Vlaams en Waals bedrijf werken samen om met AI kanker te bestrijden

In april 2022 rondden het Waalse Osimis (Luik) en het Vlaamse Robovision (Zwijnaarde) hun eerste samenwerkingsproject af. Met het BEL-C00 project “ROBOLIFY” wilden ze een artificieel intelligentiesysteem opzetten en trainen om verdachte elementen in medische beelden op te sporen. Dat doel hebben ze na twee jaar werk bereikt.

"Wanneer twee bedrijven elkaar aanvullen, kan je veel sneller resultaten bereiken", poneert Stéphane Willaert, Healthcare Director bij Robovision. "We zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in het creëren van artificiële intelligentie (AI) in verschillende domeinen, waaronder het medische.” 

Frédéric Lambrechts, business developer bij Osimis, valt hem bij: "Ons doel was om een artificiële intelligentie-oplossing te ontwikkelen voor medische beeldvorming in ziekenhuizen. Ons product is klaar. Nu verkennen we samen de markt om het aan onze klanten aan te bieden.” 

Stéphane Willaert: "Om een doeltreffend AI-systeem te ontwikkelen binnen een specifiek domein, heb je toegang nodig tot heel veel data. In ons project keken we uit naar medische beeldvormingsgegevens met betrekking tot kanker. Hiervoor was de samenwerking met Osimis ideaal. Zij installeerden in verschillende ziekenhuizen een IT-gateway die verbinding maakt met het PACS (Pictures Archiving and Communication System) van deze instellingen. Zo’n PACS-systeem -specifiek voor elk ziekenhuis - beschikt over een omvangrijke databank.” 

Rekening houdend met de geldende regelgeving, o.a. op het gebied van privacy, extraheerde Robovision daaruit beelden en gegevens met betrekking tot kanker. "De gegevens worden uiteraard gepseudonimiseerd en beveiligd," legt Stéphane Willaert uit. "Ze stelden ons in staat een artificieel intelligentiesysteem te creëren en het te trainen om verdachte elementen in medische beelden op te sporen.” 

Robovision geeft ziekenhuizen toegang tot nieuwe artificiële intelligentie-oplossingen. En Osimis maakt hun integratie in ziekenhuissystemen mogelijk.

Frédéric Lambrechts
Business developer bij Osimis

Verschillende niveaus van samenwerking 

"Onze geïntegreerde AI-oplossing voor ziekenhuizen komt ten goede aan patiënten en hun artsen," zegt Stéphane Willaert. "Voor nieuwe klinische gevallen zal ons systeem diagnostische ondersteuning bieden en de beeldanalyse versnellen. De diagnose kan sneller worden gesteld. Dat bespaart iedereen tijd. De patiënt wordt in de kortst mogelijke tijd behandeld en tegelijkertijd komt deze tijdsbesparing ten goede aan het socialezekerheidssysteem en dus aan de belastingbetaler. 

"Naast de integratie van de Osimis- en Robovision-platformen, heeft dit project ons ook de kans gegeven om samen zaken te doen," zegt Frédéric Lambrechts.  

"Het project gaat gepaard met verschillende niveaus van samenwerking tussen onze twee bedrijven," zegt Stéphane Willaert. "Enerzijds in de creatie van het artificiële intelligentiesysteem. Anderzijds ook in de aanvullende diensten die Osimis aan zijn klanten zal kunnen aanbieden. Het mooie aan dit BEL-COO-programma is dat het een samenwerkingsmechanisme biedt dat de ontwikkeling van hoogwaardige 'Belgische' innovatie mogelijk maakt. In België zijn de regionale financieringsinstrumenten voor onderzoek goed. Maar dat wij in dit programma kunnen samenwerken met een partner die in een andere regio van het land gevestigd is, is gewoonweg fantastisch", besluit hij. 

Samenwerken loont 

Het hoofddoel van het BEL-COO programma is het versterken van het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven door het stimuleren van onderlinge O&O samenwerking voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of processen. 

Via BEL-COO kunnen zowel kmo's als grote ondernemingen uit verschillende Belgische gewesten (minstens 2) gezamenlijk een innovatieproject uitvoeren met financiële steun. De partners vragen voor hun bijdrage in het project steun aan via de bestaande steuninstrumenten in hun eigen regio. VLAIO participeert met het steuninstrument Ontwikkelingsproject of Onderzoeksproject. 

Het is een eenvoudig programma: het gezamenlijke projectvoorstel kan op elk moment worden ingediend. Het voorstel bestaat uit twee componenten: een regionale component, specifiek voor elk financieringsagentschap, en een overkoepelende component met de algemene projectbeschrijving.