Nieuw in het e-loket voor ondernemers

Publicatiedatum

Nieuw in het e-loket voor ondernemers: producten van Wezembeek-Oppem. Hieronder vind je een overzicht met alle producten per stad of gemeente. 

 

Wat is e-loketondernemers.be?  

E-loketondernemers.be, een initiatief van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), is een overkoepelend online platform waar ondernemers of derden in naam van de onderneming subsidies, vergunningen, erkenningen, … over Vlaamse en lokale overheden heen kunnen aanvragen en/of opvolgen. Je vindt er ook de publieke gegevens van jouw onderneming terug en kan jouw e-Box Enterprise raadplegen. 

Met dit initiatief zet VLAIO volop in op digitaal ondernemen. Het e-loket beperkt de administratieve lasten en neemt drempels in de interactie tussen ondernemers met de Vlaamse overheid en lokale besturen weg. Het platform wordt bovendien nog volop verder ontwikkeld en beoogt om zo goed mogelijk in te spelen op de noden en behoeften van de ondernemer. 

 
 

Hoe werkt e-loketondernemers.be?  

Voor ondernemers

 • Ben je als zaakvoerder of bestuurder gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)? Dan kan je onmiddellijk eenvoudig en veilig aanmelden via Itsme, eID of andere digitale sleutels.
 • Wil je dat een boekhouder, personeelslid of andere derde aanvragen kan indienen en/of opvolgen in naam van jouw onderneming(en)? Dan moet je hen eerst gebruikersrechten toekennen in naam van je onderneming.  

Eens aangemeld kan je het aanbod raadplegen en een aanvraag starten. Je wordt op een transparante en uniforme manier doorverwezen naar de aanvraagprocedure van de deelnemende partner. De partner blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de dossiers. E-loketondernemers.be wordt steeds verder aangevuld met nieuwe producten en streeft ernaar om in één overzicht de status van al jouw aangevraagde dossier weer te geven. 

Voor lokale overheden 

Interesse om jouw producten voor ondernemers via e-loketondernemers.be te ontsluiten? Vul dit formulier in om een intakegesprek te plannen.
Meer info voor lokale overheden

 

Nieuw in het e-loket voor ondernemers

Update 27 maart

Producten Wezembeek-Oppem

 • Afwijking wekelijkse rustdag
 • Afwijking verplichte sluitingsuren
 • Ambulante handel buiten openbare markt
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk
 • Belasting op reclameconstructies
 • Drankvergunning
 • Inname openbaar domein
 • Nachtvergunning 

Update 22 december

Producten Merchtem

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag
 • Ambulante handel buiten openbare mark
 • Brandveiligheidsattest
 • Deelname geschenkbon
 • Drank- en geluidsvergunning
 • Inname openbaar domein
 • Permanente bewegwijzering van een onderneming
 • Premie bodemanalyse
 • Premie groenbemesting
 • Signalisatievergunning
 • Standplaats wekelijkse openbare markt
 • Starterspremie
 • Tijdelijke of permanente bewegwijzering
 • Vergunningen evenement

Producten Gent

 • Advies kansspelinrichting
 • Afspraak met Ondersteuningspunt Ondernemers Gent
 • Afwijking geluidsnormen
 • Ambulante handel buiten openbare markt
 • Energiepremies voor panden bestemd voor ondernemen
 • Gratis energiecoaching voor ondernemers
 • Gratis advies bij investeren in zonne-energie
 • Horeca-attest
 • Inname openbaar domein
 • Mobiliteitsvergunningen
 • Ondersteuning bij het vinden van personeel
 • Pand zoekt ondernemer
 • PuurGent
 • Reizende drankgelegenheid
 • Stadsleverencier
 • Standplaats openbare kermis of foor
 • Standplaats wekelijks openbare markt
 • Starterscontract
 • Subsidie korte keten en biologische landbouw
 • Subsidie verfraaiing handelspanden
 • Subsidie voor handelsinitiatieven
 • Terrasbelasting
 • Terrasvergunning
 • The Box: Pop-up locatie stad Gent
 • Uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter
 • Vergunningen nachtwinkel – phoneshop 

Update 15 december

Producten Buggenhout

 • Afvalzakken of –stickers
 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag
 • Ambulante handel buiten openbare markt
 • Bedrijvengids
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk
 • Buggenhoutse leverancier
 • Deelname geschenkbon
 • Dyzo
 • Horecapremie
 • Horecavergunning
 • Inname openbaar domein
 • JobsinBuggenhout.be
 • Nachtvergunning
 • Permanente bewegwijzering van een onderneming
 • Standplaats openbare kermis of foor
 • Standplaats wekelijkse openbare markt
 • Starterspakket
 • Starterspremie
 • Toegankelijkheidspremie
 • Toelating productstalen uitdelen en/of flyeren
 • Uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen
 • Terrasvergunning
 • Vergunningen evenement
 • Vergunningen nachtwinkel -phoneshop 

Producten Hoogstraten

 • Afvalzakken of –stickers
 • Ambulante handel buiten openbare markt
 • Belvergunning
 • Het starterspakket
 • Inname openbaar domein
 • Schattingscommissie landbouwschade
 • Socio-economische vergunning
 • Standplaats openbare kermis of foor
 • Terrasvergunning
 • Uitbatingsvergunning horeca
 • Uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen
 • Vergunning evenement
 • Vergunningen nachtwinkel – phoneshop 

Update 28 november

Producten Ieper

 • Advies kansspelinrichting
 • Ambulante handel buiten openbare markt
 • Drankvergunning
 • Inname openbaar domein
 • Standplaats openbare kermis of foor
 • Standplaats wekelijkse openbare markt
 • Terrasvergunning
 • Toelichting productstalen uitdelen en/of flyeren

In de komende maanden zal Ieper het digitaal aanbod voor ondernemers op e-loketondernemers.be verder uitbreiden en de aanvraagflow optimaliseren. 

Update 7 november

Producten Puurs-Sint-Amands

 • Afschrikgeschut voor vogels
 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag
 • Ambulante handel buiten openbare markt
 • Belasting op nachtwinkels, phoneshops en wedkantoren
 • Deelname geschenkbon
 • Inname openbaar domein
 • Kernversterkende premies
 • Standplaats wekelijkse openbare markt
 • Startende ondernemer 

Update 23 oktober 2023

Producten Genk

 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Belasting op masten en pylonen 
 • Belasting op reclameconstructies 
 • Deelname geschenkbon 
 • Exploitatievergunning horeca 
 • Exploitatievergunning handcarwash 
 • Inname openbaar domein 
 • Signalisatievergunning 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Subsidie digitalisering voor handel/horeca 
 • Subsidie stadsfabriekjes 
 • Subsidie verfraaiing en optimalisering handelspanden 
 • Toelating productstalen uitdelen en/of flyeren 
 • Uitbatingsvergunning seksuitbating 
 • Vergunning evenement 
 • Vergunning clubhuizen motorclubs 

Producten Galmaarden

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning 
 • Horecavergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Terrasvergunning 
 • Vergunningen evenement 
 • Uitstallen koopwaar of andere voorwerpen 
 • Vergunning evenement 

Producten Damme

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Standplaats circus 
 • Standplaats openbare kermis of foor 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Uitstallen koopwaar of andere voorwerpen 
 • Vergunning evenement 

Update 17 oktober 2023

Producten Dessel

 • Afvalzakken of stickers 
 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Belasting op reclameconstructies 
 • Deelname geschenkbon 
 • Inname openbaar domein 
 • Reizende drankgelegenheid 
 • Signalisatievergunning 
 • Standplaats buiten openbare kermis 
 • Standplaats circus 
 • Standplaats openbare kermis of foor 
 • Standplaats specifieke markten 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie 
 • Tijdelijke of permanente bewegwijzering 
 • Toelatingsbadge containerpark 
 • Toelating productstalen uitdelen en/of flyeren 
 • Uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet commercieel karakter 
 • Vergunningen evenement 
 • Vergunningen horecazaak 
 • Vergunningen nachtwinkel-phoneshop 

Producten Herselt

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Belasting kampeerterreinen 
 • Deelname geschenkbon 
 • Deelnemen aan gemeentelijke afvalinzameling 
 • Drankvergunning 
 • Gemeentelijke bedrijvengids¨ 
 • Permanente bewegwijzering van een onderneming 
 • Pop-up horeca 
 • Reizende drankgelegenheid 
 • Signalisatievergunning 
 • Spontane kandidatuur voor overheidsopdrachten 
 • Tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie 
 • Tijdelijke publiciteitsborden langs gemeentewegen 
 • Toelating productstalen uitdelen en/of flyeren 
 • Uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen 
 • Vergaderzaal huren 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 
 • Vergunningen evenement 
 • Vergunningen nachtwinkel-phoneshop 

Producten Beveren-Waas

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Deelname geschenkbon 
 • Inname openbaar domein 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Vergunningen 
 • Vergunningen nachtwinkel-phoneshop 

Producten Herk-de-Stad

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Reizende drankgelegenheid 
 • Terrasvergunning 
 • Uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet commercieel karakter 
 • Vergunningen nachtwinkel-phoneshop 

Producten Hamont-Achel

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Inname openbaar domein 
 • Standplaats openbare kermis of foor 
 • Vergunning nachtwinkel-phoneshop 

Producten Oostende

 • Belasting op reclameconstructies 
 • Bloembakken 
 • Co-retailing 
 • Doorgangsvergunning 
 • Drankvergunning 
 • Economische renovatietoelage 
 • Huursubsidie 
 • Inname openbaar domein 
 • Metaaldetectie 
 • Parkeervergunningen 
 • Publiciteitswagens 
 • Spandoeken en vlaggen 
 • Starterswerking 
 • Standplaats strandcabine 
 • Strandvisserij 
 • Tijdelijke of permanente bewegwijzering 
 • Toelating voor het plaatsen van braadspitten 
 • Toelating boor het plaatsen van fietsrekken of –blokken 
 • Tombola 
 • Uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen 
 • Vergunning evenement 
 • Vergunningen nachtwinkel – phoneshop 

Update 5 mei 2023

Producten gemeente Laakdal

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Brandveiligheidsattest 
 • Deelname geschenkbon 
 • Horecavergunning 
 • Signalisatievergunning 
 • Starterspremie 
 • Standplaats openbare kermis 
 • Standplaats wekelijkse markt 
 • Subsidie ter promotie of bevordering van de lokale economie 
 • Subsidie voor de verfraaiing en verduurzaming van een handelspand 
 • Vergunningen evenement 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 
 • Vestigingsvergunning nachtwinkel - phoneshop 

Producten gemeente Destelbergen

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Regioleverancier 
 • Signalisatievergunning 
 • Standplaats circus 
 • Standplaats openbare kermis 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet commercieel karakter 
 • Vestigingsvergunning nachtwinkel - phoneshop

Producten stad Aarschot

 • Brandveiligheidsattest 
 • Deelname geschenkbon  
 • Inname openbaar domein  
 • Parkeervergunning: werknemerskaart  
 • Parkeervergunning: zorgverstrekkerskaart  
 • Plaatsing reclameborden  
 • Standplaats kermis  
 • Standplaats wekelijkse openbare markt  
 • Subsidie opstart pop-up  
 • Vergunning event  
 • Vestigingsvergunning nachtwinkel – phoneshop  

Producten stad Harelbeke

 • Horecavergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Standplaats ambulante handel 
 • Standplaats wekelijkse markt 
 • Starterspremie 
 • Vergunning nachtwinkel - phoneshop

Producten gemeente Balen

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Belasting op reclameconstructies 
 • Drankvergunning 
 • Drankvergunning openbare manifestaties 
 • Inname openbaar domein 
 • Reizende drankgelegenheid 
 • Standplaats jaarmarkt 
 • Standplaats openbare kermis of foor 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Tijdelijke of permanente bewegwijzering 
 • Toelating voor organisatie van een manifestatie ter bevordering van de lokale handel of het lokale gemeenschapsleven 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 
 • Vergunning evenement 
 • Vergunningen nachtwinkel-phoneshop 

Producten gemeente Edegem

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Belasting op reclameconstructies 
 • Brandveiligheidsattest 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning  
 • Hygiëneattest 
 • Inname openbaar domein 
 • Permanente bewegwijzering van een onderneming 
 • Signalisatievergunning 
 • Standplaats openbare kermis 
 • Standplaats wekelijkse markt 
 • Terrasvergunning 
 • Toegangsbadge containerpark 
 • Toelating voor het organiseren van manifestaties ter bevordering van de plaatselijke handel/braderieën 
 • Vergunningen evenement 
 • Vestigingsvergunning nachtwinkel - phoneshop 

Producten gemeente Knokke-Heist

 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Check bestemming van het pand 
 • Coachingproject 
 • Drankvergunning 
 • Evenementvergunning 
 • Publiciteit voor evenement 
 • Inname openbaar domein 
 • Interview handelszaak Knokke-Heist 
 • Nieuwsbrief voor ondernemers 
 • Terrasvergunning 
 • Toelating productstalen- uitdelen en/of flyeren 

EFRO oproepen

 • Acties rond cybersecurity in de steden Gent en Antwerpen - GTI Antwerpen en Gent 
 • Bevorderen klimaatadaptatie 
 • Bevorderen klimaatadaptatie - GTI Antwerpen en Gent 
 • Bevorderen klimaatadaptatie GTI Limburg 
 • City of Things 
 • City of Things GTI Limburg 
 • Digitalisering 
 • Digitalisering GTI Limburg 
 • Digitalisering – GTI West-Vlaanderen 
 • Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit GTI West-Vlaanderen 
 • Hernieuwbare Energie GTI Kempen 
 • Het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap - GTI Antwerpen en Gent 
 • Versterken Onderzoeks- en Innovatiecapaciteiten GTI Kempen 
 • Versterken Onderzoeks- en Innovatiecapaciteit - GTI West Vlaanderen 

Producten gemeente Wingene

 • Advies kansspelinrichting  
 • Ambulante handel buiten openbare markt  
 • Deelname geschenkbon  
 • Drankvergunning  
 • Drankvergunning evenement 
 • Gratis wilgenpoten voor landbouwers 
 • Groepsaankoop alternatieve vogelafweersystemen  
 • Hulp bij het landschapsbedrijfsplan  
 • Inname openbaar domein  
 • Permanente bewegwijzering van een onderneming  
 • Premie voor het maaien van randen met afvoer  
 • Registratie als Korte Keten-bedrijf  
 • Standplaats wekelijkse openbare markt  
 • Terrasvergunning  
 • Tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie  
 • Toegangsbadge containerpark  
 • Toelage voor duurzame verharding  
 • Toelage voor ruimen private grachten  
 • Toelating productstalen uitdelen en/of flyeren  
 • Vergunning occasionele verkoop met niet-commercieel karakter  
 • Vergunning evenement  
 • Vestegingsvergunning nachtwinkel - phoneshop  
 • Wekelijkse rustdag  
 • Zot van’t Boeren – Oe is’t? 

Producten gemeente Bonheiden

 • Drankvergunning  
 • Inname openbaar domein  
 • Signalisatievergunning  
 • Standplaats circus  
 • Standplaats openbare kermis of foor  
 • Standplaats wekelijkse openbare markt  
 • Tijdelijke terrasvergunning  
 • Vergunning evenement  
 • Uitbatingsvergunning horeca  
 • Uitbatingsvergunning nachtwinkel – phoneshop  
 • Vestigingsvergunning nachtwinkel -phoneshop  
 • Wekelijkse rustdag  

Producten gemeente Sint-Martens-Latem

 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Signalisatievergunning 

Producten gemeente Kontich

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Ambulante handel buiten de openbare markt 
 • Belasting drijfkracht 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Nachtvergunning 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Terrasvergunning 
 • Uitbatingsvergunning horeca 
 • Uitbatingsvergunning specifieke sectoren 
 • Vergunning nachtwinkel-phoneshop 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 

Producten gemeente Maasmechelen

 • Uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen 
 • Reizende drankgelegenheid 
 • Inname openbaar domein 
 • Vergunningen horecazaak: terrasvergunning 
 • Vergunningen horecazaak: zomerterrasvergunning 
 • Vergunningen horecazaak: advies kansspelinrichting 

Producten stad Sint-Niklaas

 • Energiecoach bedrijven 
 • Premie semipublieke laadpalen 

Producten stad Veurne

 • Ambulante handel buiten de openbare markt 
 • Drankvergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Subsidie renovatie handelspanden 
 • Terrasvergunning 
 • Terrasvergunning op de grote markt 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 
 • Vestigingspremie voor handelszaken in het kernwinkelgebied 
 • Whatsapp Business voor ondernemers 

Producten gemeente Assenede

 • Afwijking verplichte sluitingsuren 
 • Afwijking wekelijkse rustdag 
 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Bedrijvengids 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Pop Up horecazaak 
 • Standplaats wekelijkse markt 
 • Terrasvergunning 
 • Vergunningen nachtwinkel - phoneshop 

Producten stad Sint-Truiden

Ondernemers uit de Sint-Truiden kunnen digitaal via e-loketondernemers.be de volgende aanvragen indienen en de status opvolgen: 

 • Aanvraag plaatsing vogelschrikkanon 
 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Commissie bij schade aan teelten 
 • Drankvergunning  
 • Standplaats openbare markt,  
 • Standplaats kermis 
 • Subsidies voor akkerrandbeheer, inzaaien met groenbemesting en kleine landschapselementen 
 • Uitbatingsvergunning handcarwash 
 • Uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen 
 • Vergunning ambulante handel buiten openbare markt 
 • Vergunning kansspelen 
 • Vergunning occasionele verkoop met niet-commercieel karakter 
 • Vergunning voor de exploitatie van boomkwekerijen 
 • Vestigings- en uitbatingsvergunning nachtwinkels 

Producten gemeente Vorselaar

Ondernemers uit Vorselaar kunnen nu de volgende producten aanvragen via e-loketondernemers.be:

 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Bedrijvengids 
 • Deelname geschenkbon 
 • Inname geschenkbon 
 • Signalisatievergunning 
 • Vergunningen evenement 
 • Werkgroep lokale economie

Producten stad Ronse

Ondernemers uit Ronse kunnen nu de volgende producten aanvragen via e-loketondernemers.be:

 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Belasting reclameconstructies 
 • Deelname geschenkbon 
 • Handelspandenfonds 
 • JobsInronse.be 
 • Parkeervergunningen 
 • Zorgverstrekkerskaart 
 • Werknemerskaart 
 • Aannemerskaart 
 • Handelaarskaart 
 • Pop-up Pand huren 
 • Premie start ondernemen 
 • Signalisatievergunning 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Terrasvergunning  
 • Toegang autoluwe/vrije zones 
 • Uitbatingsvergunning automatenschop 
 • Uitbatingsvergunning CBD-shop 
 • Vergunning Drankgelegenheid 
 • Vergunningen nachtwinkel - phoneshop 

Producten gemeente Bornem

Ondernemers uit Bornem kunnen nu deze nieuwe producten aanvragen via e-loketondernemers.be:

 • Advies kansspelinrichting 
 • Afwijking verplichte sluitingsuren 
 • Afwijking wekelijkse rustdag 
 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Standplaats circus 
 • Standplaats jaarmarkt 
 • Standplaats kermis 
 • Standplaats wekelijkse markt 
 • Subsidie kleine landschapselementen 
 • Terrasvergunning 
 • Tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie of evenement 
 • Vergunning evenement 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 
 • Vergunning reizende drankgelegenheid 

GREEN investeringssteun

Heb je plannen om voor de warmtevraag of koeling van je productieprocessen over te stappen van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, diesel, stookolie, …) naar elektriciteit of groene energie (zoals biogas, groene of blauwe waterstof)? Dan kan de nieuwe GREEN investeringssteun je helpen. Ook om je energie efficiënter in te zetten is steun mogelijk.

Energiesteun

Word je onderneming geconfronteerd met stijgende energiekosten als gevolg van de Oekraïnecrisis? Check of je in aanmerking komt voor energiesteun. Je kan deze steun aanvragen tot 16/01/2023. Er gelden strikte voorwaarden. Zo moeten je kosten voor gas en elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022 meer dan verdubbeld zijn.

Producten gemeente Maldegem

Ondernemers uit Maldegem kunnen nu de volgende producten aanvragen via e-loketondernemers.be:

 • Afvalzakken of-stickers 
 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Advies kansspelinrichting 
 • Afwijking verplichte sluitingsuren 
 • Afwijking wekelijkse rustdag 
 • Brandveiligheidsattest 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Melding opstellen van voorzieningen of objecten op het openbaar domein 
 • Pop-up horeca 
 • Standplaats openbare kermis of foor 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Terrasvergunning 
 • Uitbatingsvergunning horeca 
 • Uitstallen van koopwaar of ander voorwerpen 

Producten gemeente Zemst

Ondernemers kunnen vanaf nu de volgende producten van de gemeente Zemst aanvragen:  

 • Ambulante handel buiten openbare markt doorlopend 
 • Ambulante handel buiten openbare markt eenmalig 
 • Brandveiligheidsattest 
 • Deelname Z-cheque 
 • Drankvergunning 
 • Tijdelijk terrasuitbreiding 
 • Uitbatingsvergunning Clubhuis motorclub 
 • Uitbatingsvergunning Verkoop tweedehandsvoertuigen 
 • Uitbatings- en vestigingsvergunning CBD-shop 
 • Uitbatings- en vestigingsvergunning handcarwash 
 • Uitbatings- en vestigingsvergunning horeca 
 • Uitbatings- en vestigingsvergunning nachtwinkel 
 • Uitbatings- en vestigingsvergunning massagesalon 
 • Uitbatings- en vestigingsvergunning privaat bureau voor telecommunicatie 
 • Uitbatings- en vestigingsvergunning shishabar 
 • Vergunningen evenement 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 

Starterscontract Stad Aalst

De stad Aalst wil een aantrekkelijk startersklimaat scheppen en ondersteunen door starterscontracten. Dankzij deze contracten stijgen de slaagkansen van jong ondernemerschap aanzienlijk. De financiële en begeleidende steunmaatregelen in dit starterscontract geven iedere starter een duwtje in de rug om van hun onderneming een succesverhaal te maken.

Mijn Verbouwpremie

Mijn Verbouwpremie is een premie voor renovatie en energiebesparende investeringen. De premie van Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en Wonen Vlaanderen geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaams gewest. 

Producten van de gemeente Zaventem

Ondernemers uit de gemeente Zaventem kunnen digitaal via e-loketondernemers.be volgende vergunningen aanvragen, belastingaangiften indienen en de status opvolgen: 

 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Belasting op drijfkracht 
 • Belasting op parkeerplaatsen 
 • Belasting op reclameconstructies 
 • Horecavergunning 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Terrasvergunning 

Producten van de stad Gistel

Ondernemers uit Gistel kunnen nu de volgende producten aanvragen via het e-loket voor ondernemers:

 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijks 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Belasting op masten en pylonen 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Signalisatievergunning 
 • Standplaats openbare kermis of foor 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Vergunning evenement 
 • Drankvergunning 

Bijzondere crisissteun internationalisering (Brexit) van Flanders Investment & Trade (FIT)

Vanaf nu kunnen ondernemers via e-loketondernemers.be de Bijzondere crisissteun internationalisering (Brexit) van Flanders Investment & Trade (FIT) aanvragen én opvolgen. Met deze subsidie wil Flanders Investment & Trade Vlaamse bedrijven helpen om de negatieve impact van de Brexit te beperken.Deze aansluiting is het resultaat van een efficiënte samenwerking met Flanders & Investment & Trade.

Producten gemeente Maasmechelen

Vanaf nu kunnen ondernemers uit Maasmechelen een vaste en losse standplaats op de openbare markt aanvragen via e-loketondernemers. Dankzij de aansluiting met de Vlaamse digitale bouwstenen (ACM/IDM) en het dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) kunnen ondernemers hun dossiers aanvragen én opvolgen via e-loketondernemers.be. In de komende maanden zal Maasmechelen hun digitaal aanbod op dit e-loket verder uitbreiden.

Producten Stad Aalst

Vanaf nu kunnen ondernemers uit Aalst de horecavergunning, terrasvergunning en premie wondernemen van stad Aalst via e-loketondernemers.be digitaal aanvragen en opvolgen. Aalst is na Antwerpen het tweede lokaal bestuur dat een geïntegreerde koppeling met e-loketondernemers heeft. Meer info: 

Producten stad Kortrijk 

Vanaf nu kunnen ondernemers uit de stad Kortrijk de volgende vergunningen en steunmaatregelen via het e-loket voor ondernemers aanvragen:

 • Aantrekkingspremie 
 • Toelating productstalen uitdelen en/of flyeren 
 • Advies kansspelinrichting aanvragen  
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning aanvragen 
 • Gevelrenovatiepremie 
 • Heffing op het verstrekken van logies 
 • Hinderattest bij openbare werken 
 • Inname openbaar domein  
 • Kortrijk Zaait 
 • Nachtvergunning aanvragen 
 • Permanente bewegwijzering van een onderneming 
 • Pop-up Pand huren 
 • Premie Groenbemesters 
 • Premie Kinderopvangplaatsen 
 • Projectsubsidie Handelscomités 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Starterspremie voor student-ondernemers 
 • Terrasvergunning aanvragen 
 • Uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen 
 • Vaststelling uitzonderlijke schade aan teelt  
 • Vergunningen evenement 
 • Vergunningen nachtwinkel - phoneshop 
 • Zaken doen met de stad 

Producten gemeente Geraardsbergen

Vanaf nu kunnen ondernemers uit de gemeente Geraardsbergen de volgende vergunningen en steunmaatregelen via het e-loket voor ondernemers aanvragen: 

 • Ambulante handel buiten de openbare markt 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning 
 • Exploitatievergunning horeca 
 • Inname openbaar domein 
 • Nieuwsbrief ‘Ondernemend Geraardsbergen’ 
 • Parkeervergunning zorgverstrekkers 
 • Standplaats jaarmarkt 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Startersondersteuning 
 • Terrasvergunning 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 
 • Vergunning evenement 

Producten gemeente Nazareth

Vanaf nu kunnen ondernemers uit de gemeente Nazareth de volgende vergunningen en steunmaatregelen via het e-loket voor ondernemers aanvragen: 

 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Drankvergunning  
 • Inname openbaar domein: Plaatsing stelling 
 • Inname openbaar domein: Plaatsing container 
 • JobsIn Nazareth 
 • Nieuwsbrief voor ondernemers 
 • Signalisatievergunning 
 • Standplaats wekelijkse markt 
 • Subsidie grond- en mestanalyse 
 • Subsidie vestigen, moderniseren en vernieuwen van handelszaak 
 • Subsidie voor groenbemesting 
 • Subsidie voor landschapselementen en verwerking fijn snoeihout 
 • Subsidie voor Nazarethproduct 
 • Subsidie voor voedingsautomaten (korte keten) 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 
 • Terrasvergunning 
 • Tijdelijk parkeerverbod 
 • Vergunning evenement 
 • Schattingscommissie Landbouw 

Planologisch Attest

Het planologisch attest van Departement Omgeving werd opgenomen in het aanbod op het e-loket. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. 

Vergunningen stad Mortsel

Ondernemers kunnen nu de volgende vergunningen en steunmaatregelen aanvragen:

 • Belvergunning 
 • Drankvergunning  
 • Exploitatietoelating nachtwinkel - phoneshop 
 • Exploitatietoelating specifieke sectoren 
 • Inname openbaar domein 
 • Openbare markt: Abonnement 
 • Openbare markt: Abonnement overdragen 
 • Openbare markt: Losse standplaats 
 • Starterssubsidie 
 • Terrasvergunning 

Vergunningen van de stad Lier

Ondernemers kunnen nu de volgende vergunningen van de stad Lier aanvragen:  

 • Signalisatievergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 

Producten gemeente Merelbeke

Vanaf nu kunnen ondernemers uit Merelbeke via e-loketondernemers.be van VLAIO volgende vergunningen en steunmaatregelen van de gemeente Merelbeke aanvragen:

 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Deelname geschenkbon Merelbeke 
 • Drankvergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Parkeervergunningen 
 • Pop-up’s 
 • Premie groenbemesting 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Starterspakket 
 • Terrasvergunning 
 • Nachtvergunning 
 • Nieuwsbrief voor ondernemers 
 • Vergunning evenement 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

Producten stad Ninove

Vanaf nu kunnen ondernemers uit Ninove via e-loketondernemers.be van VLAIO volgende vergunningen en steunmaatregelen van de Stad Ninove aanvragen:

 • Advies kansspelinrichting aanvragen 
 • Ambulante handel buiten openbare markt: Standplaats 
 • Ambulante handel buiten openbare markt: Rondtrekkende wijze 
 • Brandveiligheidsattest aanvragen 
 • Deelname geschenkbon 
 • Drankvergunning 
 • Inname openbaar domein 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Stadsapp registratie 
 • Start-upwinkel gebruiken 
 • Terrasvergunning 
 • Uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen 
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 

In de komende maanden zal Ninove het digitaal aanbod voor ondernemers op e-loketondernemers.be verder uitbreiden en de aanvraagflow optimaliseren. 

Producten stad Sint-Truiden

Ondernemers uit Sint-Truiden kunnen vanaf nu de volgende vergunning en steunmaatregelen van de stad aanvragen: 

 • Advies kansspelinrichting aanvragen 
 • Afwijking verplichte sluitingsuren en/of wekelijkse rustdag 
 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Belasting ongeadresseerd reclamedrukwerk 
 • Belasting op reclameconstructies 
 • Brandveiligheidsattest aanvragen 
 • Drankvergunning 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Uitbatingsvergunning  voor handcarwashes 
 • Vergunningen nachtwinkel  
 • Vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter 
 • Vergunning voor de exploitatie van boomkwekerijen 
 • Wijkwerken 

De komende maanden zal Sint-Truiden het digitaal aanbod voor ondernemers op e-loketondernemers.be verder uitbreiden en de aanvraagflow optimaliseren. 

Producten gemeente Schoten

Ondernemers kunnen vanaf nu de volgende producten van de gemeente Schoten aanvragen:  

 • Ambulante handel buiten openbare markt 
 • Standplaats wekelijkse openbare markt 
 • Starterspakket 
 • Starterspremie 
 • Terrasvergunning 
 • Uitbatingsvergunning horeca 
 • Uitbatingsvergunning nachtwinkel  
 • Uitbatingsvergunning massage 
 • Uitbatingsvergunning Shisha 
 • Vergunning uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij één van deze vier maatschappelijke thema's. digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen, innovatie. De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via competitieve oproepen per thema. In 2022 worden drie oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld. De eerste oproep loopt van 14 maart tot 30 april. 

Toelage innovatieproject Stad Antwerpen

Stad Antwerpen wil de Antwerpse ondernemer ook financieel ondersteunen. Daarom lanceert de stad regelmatig oproepen om projecten in te dienen rond een bepaald thema. Elk gerealiseerd project moet een toegevoegde waarde bieden voor de stad Antwerpen als aantrekkelijke stad om in te ondernemen. Indienen voor de innovatieprojecten kan nu ook via het e-loket voor ondernemers. 

Nog tot 10 maart staat een oproep open voor innovatieprojecten in de digitale, duurzame, creatieve of gezondheidseconomie.

Overbruggingslening

De overbruggingslening is een aangepast financieringssysteem voor bedrijven die zwaar getroffen zijn door de Covid-19 uitbraak. Via de overbruggingslening kunnen ondernemers investeringen financieren die ze moeten doen zoals voor het meten en beheersen van de luchtkwaliteit (CO2-meters en ventilatie), het vernieuwen van onverkochte voorraden, of het dekken van andere doorlopende vaste kosten zoals handelshuur en diensten.

De lening wordt verleend met een rente van 1%. De looptijd is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000. Voor leningen boven de € 50.000 bedraagt de looptijd 36 maanden. Voor beide leningen gebeurt de terugbetaling per trimester in gelijke schijven na een vrijgestelde periode van 12 maanden.

Digitaal aangifteloket heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Wie water verbruikt van een waterbedrijf of een eigen waterwinning, of water loost, moet een bijdrage voor de zuivering van het afvalwater betalen. Grootverbruikers moeten elk jaar voor 15 maart een aangifte van hun waterverbruik indienen. Het aangifteloket van de Vlaamse Milieumaatschappij is nu aangesloten op het e-loket voor ondernemers. Via e-loketondernemers.be kunnen ondernemers dus hun waterverbruik indienen in het digitaal aangifteloket Heffingen. 

Starterspakket Internationalisering FIT

Het starterspakket internationalisering van Flanders Investment & Trade (FIT) is een subsidie voor Vlaamse kmo's die nog nooit een subsidie gekregen hebben van FIT. De steunmaatregel mikt op innovatieve ondernemingen die starten met exporteren.

Delen: