Strategische ecologiesteun (STRES) voor energietransitie bij Aurubis Olen

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering kent Ssrategische ecologiesteun (STRES) van € 1 miljoen toe aan Aurubis nv in Olen. Op deze site recycleert het bedrijf jaarlijks zo’n 135.000 ton koperschroot en smelt deze om tot opnieuw hoogzuivere metalen zoals koper en nikkel. Via een ambitieus energietransitieproject beoogt Aurubis een jaarlijkse reductie van 60% energieverbruik en 6.867 ton CO2-emissie. Om deze intense verduurzaming van de bedrijfsprocessen te realiseren, zal Aurubis Olen zelf € 70 miljoen investeren.

Meer dan 275.000 koperproducten per jaar

Aurubis Olen is de Belgische afdeling van de Aurubis Groep en is gespecialiseerd in de productie van koperproducten. Deze zijn onontbeerlijk voor de huidige en toekomstige gigatrends: digitalisering, e-mobility, ... Op de Kempense productiesite zijn zo’n 630 medewerkers aan de slag die samen jaarlijks meer dan 275.000 ton koperproducten vervaardigen

Recyclage van 135 kiloton koperschroot

Nieuwe materialen worden gerecycleerd uit secundaire grondstoffen. Aurubis Olen koopt jaarlijks wereldwijd 135 kiloton aan. Deze secundaire grondstof wordt op de Kempense site gerecycleerd en omgesmolten tot hoogzuivere metalen, in hoofdzaak koper. Naast de herwinning van koper, tracht Aurubis ook de overige aanwezige metalen zoveel mogelijk te recupereren. Het bedrijf wil nu investeren in een project dat ook nikkel kan herwinnen. 

Via innovatieve techniek nikkel herwinnen

In tegenstelling tot andere metalen lost nikkel tijdens het recyclageproces op in het aanwezige elektrolyt en vormt een zogenaamde ‘bleed’. Met een ambitieus investeringsproject van € 70 miljoen wil Aurubis het nikkel uit deze bleed ter plaatse valoriseren, en bij uitbreiding ook de bleed uit de andere Kempense vestiging in Beerse verwerken. Aurubis Olen zal via toepassing van innovatieve technieken bijna 60 ton zwavelzuur   per jaar kunnen terugwinnen.
 

Reductie van 60% energieverbuik en 6.867 ton CO2-uitstoot

Tijdens dit vernieuwingsproject kan Aurubis Olen de bedrijfsprocessen optimaliseren en verduurzamen. Zo zal onder meer ingezet worden op het hergebruik van energetische stromen via warmte-recuperatie. Het lagere stroomverbruik betekent ook een waterbesparing van 62.400 m³ per jaar. Als onderdeel van de zero waste strategie worden alle waterstromen en gebruikte proces-zuren hergebruikt worden. In totaal beoogt de site een reductie van 60% energieverbruik en 6.867 ton CO2-uitstoot te realiseren. 

Lokale verankering door bleed in Olen te verwerken

Daarnaast beoogt het project ook een sterke reductie van de hoeveelheid zwaar transport door bleed ter plaatse te verwerken en niet langer op de Aurubis-site in Duitsland. Dit project is dus niet alleen van strategisch belang voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk en terugdringen van schadelijke CO2-emissies, maar ook voor het versterken én verankeren van Aurubis in Vlaanderen. Daarom heeft de Vlaamse Regering beslist dit ambitieuze project € 1 miljoen strategische ecologiesteun toe te kennen.

 

Wat is strategische ecologiesteun (STRES)?

Met strategische ecologiesteun stimuleert de Vlaamse overheid grote ondernemingen om fors te investeren in ecologische spitstechnologie. STRES is een aanvulling op de ecologiepremie+. Terwijl bij deze laatste een onderneming een keuze moet maken uit gestandaardiseerde technologieën, komt STRES tegemoet aan specifieke en grotere investeringsprojecten. De groene innovatie kost de onderneming minimaal € 3 miljoen, waarvan een percentage van 20 tot 40% door VLAIO gefinancierd wordt.

Alle info over dit steuninstrument is te vinden op vlaio.be/STRES

 

Delen: