Start Me Up Fest viert de ondernemende generatie Z

Publicatiedatum
Dat zij in vele studies al werden getypeerd als dé ondernemende generatie bij uitstek, dat wisten we al. Sinds de invoering van het statuut student-zelfstandige werd het glashelder: de post-millennials tonen hun ondernemend talent met verve. En dit mag gevierd worden! Daarom organiseert VLAIO samen met haar partners van 7 tot 11 oktober Start Me Up Fest in heel Vlaanderen!

Kickstart je droom of idee!

Met de organisatie van het Start Me Up Fest wil VLAIO samen met Studio Brussel, de studentensteden voor jong ondernemerschap, Vlajo en UNIZO Onderwijs & Ondernemen, gedurende één volle week de schijnwerpers zetten op jong ondernemerschap in Vlaanderen. We willen met deze brede campagne het ondernemende potentieel in jongeren erkennen, prikkelen en uitdagen. We roepen jongeren op om niet te blijven zitten met een droom, innovatief idee of plan, maar om ermee aan de slag te gaan met de hulp van onze partnerorganisaties. Ook onderwijsprofessionals worden tijdens de week extra geïnformeerd en gestimuleerd om het ondernemend denken en handelen van jongeren te ontwikkelen en te versterken. 

Mark Andries
We willen in Vlaanderen een ondernemende omgeving creëren voor jongeren door ze de weg te wijzen naar de juiste ondersteuning. Hebben ze goesting om te ondernemen, kunnen ze aankloppen bij de ecosystemen in de studentensteden. Met Start Me Up Fest brengen we hun werking onder de aandacht en moedigen we generatie Z aan om vooral niet met hun briljante ideeën te blijven zitten, maar ermee aan de slag te gaan.
Mark Andries
administrateur-generaal VLAIO

Ondernemerschap als 21ste eeuw vaardigheid 

Ondernemerschap wordt vooral geassocieerd met het starten en het runnen van een eigen zaak of onderneming, maar het is veel meer dan dat!  Ondernemerschap - het vermogen om ideeën om te kunnen zetten in acties - is volgende de Europese Unie één van de 8 sleutelcompetenties voor de toekomst. Onze samenleving evolueert steeds sneller van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Bijkomend leven we in een wereld die geconfronteerd wordt met belangrijke globale uitdagingen op vlak van o.m. klimaat, duurzaamheid en digitalisering, die innovatieve oplossingen vragen. Zin voor initiatief, creatief en ondernemend kunnen denken en handelen zijn in deze context niet langer vaardigheden die enkel verwacht worden van een selecte groep van ondernemers, maar van iedereen. Zeker voor onze jongeren zijn deze vaardigheden belangrijk voor deelname in de samenleving van morgen. De recente integratie van ondernemingszin in de eindtermen van het secundair onderwijs en ondernemend handelen in de kwalificatiecodex Hoger Onderwijs, weerspiegelen dit belang. 

Vanuit mijn vorige bevoegdheid heb ik ondernemerschap binnen Onderwijs op de kaart mogen zetten door  het een duidelijke plaats te geven binnen de nieuwe eindtermen. Ook in het hoger onderwijs moeten studenten nu kennis maken met ondernemen. Het is dan ook een eer om die inspanningen nu ook vanuit mijn nieuwe bevoegdheden te kunnen doortrekken en jongeren te stimuleren om de knepen van het ondernemerschap te leren. Vlaanderen heeft elk ondernemend talent nodig! Het ‘Start me Up Fest’, dit groots feest van ideeën, creativiteit en ondernemerschap is daarvoor de ideale gelegenheid.  
Hilde Crevits
Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Een ondernemende (leer)omgeving doet ondernemen

VLAIO ziet het als haar belangrijke taak om ondernemende jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling én bij de realisaties van hun idee, ambitie of droom. Vlaamse jongeren tonen steeds meer goesting om te ondernemen en worden ook steeds beter begeleid. Meer scholen en onderwijsinstellingen zetten in op ondernemend leren als didactiek en leren ondernemen als leerlijn. De studentensteden Hasselt, Genk, Geel, Leuven, Mechelen, Antwerpen, Aalst, Gent, Brugge en Kortrijk investeren, mede met Europese en Vlaamse Hermes-middelen, in de realisatie van krachtige ecosystemen voor jong ondernemerschap. Stad, onderwijsinstellingen, lokale bedrijven, organisaties als VOKA en UNIZO, jeugdhuizen en studentenverenigingen richten zich hier als samenwerkend netwerk op de ontwikkeling van het ondernemende potentieel in jongeren. Tenslotte zijn ook beleidsmatig enkele belangrijke drempels weggewerkt, met bijvoorbeeld het aparte statuut student-zelfstandige en de afschaffing van het attest bedrijfsbeheer. Al deze inspanningen zorgden ervoor dat in 2018 liefst 4.817 studenten een nieuwe onderneming boven het doopvont hielden.

Ook de door VLAIO gesubsidieerde partners Vlajo, UNIZO Onderwijs & Ondernemen en My Machine spelen hierin een belangrijke rol. Dankzij hun aanbod leren kinderen en jongeren ervaringsgericht wat een onderneming is en wat daar allemaal bij komt kijken. Zo ontdekken ze bij zichzelf talenten en kwaliteiten die eerder onzichtbaar blijven in een klassieke klasomgeving. Tijdens deze projecten leren leerlingen belangrijke vaardigheden zoals creativiteit, samenwerken, probleemoplossend denken en zelfregulering. 

Versterken van STEM-geletterdheid bij jongeren

We blijven inzetten op het vergroten van het draagvlak voor technologie, innovatie en wetenschap bij de Vlaming. We voorzien in opvolging en versterking van het STEM-actieplan. We stimuleren onze jongeren reeds vanaf de kleuterklas om interesse te kweken voor STEM-opleidingen - met ook bijzondere aandacht voor de STEM-richtingen binnen BSO en TSO - en STEM-functies later in het bedrijfsleven. We doen dit door de jongeren zowel binnen- als buitenschools positieve ervaringen met wetenschap en technologie aan te bieden. We ondersteunen samenwerkingsvormen tussen scholen en ondernemingen. We rollen het ICT-impulsprogramma en het programma “Een STEM-academie in iedere gemeente” verder uit, en blijven ook leerkrachten ondersteunen om hen als motivator in te zetten voor ons STEM-beleid. Het netwerk van organisaties voor wetenschapscommunicatie blijft bijdragen aan de doelstellingen van het STEM-actieplan.

Portaalsite ‘Ondernemend Onderwijs’ voor onderwijsprofessionals

De afgelopen jaren werd ook meer ingezet op de professionele ontwikkeling van de leerkracht en docent zelf. In samenwerking met Vlajo en UNIZO Onderwijs & Ondernemen, ontwikkelt VLAIO de portaalsite Ondernemend Onderwijs. Deze portaalsite ondersteunt onderwijsprofessionals bij de ontwikkeling van het ondernemende vermogen van leerlingen en studenten. Ondernemend Onderwijs fungeert als een kennis- en leerplatform dat een brede waaier aan theorieën, concepten en mogelijke toepassingen aanreikt: van de creatie van een ondernemende school of universiteit tot het opzetten van concrete les- en leerpraktijken.

video van StuBru
Zelf ook een briljant idee? Vertel het deze week live aan StuBru!
 

Meer weten? Of langsgaan op de verschillende StuBru locaties? Laat het ons weten.

StuBru zendt live uit van 16 tot 18u op 7/10 in Hasselt, op 8/10 in Antwerpen, op 9/10 in Leuven, op 10/10 in Gent en op 11/10 in Brugge.

Karolien Goossens, communicatieverantwoordelijke VLAIO, 0486 68 50 39, karolien.goossens@vlaio.be 
Johan Poisquet, Team Ondernemerschapsstimulering VLAIO, 0497 59 33 61, johan.poisquet@vlaio.be
 

Alle info vind je op www.startmeupfest.vlaanderen.