieren gebruikt.
  • Documentatie van de gevoerde communicatie

Geselecteerde projecten uit de vorige oproep in 2019 dienen uiterlijk op 31 maart 2020 hun aanvraag tot uitbetaling in.

Documenten

Evaluatieformulier 2018 
Evaluatieformulier 2019
Aanvraagformulier uitbetaling 2018
Aanvraagformulier uitbetaling 2019

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Contactpersonen
Stefaan Piens: 09 267 40 10

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

VAC Gent
9000 Gent
België

E-mail
Website