Door onderhoudswerkzaamheden bij een dienstenleverancier zijn de aanvraagformulieren niet beschikbaar van vrijdagavond 9 november 18 uur tot maandagochtend 12 november 7 uur.​

Bedrag

De maximale subsidie varieert per onderdeel en bedraagt:

  • Screenings en bijhorende actieplannen: 80% van de aanvaardbare kosten met een maximum van € 20.000.
  • Voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings: 60% van de aanvaardbare kosten met een maximum van € 70.000.
  • Uitvoerings- en investeringsprojecten: 50% van de aanvaardbare kosten met een maximum van € 50.000.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail