Hybride Wonen

Laatst gewijzigd op 5 april 2023

Het huidige woonaanbod stemt niet overeen met de veranderende noden in onze maatschappij. De betaalbaarheid van wonen staat onder druk en er is een groeiende schaarste aan ruimte en materialen. De klassieke woonmodellen zijn vaak (mede) als investering bedoeld en gaan voorbij aan de maatschappelijke meerwaarde. Een hybride woonconcept tussen huur en koop kan een oplossing bieden: bewoners worden mede-eigenaar van de gebouwen, i.p.v. individuele eigenaars of huurders van een woning en krijgen hiervoor woonzekerheid, zeggenschap, zekerheid over hun woonkost en een mogelijkheid tot kapitaalsopbouw.

Wooncoöperaties zijn een gekend voorbeeld van dit hybride wonen en hebben ondertussen in heel wat EU-landen hun plaats opgeëist. Ondanks positieve signalen vanuit (boven)lokale overheden is dit nog niet zo in België. Via het doe-en -leertraject in het living lab Hybride Wonen wilt men dit hybride woonconcept definitief introduceren in het Vlaamse woonlandschap, gekoppeld met veranderingsgericht bouwen om maximaal circulair te zijn.

Foto door Tierra Mallorca op Unsplash.com

Delen: