Infosessies rond nieuwe energieverplichtingen voor niet-ETS bedrijven

Publicatiedatum
De Vlaamse overheid stimuleert al lange tijd ondernemingen om de energie-efficiëntie van hun processen te optimaliseren en zo veel mogelijk energie te besparen. Om nog meer ondernemingen aan te zetten om energie te besparen, treedt vanaf 2023 de versterkte wetgeving in voege. Aangezien dit wetgevend kader heel wat nieuwe verplichtingen omvat, organiseert het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in samenwerking met Voka enkele infosessies zodat Vlaamse niet energie-intensieve ondernemingen tijdig geïnformeerd worden en vragen kunnen stellen.

Versterkte wetgeving vanaf april 2023

Vlaanderen wil de komende jaren verdere stappen zetten om de Vlaamse ondernemingen verder te laten investeren in de verbetering van hun energie-efficiëntie. Niet energie-intensieve ondernemingen hebben nog een aanzienlijk energiebesparingspotentieel. Met een finaal energiegebruik tussen de 0,02 PJ en 0,1 PJ gebruiken zij gemiddeld evenveel energie als ca. 270 tot 1350 Vlaamse gezinnen. De huidige Vlaamse energie-regelgeving legt tot nu toe geen verplichtingen tot het uitvoeren van maatregelen op aan niet energie-intensieve ondernemingen. Daar komt vanaf april 2023 verandering in. 

Verplichte energieaudit voor kmo's met verbruik tussen 0,05 en 0,1 PJ

Concreet houdt de versterkte wetgeving in dat ondernemingen met een finaal energiegebruik tussen 0,05 en 0,1 PJ (en grote ondernemingen met een energiegebruik onder 0,1 PJ) een energieaudit moeten laten opmaken die hen een duidelijk inzicht geeft in de concrete energiebesparende maatregelen die kunnen worden gerealiseerd in de onderneming. De rendabele maatregelen moeten vervolgens verplicht worden uitgevoerd binnen een periode van 3 jaar.

Energiebalans voor kmo's met verbruik tussen 0,02 en 0,05 PJ

Kmo's met een finaal energiegebruik tussen 0,02 en 0,05 PJ moeten een globale energiebalans opstellen waarin zowel het energiegebruiksprofiel als de energiestromen van de onderneming in kaart worden gebracht. Ook moet deze groep ondernemingen een reeks rendabele maatregelen (lees: no-regretmaatregelen) uitvoeren om de energie-efficiëntie van hun onderneming verder op te drijven.  

Energie-efficiëntie verbeteren

Het doel van de versterkte wetgeving is om de energie-efficiëntie van een 1500-tal niet energie-intensieve ondernemingen te verbeteren en op die manier energie te besparen en hun energiefactuur te laten dalen. Daarnaast leveren zij ook een bijdrage aan de realisatie van de energie-efficiëntie- en klimaatdoelstellingen. 

Neem deel aan de informatiesessies  

Het VEKA organiseert samen met Voka zowel een fysieke als digitale infosessie om de wetgeving, voorwaarden, details en verdere implementatie omtrent de versterkte wetgeving uit de doeken te doen voor niet energie-intensieve ondernemingen:

In deze infosessies ontdekken de ondernemingen welke gevolgen de versterkte wetgeving heeft en hoe zij zich het best hierop voorbereiden. Er wordt ook tijd voorzien om vragen te stellen. 

 

Meer info over wat de klimaat- en energietransitie betekent voor jouw bedrijf?

Hoe kan je als bedrijf energie besparen en zo je steentje bijdragen voor het verminderen van schadelijke CO2-uitstoot? Welke (financiële) steun kan je krijgen om je onderneming te verduurzamen? Waar kan je terecht voor advies en begeleiding rond dit thema en hoe pakken collega-ondernemers hun transitie aan?

Een antwoord op deze vragen vind je op onze overzichtspagina 'Klimaat en energie'!

 

Delen: