Nieuw in het e-loket voor ondernemers

Publicatiedatum
Vanaf nu kunnen ondernemers via e-loketondernemers.be van VLAIO het corona globalisatiemechanisme aanvragen én opvolgen. Ondernemers uit de stad Ninove kunnen nu ook bij het e-loketondernemers.be terecht.

Nieuw in het e-loket voor ondernemers

 • Corona globalisatiemechanisme

Vanaf nu kunnen ondernemers via e-loketondernemers.be van VLAIO een aanvraag voor het corona globalisatiemechanisme indienen én opvolgen. Deze aansluiting is het resultaat van een efficiënte interne samenwerking met de collega’s van VLAIO. Deze steun kan aangevraagd worden door ondernemingen die in 2021 door de coronamaatregelen zwaar omzetverlies leden. Je kan tot en met 13 juni 2022 een aanvraag indienen. 

 • Blue deal waterbesparende investeringen

De “Blue deal waterbesparende investeringen” is een maatregel voor investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en het herstel van het grondwaterpeil. Vanaf nu kunnen ondernemers via e-loketondernemers.be van VLAIO een aanvraag voor Blue deal waterbesparende investeringen indienen én opvolgen. 

 • Living labs

Vanaf nu kunnen ondernemers via e-loketondernemers.be van VLAIO een aanvraag voor living labs circulaire economie indienen. Via deze oproep kunnen brede en diverse partnerschappen een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een living labs project over circulaire systeemoplossingen in de bouw- of maakindustrie.

 • Producten stad Ninove

Vanaf nu kunnen ondernemers uit Ninove via e-loketondernemers.be van VLAIO volgende vergunningen en steunmaatregelen van de Stad Ninove aanvragen:

 • Advies kansspelinrichting aanvragen 
 • Ambulante handel buiten openbare markt: Standplaats 
 • Ambulante handel buiten openbare markt: Rondtrekkende wijze 
 • Brandveiligheidsattest aanvragen 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Stadsapp registratie 
 • Start-upwinkel gebruiken 
 • Terrasvergunning 
 • Uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 

In de komende maanden zal Ninove het digitaal aanbod voor ondernemers op e-loketondernemers.be verder uitbreiden en de aanvraagflow optimaliseren. 

 • Producten stad Sint-Truiden

Ondernemers uit Sint-Truiden kunnen vanaf nu de volgende vergunning en steunmaatregelen van de stad aanvragen: 

 • Advies kansspelinrichting aanvragen 
 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Belasting op reclameconstructies 
 • Brandveiligheidsattest aanvragen 
 • Drankvergunning 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Uitbatingsvergunning  voor handcarwashes 
 • Vergunningen nachtwinkel  
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 
 • Vergunning voor de exploitatie van boomkwekerijen 
 • Wijkwerken 

De komende maanden zal Sint-Truiden het digitaal aanbod voor ondernemers op e-loketondernemers.be verder uitbreiden en de aanvraagflow optimaliseren. 

 • Producten gemeente Schoten

Ondernemers kunnen vanaf nu de volgende producten van de gemeente Schoten aanvragen:  

 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Starterspakket 
 • Starterspremie 
 • Terrasvergunning 
 • Uitbatingsvergunning horeca 
 • Uitbatingsvergunning nachtwinkel  
 • Uitbatingsvergunning massage 
 • Uitbatingsvergunning Shisha 
 • Vergunning uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen
 • Circulaire maakindustrie-levensduurverlenging

Vlaanderen heeft de ambitie om de materialenvoetafdruk en de broeikasgasuitstoot tegen 2030 te verminderen. Binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht zet de Vlaamse Regering daarom maximaal in op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. In dat kader lanceert VLAIO de nieuwe oproep rond levensduurverlenging voor de circulaire maakindustrie. De oproep zet in op levensduurverlenging van materialen, producten en productonderdelen uit de maakindustrie. Het gaat hierbij zowel om strategieën rond onderhoud, herstel, hergebruik, remanufacturing, delen, ‘herbestemmen’ (repurpose), als op het ontwerpproces, de materiaalkenmerken en de logistieke keten. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 22 april 202 via het e-loket voor ondernemers. 

 • Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij één van deze vier maatschappelijke thema's. digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen, innovatie. De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via competitieve oproepen per thema. In 2022 worden drie oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld. De eerste oproep loopt van 14 maart tot 30 april. 

 • Toelage innovatieproject Stad Antwerpen

Stad Antwerpen wil de Antwerpse ondernemer ook financieel ondersteunen. Daarom lanceert de stad regelmatig oproepen om projecten in te dienen rond een bepaald thema. Elk gerealiseerd project moet een toegevoegde waarde bieden voor de stad Antwerpen als aantrekkelijke stad om in te ondernemen. Indienen voor de innovatieprojecten kan nu ook via het e-loket voor ondernemers. 

Nog tot 10 maart staat een oproep open voor innovatieprojecten in de digitale, duurzame, creatieve of gezondheidseconomie.

 • Overbruggingslening

De overbruggingslening is een aangepast financieringssysteem voor bedrijven die zwaar getroffen zijn door de Covid-19 uitbraak. Via de overbruggingslening kunnen ondernemers investeringen financieren die ze moeten doen zoals voor het meten en beheersen van de luchtkwaliteit (CO2-meters en ventilatie), het vernieuwen van onverkochte voorraden, of het dekken van andere doorlopende vaste kosten zoals handelshuur en diensten.

De lening wordt verleend met een rente van 1%. De looptijd is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000. Voor leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden. Voor beide leningen gebeurt de terugbetaling per trimester in gelijke schijven na een vrijgestelde periode van 12 maanden.

 • Digitaal aangifteloket heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Wie water verbruikt van een waterbedrijf of een eigen waterwinning, of water loost, moet een bijdrage voor de zuivering van het afvalwater betalen. Grootverbruikers moeten elk jaar voor 15 maart een aangifte van hun waterverbruik indienen. Het aangifteloket van de Vlaamse Milieumaatschappij is nu aangesloten op het e-loket voor ondernemers. Via e-loketondernemers.be kunnen ondernemers dus hun waterverbruik indienen in het digitaal aangifteloket Heffingen. 

 • Starterspakket Internationalisering FIT

Het starterspakket internationalisering van Flanders Investment & Trade (FIT) is een subsidie voor Vlaamse kmo's die nog nooit een subsidie gekregen hebben van FIT. De steunmaatregel mikt op innovatieve ondernemingen die starten met exporteren.

 

Wat is e-loketondernemers.be?  

E-loketondernemers.be, een initiatief van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), is een overkoepelend online platform waar ondernemers of derden in naam van de onderneming subsidies, vergunningen, erkenningen, … over Vlaamse en lokale overheden heen kunnen aanvragen en/of opvolgen. Je vindt er ook de publieke gegevens van jouw onderneming terug en kan jouw e-Box Enterprise raadplegen. 

Met dit initiatief zet VLAIO volop in op digitaal ondernemen. Het e-loket beperkt de administratieve lasten en neemt drempels in de interactie tussen ondernemers met de Vlaamse overheid en lokale besturen weg. Het platform wordt bovendien nog volop verder ontwikkeld en beoogt om zo goed mogelijk in te spelen op de noden en behoeften van de ondernemer. 

 
 

Hoe werkt e-loketondernemers.be?  

Voor ondernemers

 • Ben je als zaakvoerder of bestuurder gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)? Dan kan je onmiddellijk eenvoudig en veilig aanmelden via Itsme, eID of andere digitale sleutels.
 • Wil je dat een boekhouder, personeelslid of andere derde aanvragen kan indienen en/of opvolgen in naam van jouw onderneming(en)? Dan moet je hen eerst gebruikersrechten toekennen in naam van je onderneming.  

Eens aangemeld kan je het aanbod raadplegen en een aanvraag starten. Je wordt op een transparante en uniforme manier doorverwezen naar de aanvraagprocedure van de deelnemende partner. De partner blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de dossiers. E-loketondernemers.be wordt steeds verder aangevuld met nieuwe producten en streeft ernaar om in één overzicht de status van al jouw aangevraagde dossier weer te geven. 

Voor lokale overheden 

Interesse om jouw producten voor ondernemers via e-loketondernemers.be te ontsluiten? Vul dit formulier in om een intakegesprek te plannen.
Meer info voor lokale overheden