veiligheid

Beveiliging bedrijventerreinen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Met deze oproep wil Agentschap Innoveren & Ondernemen een antwoord bieden op de toenemende vraag vanuit de bedrijventerreinbeheerders – en verenigingen naar meer ondersteuning op het vlak van beveiliging op bedrijventerreinen.

De oproep beveiliging bedrijventerreinen komt tussen in maatregelen en voorbereidende trajecten die de veiligheid op bedrijventerreinen verhogen. 

Samengevat

Voor wie?
bedrijventerreinverenigingen, -beheerders en lokale besturen
Voor wat?
maatregelen en voorbereidende trajecten ter verhoging van de veiligheid op bedrijventerreinen.
Bedrag
subsidie varieert per onderdeel van de oproep.

Delen:

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail