Hennep+ Living Lab

Laatst gewijzigd op 29 september 2023

Het doel van dit living lab is het creëren van een web aan mogelijkheden voor de optimale en duurzame waardecreatie uit industriële hennep en andere duurzame bio-gebaseerde materialen en processen of combinaties van deze materialen voor de Vlaamse maak- en bouwindustrie. Hierbij kan men stellen dat de technologische en wetenschappelijke kennis rond hennep aanwezig is, maar dat het systeemdenken, circulair design en circulaire business modellen en het co-creëren met diverse actoren grotendeels ontbreken.

Dit living lab werkt aan een betere afbakening van de uitdagingen en opportuniteiten, met inbegrip van een netwerk van actoren die bereid zijn rond dit thema te werken. Er worden prototypes en karakterisering van de impactfactoren ontwikkeld, gelinkt aan de materiaalvoetafdruk- en vermindering van de broeikasgasuitstoot. Op systeemniveau werkt men aan een mindset shift rond de waardeketen van hennep.

Foto door Petr Sidorov op Unsplash.com

Delen: