BEL-COO: steun voor transregionaal innovatieproject

Laatst gewijzigd op 16 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit minstens 2 verschillende Belgische gewesten
Voor wat
uitvoering van een transregionaal ontwikkelings-of onderzoeksproject
Subsidie
via onderzoeks- of ontwikkelingsproject

Wat houdt de maatregel in

Via BEL-COO kunnen ondernemingen (incl. vzw's met economische activiteit) en kennisinstellingen uit verschillende Belgische gewesten (minstens twee) gezamenlijk een innovatieproject uitvoeren met financiële steun. De partners vragen voor hun bijdrage in het project steun aan via de bestaande steuninstrumenten in hun eigen regio. VLAIO participeert met het steuninstrument Ontwikkelingsproject en Onderzoeksproject.

Op 1 februari 2021 werd het nieuwe BEL-COO programma gelanceerd. Dit is een vervanging én uitbreiding van het BEL-SME programma. Je kan doorlopend projecten indienen. 

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot Vlaamse ondernemingen die een gezamenlijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject wensen uit te werken tussen ondernemingen uit de verschillende Belgische gewesten: Vlaanderen, Wallonië en/of Brussel.

Het projectconsortium bestaat ten minste uit twee ondernemingen van twee verschillende Belgische regio’s.
Geen van de deelnemende ondernemingen heeft een budget dat groter is dan 70% van het totale projectbudget.
Elke deelnemende onderneming voert O&O taken uit met een duidelijk technisch risico en participeert in de economische resultaten van het project (geen onderaannemersrelatie). 
Onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen als onderaannemer of onderzoekspartner van de deelnemende bedrijven. Ze kunnen evenwel niet optreden als rechtstreekse begunstigde.

Bij VLAIO kan ook een vzw met economische activiteit deelnemen ( zie voorwaarden onderzoeksproject en ontwikkelingsproject).

Wat komt in aanmerking

De voorwaarden tot deelname van de Vlaamse onderneming kan je terugvinden in de BEL-COO Guidelines for applications.

De duurtijd van een project bedraagt 12 tot 36 maanden. 

De informatie voor de deelname in de andere regio's kan je raadplegen op volgende pagina's: 

Omvang steun

De subsidie voor de uitvoering van het bedrijfsdeel van de Vlaamse onderneming binnen het consortium gebeurt met de subsidie ontwikkelingsproject of onderzoeksproject van VLAIO .

Het steunpercentage bedraagt bij deze maatregelen: 

  • Ontwikkelingsproject: subsidie 25 tot 50% van de projectbegroting met minimum € 25.000 en maximaal € 3 miljoen
  • Onderzoeksproject: 25 tot 60% van de projectbegroting, met een minimumbegroting equivalent aan een subsidie van € 100.000 tot € 3 miljoen

Aanvraagprocedure

Consortia kunnen doorlopend projecten indienen in het BEL-COO programma.

De evaluatie gebeurt eveneens op continue basis. Er wordt gestreefd naar een evaluatieperiode van maximaal 4 maanden.

De indiening van het Vlaamse deel van een BEL-COO aanvraag verloopt via het e-portaal van het programma waarvan je wenst gebruik te maken.

Meer informatie over de indieningsprocedure kan je vinden op de VLAIO-pagina: Documenten voor indiening.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.