Koffieklets met buurgemeenten over bedrijventerreinen? VLAIO trakteert met taart!

Publicatiedatum

Ruimte op bedrijventerreinen is een hot topic bij VLAIO. We voorzien daarom diverse ondersteuningsmaatregelen die de gemeentegrenzen overschrijden. Dat is met de huidige schaarste aan ruimte meer dan ooit nodig. Niet-verweefbare bedrijven vinden namelijk moeilijk een geschikte ruimte op terreinen, waar vele activiteiten zijn die thuishoren in de kern. Bij die zoektocht krijgen ruimtevragers ook onvoldoende begeleiding om op bovenlokaal niveau het juiste perceel te vinden. Wie dit vraagstuk met de buurgemeenten wil bespreken, kan een vooroverleg ‘op de koffie bij de buren’ aanvragen bij VLAIO. Sint-Niklaas, Temse, Lokeren en Waasmunster beten alvast de spits af.

Vertegenwoordigers van Sint-Niklaas, Temse, Lokeren en Waasmunster komen samen

Ondersteuning

VLAIO lanceerde dit voorjaar twee combineerbare instrumenten om lokale besturen te ondersteunen bij het invullen en beheren van bedrijventerreinen: 

  • Ondersteuning om een overkoepelende uitgiftevisie en daarop geënt uitgifteplan op te stellen, op maat en in nauwe samenwerking met steden en gemeenten, publieke partners en ontwikkelaars/eigenaars.
  • De subsidieoproep gebiedsregisseurs: in samenwerking met andere lokale besturen kan je een gebiedsregisseur aanstellen of uitbesteden om een bovenlokaal uitgiftebeleid in de praktijk te implementeren. Met deze subsidie kan je ook bestaande visies en actieplannen voor de herstructurering van een cluster van bedrijventerreinen over gemeentegrenzen heen managen.

Op de koffie bij de buren

Voor beide initiatieven kan je als lokaal bestuur een mailtje sturen naar VLAIO met de boodschap dat je over één van deze topics (of beide) met je buurgemeenten wil praten. VLAIO zorgt dan voor de koffie, het gebak en de nodige informatie.
Zie je dat helemaal zitten? Vraag dan jouw ‘op de koffie bij de buren’-sessie aan via ruimtelijke.economie@vlaanderen.be. Benoem in jouw bericht de partners waarmee je wil samenwerken en of je hen hierover al contacteerde. Dit overlegmoment is vrijblijvend.

Sint-Niklaas, Temse, Lokeren en Waasmunster geven het goede voorbeeld

Onlangs hielden Sint-Niklaas, Temse, Lokeren en Waasmunster een vooroverleg. Niet alleen om het aanbod van VLAIO beter te begrijpen maar ook om een eerste keer samen te zitten om het partnerschap te bespreken en de scope van de bedrijventerreinen af te bakenen. Er werden rondom de heerlijke taarten van een lokale handelaar gemeenschappelijke uitdagingen geïdentificeerd. Op basis daarvan gaan deze lokale besturen nu verder in gesprek met de bedoeling om een formele aanvraag in te dienen bij VLAIO.
 

 

VLAIO & bedrijfshuisvesting

Bedrijfshuisvesting is voor VLAIO een belangrijk thema. We trachten op verschillende manieren lokale besturen te inspireren, informeren en te ondersteunen. Denk daarbij aan een kwaliteitsvolle (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, lokaal bedrijfshuisvestingsbeleid en -advies, een dataset bedrijventerreinen, enz. 

Daarnaast zijn er nog de periodieke initiatieven zoals oproepen en andere steuninstrumenten.

Meer info?ruimtelijke.economie@vlaanderen.be

 

Delen: