Oproep gebiedsregisseurs

In 't kort

De voorliggende subsidieoproep ondersteunt lokale besturen in de implementatie van een bovenlokale uitgiftevisie en/of een herstructureringsvisie voor meerdere terreinen via de aanstelling van een gebiedsregisseur. De projecten hebben als doel om ruimte op bedrijventerreinen voor te behouden voor bedrijven die er thuishoren, en om ongeschikte kandidaat-investeerders op bovenlokaal niveau door te verwijzen naar het juiste bedrijventerrein en/of om een gevalideerd actieplan te kunnen uitvoeren.

Oproep actief

Wanneer?
Van tot

Samengevat

Voor wie?
steden en gemeenten (aanvrager, subsidiegerechtigde en gebiedsregisseur) - intercommunales, provincies, POM’s en externe dienstverleners (gemandateerde gebiedsregisseur)
Voor wat?
personeelsinzet voor de aanstelling van een gebiedsregisseur
Bedrag
60% van de bewezen subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000

Delen:

Contact

Adres
VLAIO
Telefoon
E-mail