veiligheid

Beveiliging bedrijventerreinen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Welke maatregelen krijgen steun?

De projectoproep wil tegemoet komen aan acute en voldoende zwaarwichtige en permanente problemen op vlak van onveiligheid op bedrijventerreinen. Via de projectoproep kunnen voorstellen rond concrete maatregelen ondersteund worden, maar de projectoproep beoogt in de eerste plaats duurzame en geïntegreerde innovatieve beveiliging (in de ruime betekenis) op bedrijventerreinen te stimuleren.

De projectoproep wordt daarom opgesplitst in volgende onderdelen:

 • Screenings (integrale beveiligings-, brandbeveiligings- en/of verkeersveiligheidsplannen) en bijhorende actieplannen;
 • Voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings (oriënterende studies, haalbaarheidsonderzoeken, technische plannen e.d.);
 • Uitvoerings- en investeringsprojecten zoals:
  • Technologische investeringen
  • Proefopstellingen
  • Herinrichtingen van het terrein
  • Organisatie van veiligheidsbevorderende initiatieven
  • Campagnes en opleidingen rond veiligheidspreventie

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail