Overzicht van de Risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen

Deze brochure geeft je een overzicht van het risicokapitaalaanbod in Vlaanderen en is gebaseerd op de vrijwillige medewerking van de maatschappijen. Enkele fondsen gaven aan zelf op zoek te gaan naar bedrijven en wensten niet opgenomen te worden in deze brochure. De risicokapitaalverschaffers die uitsluitend meerderheidsbelangen nemen met een tijdelijk karakter, alsook de maatschappijen die enkel meer dan €10 miljoen investeren, zijn eveneens niet opgenomen. Je vindt in deze brochure een onderverdeling van de risicokapitaalmarkt in vier groepen: de publieke en de private risicokapitaalverschaffers, andere financieringsinitiatieven en de crowdfundingplatformen in Vlaanderen. Daarnaast vind je een overzicht van de ondersteunende overheidsinitiatieven en andere nuttige informatie.

Inhoud

  1. Omtrent risicokapitaal
  2. Overzichtstabel
  3. Fiche per initiatief
  4. Ondersteunende overheidsinitiatieven
  5. Extra informatie