TransFormMaker

Laatst gewijzigd op 5 april 2023

Samenvatting

Living lab TransFormMaker wil een circulaire transitie in de meubelindustrie bewerkstelligen door het uitbouwen van een netwerk van meubel-maak-regio's waarbinnen circulaire ecosystemen de grondstoffen doen circuleren en (sociale) tewerkstelling genereren. De focus ligt op regio Genk en regio Mechelen waarbinnen de partners vier labs organiseren in samenwerking met lokale bedrijven, beleid, burgers en kennisinstellingen. 

De uitdaging

De meubelsector is een geglobaliseerde industrie met een wereldwijde impact. De extractie van hout bestemd voor meubilair veroorzaakt complexe milieuproblemen zoals ontbossing en verlies van biodiversiteit in natuurlijke ecosystemen. De meubelindustrie wordt steeds trendgevoeliger, waardoor de gebruiksduur steeds korter wordt. Bijgevolg worden minder kwalitatieve materialen gebruikt.

Jaarlijks worden 2,8 miljoen nieuwe meubelstukken op de markt gebracht met een totaal gewicht van 76,000 ton. Een deel meubelen wordt hergebruikt, maar toch blijven meubelen één van de grootste fracties (42,7%) binnen het grofvuil zowel opgehaald aan huis als in het recyclagepark. Binnen het tweedehandscircuit geraakt de inkomende stroom van meubelstukken niet verkocht.

Het living lab

Om een circulaire transitie in de meubelindustrie te realiseren, vertrekt TransFormMaker vanuit vier labs. Die zijn als volgt ingedeeld:

 • Lab 1: Hoe kunnen we demonstratoren vormgeven om de sector te activeren?
  knelpunt op niveau van ontwerp en productie voor een circulaire meubelindustrie
 • Lab 2: Hoe kan storytelling medewerkers en consumenten warm maken voor herstel?
  knelpunt op niveau van consumentenacceptatie voor een circulaire meubelindustrie
 • Lab 3: Hoe kunnen sofa’s en bedden als een circulaire dienst in de markt gezet worden?
  knelpunt op niveau van business modelling en consumenten voor een circulaire meubelindustrie
 • Lab 4: Hoe kunnen grondstoffen voor de meubelsector lokaal gesourced worden?
  knelpunt op niveau van sluiten van de kringlopen voor een circulaire meubelindustrie

De overkoepelende ambities van het living lab zijn het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden en skills, storytelling en het uitbouwen van hubs of netwerken in functie van een circulaire meubelindustrie in Genk en Mechelen. Zo willen de partners circulaire strategieën ontwikkelen die opgeschaald kunnen worden naar de volledige meubelindustrie om de Vlaamse en Europese klimaatdoelstelling te bereiken.

In de regio Mechelen is het living lab alvast gestart met het in kaart brengen van rest- en afvalstromen hout, textiel, foam, kunststoffen, en metaal bij alle productie- en bouwbedrijven of grotere organisaties en instellingen in de regio, met het oog op gebruik van deze reststromen als grondstof voor de meubelindustrie.

Wie voert dit living lab uit?

Dit living lab is een samenwerking tussen LUCA School of Arts, Ecoso, Stad Mechelen, Veldeman Bedding, SYNTRAPXL, INDERA, Thomas More Mechelen-Antwerpen, Reset, Clubmeubelfabriek Cammers,  KU Leuven, Stad Genk, Bulo.

Hoe kan jouw onderneming participeren?

Ben je een bedrijf in de meubelwaardeketen? Heb je interesse om meer waarde te creëren door in te zetten op herstel, hergebruik of circulair ontwerp? Neem contact op met dit living lab voor inzichten en partners die je hierbij kunnen helpen.

Foto door Michael Warf op Unsplash.com

Delen: