Ontwikkelaars bedrijventerreinen

Vertrekpunt voor een kwaliteitsvolle (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen

Op deze webpagina's brengen we een beknopt, praktijkgericht en illustratief overzicht van aandachtspunten bij de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein. Ze geven inzicht in wat een kwaliteitsvolle (her)ontwikkeling is. Tegelijkertijd komt de informatie tegemoet aan veel gestelde vragen van steden en gemeenten, intercommunales, private ontwikkelaars en studiebureaus die een subsidieaanvraag voorbereiden. Daarbij wordt op een handige manier verwezen naar lopende initiatieven, denkbeelden en instrumenten.

Handleiding herontwikkeling bedrijventerreinen

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie
Telefoon
T0800 20 555
E-mail