BRUG

Laatst gewijzigd op 5 april 2023

BRUG: een systemische en praktijkgeorienteerde aanpak voor het versnellen en uitdiepen van kennisuitwisseling in de Vlaamse bouwsector

BRUG werkt rond vier uitdagingen in circulair bouwen: de overdonderende veelheid aan ‘hulpmiddelen’, het gebrek aan leer-ruimte op het werkveld, het gebrek aan een concrete win-win bij kennisuitwisseling en het gebrek aan een gemeenschappelijke taal/deler.

Dit living lab beoogt daarom vier gerelateerde veranderingen:

  • een verbeterde en snellere ingang van theorie (tools en experts) in de praktijk
  • meer aanvullend en versterkend (samen-)werken binnen de bestaande keten
  • actievere en efficiëntere kennisdeling, (financieel) voordelig voor alle stakeholders
  • meer en beter inzicht in de praktijkvertaling van circulair bouwen.

De waardeketen die hierbij gebaat is, is het ecosysteem dat zich vormt rond de bebouwde context: iedereen die betrokken is bij het effectieve bouwen. Hieronder vallen o.a. architecten en uitvoerders, beleidsmakers, gemeenten en provinciale steunpunten, fabrikanten en leveranciers, kennisinstellingen en onderzoekers, opdrachtgevers en bouwpromotoren.

Foto door Mathieu Stern op Unsplash.com

Delen: