Interview met Els Tourwé over Baekeland-mandaten

Publicatiedatum
De nieuwe oproep voor Baekeland- en innovatiemandaten staat open. VLAIO adviseur Els Tourwé legt uit wat een Baekeland-mandaat precies is en voor wie deze formule geschikt is.

Els Tourwé is projectadviseur bij VLAIO. Naast het evalueren van projecten in het domein van materialen en chemie, is ze ook verantwoordelijk voor de Baekeland- en innovatiemandaten. In een interview met Flanders' FOOD gaf Els meer info over de Baekeland-mandaten. Flanders' FOOD kan ondersteuning bieden aan kandidaten met interesse voor innovatie in voeding en aan bedrijven in de voedingsindustrie.

Wat is een Baekeland-mandaat precies? 

Els: Bij een Baekeland-mandaat wordt een consortium samengesteld van een Vlaams bedrijf, een Vlaamse Universiteit en een doctorandus. De doctorandus voert onderzoek uit met een directe meerwaarde voor het bedrijf in kwestie en onder begeleiding van een wetenschappelijke copromotor aan de universiteit. Een Baekeland-mandaat is een formule om een doctoraat uit te voeren in functie van een bedrijf en is dus sterk applicatiegericht basisonderzoek.

De formule ‘Baekeland’ werd in 2009 door VLAIO in het leven geroepen als aanvulling op bestaande bedrijfsprojecten (zoals een ontwikkelingsproject of een onderzoeksproject). We willen met dit programma inzetten op de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven.

Wat is het verschil tussen deze formule en andere bedrijfsprojecten? 

Els: Tussen een Baekeland-mandaat en een onderzoeks- of ontwikkelingsproject zijn een aantal belangrijke verschillen: de duur, het maximale subsidiepercentage, het aantal indieningsmomenten en de focus.

Een Baekeland-mandaat duurt typisch 4 jaar en is qua duur dus vergelijkbaar met een andere doctoraatsformule (vb. FWO). Een onderzoeks- of ontwikkelingsproject duurt gemiddeld 2 jaar.

Bij een onderzoeks- of ontwikkelingsproject wordt de subsidie voor kmo’s afgetopt op respectievelijk 60% en 50% van de projectbegroting. Terwijl bij een Baekeland-mandaat in sommige gevallen tot 80% van de personeels- en werkingskosten van de doctorandus gesubsidieerd kunnen worden.

In tegenstelling tot andere subsidiekanalen voor doctoraten zijn er bij VLAIO per jaar twee indieningsmomenten voor Baekeland-mandaten: één in maart en één in september. Dit geeft de kandidaten meer flexibiliteit om hun aanvraag af te werken. We noteren een hoog slaagpercentage van gemiddeld 60% voor Baekeland-mandaten die bij VLAIO worden ingediend.

Ten slotte ligt de focus bij een Baekeland-mandaat natuurlijk veel sterker op het doctoraatsonderzoek dan bij een ander bedrijfsproject. Het is risicovol basisonderzoek dat bijdraagt tot de internationale state-of-the-art en dat de doctoraatsstudent voldoende wetenschappelijke uitdagingen moet bieden om een doctoraatstitel te kunnen behalen. Bij de evaluatie speelt de kandidaat een erg belangrijke rol.

Kandidaten hoeven hun (toekomstige) carrière in het bedrijfsleven niet opzij te zetten om te doctoreren via deze formule. In die zin is een Baekeland-mandaat het beste van twee werelden. We vermoeden dat die flexibiliteit niet altijd even goed bekend is bij bedrijven en werknemers.

Els Tourwé
Projectadviseur Baekeland-mandaten VLAIO

Naar wie is de oproep gericht? 

Els: We zijn op zoek naar kritisch-wetenschappelijk ingestelde onderzoekers die sterk geïnteresseerd zijn in het toepassen van resultaten uit onderzoek in bedrijven. Op zich kan iedereen die van een van onze Vlaamse universiteiten een doctoraatstoelating krijgt een aanvraag indienen voor een Baekeland-mandaat. Er is geen beperking op leeftijd of aantal jaren dat je afgestudeerd bent, noch op de graden die je haalde tijdens je studie of op het type van je diploma.

Kandidaten hoeven hun (toekomstige) carrière in het bedrijfsleven niet opzij te zetten om te doctoreren via deze formule. In die zin is een Baekeland-mandaat het beste van twee werelden. We vermoeden dat die flexibiliteit niet altijd even goed bekend is bij bedrijven en werknemers. We richten ons niet enkel op pas afgestudeerden, maar ook op mensen die al een aantal jaren in een bedrijf werken en voor zichzelf of voor het bedrijf een meerwaarde zien in het behalen van een doctoraat. Zij kunnen dan via een Baekeland-mandaat doctoreren bij hun werkgever aan dezelfde condities als ervoor.

Veel kandidaten vertellen ons dat het doctoreren in samenwerking met een bedrijf een positieve en fijne ervaring is. Ik heb na mijn studies als materiaalkundig ingenieur ook een doctoraat in samenwerking met een bedrijf uitgevoerd en heb hier alleen positieve ervaringen aan over gehouden. Ik vond het fijn om in een applicatiegerichte omgeving onderzoek te kunnen verrichten.

 

Interesse in een Baekeland-mandaat? 

De eerste oproep voor 2023 staat open. De uiterste indieningsdatum is 14 maart 2023 om 12 uur. Alle informatie over de oproep vind je hier.

Voor elke oproep bieden we de mogelijkheid om een verkennend gesprek aan te vragen met een van onze projectadviseurs om al jullie vragen te beantwoorden. Voor de huidige oproep kan je een gesprek aanvragen op 2 februari en 28 februari. 

Boek hier een verkennend gesprek. 

 

 

Delen: