Van aarde naar waarde - Toepassing van leemsteen in de praktijk

Laatst gewijzigd op 5 april 2023

Leemsteen is een volledig circulair bouwmateriaal met veel potentieel voor het verlagen van de materialenvoetafdruk en CO2-uitstoot van de bouwsector. Het materiaal wordt niet gebakken, waardoor bij het productieproces veel minder CO2 vrijkomt dan bij klassieke baksteen. Het materiaal kan bovendien op het einde van de levenscyclus opnieuw als grondstof dienen of terugkeren naar de natuur in ongewijzigde vorm.

Wanneer uitgegraven grond van bouwwerven gebruikt wordt als grondstof voor de productie is er ook geen ontginning van nieuwe grondstoffen nodig. Binnen dit living lab wordt ingezet op multidisciplinaire kennisopbouw, sensibilisering, demonstraties en co-creatie met ontwerpers, ingenieurs, bouwheren en andere bouwactoren met als doel het gebruik van leemsteen in de bouw op te schalen.

Verschillende proefmuren van leemsteen

Delen: