veiligheid

Beveiliging bedrijventerreinen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Ontvankelijkheids- en voorkeurscriteria

Ontvankelijkheidscriteria

Om ontvankelijk te zijn voor de selectie moet een projectvoorstel:

 • Volledig en tijdig ingediend zijn (ten laatste op 31 mei 2017) via het door het Agentschap Innoveren & Ondernemen ter beschikking gestelde webformulier, met alle verplicht toe te voegen bijlagen correct aangehecht/opgeladen.
 • Een in-aanmerking-komende begunstigde vermelden:
  • Bedrijventerreinverenigingen;
  • Beheerders van een bedrijventerrein (onder voorwaarde van gezamenlijke ondertekening met de bedrijventerreinvereniging, voor zover er op het terrein een vereniging actief is);
  • De organisatie die instaat voor het beheer van de gemeenschappelijke mede-eigendom;
  • Gemeentebesturen (onder voorwaarde van gezamenlijke ondertekening met de bedrijven-terreinvereniging (voor zover er op het terrein een vereniging actief is) en/of met de beheerder).
 • Duidelijk het gewenste bedrag van de subsidie vermelden.  

Voorkeurscriteria

De beoordeling gebeurt per onderdeel op basis van een aantal voorkeurscriteria. Voor elk onderdeel wordt op basis van deze criteria een rangorde opgemaakt van de ingediende projecten. Tot zover budget beschikbaar is worden de projecten gesubsidieerd. Eens het budget uitgeput is, kunnen de projecten die lager gerangschikt staan geen subsidie meer toegekend krijgen. De wedstrijdformule zit met andere woorden vervat in deze prioriteitscriteria

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail