2020 nieuw recordjaar voor innovatiesteun aan Vlaamse kmo's

Publicatiedatum
In 2020 verleende VLAIO innovatiesteun aan een record van bijna 700 Vlaamse bedrijven, goed voor een totaal subsidiebedrag van € 267,5 miljoen. Dit is een forse stijging van maar liefst 33% ten opzichte van 2019. Voor het 3de jaar op rij gaat ook meer dan de helft van dit subsidiebedrag naar projecten bij kleine en middelgrote bedrijven. De coronacrisis bleek voor hen vaak hét uitgelezen moment om met VLAIO-innovatiesteun een vernieuwend idee vast te pakken. In 2021 zal VLAIO een nieuw steuninstrument voor prille starters lanceren.
geld doet een lampje branden

Forse stijging van 33% t.o.v. 2019 

In 2020 werden door Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) maar liefst 653 innovatieprojecten bij 694 Vlaamse ondernemingen goedgekeurd, en dit voor een absoluut recordbedrag van € 267,5 miljoen subsidie. Het gaat hier om een forse stijging ten opzichte van 2019, toen ook al een recordjaar met meer € 200 miljoen steun voor ruim 500 bedrijven. In één jaar tijd zijn zowel het aantal goedgekeurde projecten, het totale steunbedrag én het aantal unieke bedrijven dat innovatiesteun mocht ontvangen, telkens met ongeveer 33% toegenomen.  

grafiek met toegekende innovatiesteun in 2020
* Incl 15,4 mln overdracht naar 2021

Ontwikkelingsprojecten zitten in de lift 

Ruim 3/4de van de goedgekeurde innovatiesubsidies zijn ontwikkelingsprojecten, waarmee een onderneming financiële steun krijgt om een innovatieve vernieuwing te realiseren. Ontwikkelingsprojecten vertegenwoordigden altijd de meerderheid van de projecten, maar in 2020 is hun toename ten opzichte van de andere projecttypes spectaculair met 512 toegekende projecten - dat zijn er 132 méér dan in 2019 (380). 

grafiek met toegekende innovatiesteun per projecttype in 2020

Voorts werden vorig jaar 120 onderzoeksprojecten goedgekeurd, waarmee een onderneming steun krijgt voor baanbrekend onderzoek dat op lange termijn tot nieuwe producten, processen of diensten kan leiden. Tenslotte waren 21 van de 653 toegekende subsidies ICON-projecten, waarmee interdisciplinair, coöperatief onderzoek met een thematische focus gesteund wordt.  

60% van steunbedrag gaat naar kmo’s 

Net als in 2018 en 2019 is ook in 2020 het aandeel gesteunde kleine (ko’s) en middelgrote ondernemingen (mo’s) aanzienlijk groter dan het aandeel gesteunde grote ondernemingen (go). Deze trend blijkt ook uit de verdeling van het totale toegekende steunbedrag, waar kmo’s met 60% de grootste hap uit de koek krijgen. De subsidies worden voor kmo’s voor 70% in de vorm van ontwikkelingsprojecten toegekend.  

steunverdeling per grootte onderneming in 2020

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn samen altijd goed geweest voor het grootste aantal goedgekeurde projecten, maar niet voor het meeste gewicht in de verdeling van het totale steunbedrag. Tot en met 2016 kregen grote ondernemingen het grootste deel van het subsidiebedrag. In 2017 was de budgetverdeling voor het eerst ongeveer gelijk. In 2018 werd een kentering ingezet en namen de subsidies voor kmo’s – en dan vooral voor ko’s - fors toe. Deze ommekeer blijft zich ook in 2020 voortzetten, met een nieuw record van € 126 miljoen voor kleine ondernemingen ten opzichte van € 100 miljoen voor grote ondernemingen. 

Nieuwe innovatiesubsidie voor prille starters  

In februari 2021 zal VLAIO een nieuwe, experimentele oproep toevoegen aan de reguliere VLAIO-bedrijfsinnovatiesteun: de innovatie starterssteun. Dit programma richt zich op prille starters die een pioniersrol in hun sector vervullen, maar nog niet ver genoeg staan om financiers of klanten te overtuigen. 

Het programma combineert begeleiding en steun voor een 50-tal starters met het hoogste potentieel (minstens 5 VTE na 5 jaar). De steun gaat uit van een vergoeding voor minstens één mensjaar en wordt vereenvoudigd tot een lump sum van € 50.000. VLAIO lanceert deze oproep in samenwerking met partners Agoria, Sirris, Imec, Voka, Unizo, Netwerk Ondernemen, Start-it @ KBC, Birdhouse en Fanders’ DC. Mogelijks wordt hier een partner uit het VLAIO Netwerk aan toegevoegd, specifiek voor projecten die passen binnen de Flanders’ space.  

Met deze nieuwe steun willen we innovatieve start-ups aanmoedigen en de ingang van nieuwe technologieën en methodieken in Vlaanderen versnellen. 

Ter info 

Deze cijfers in de grafieken hieronder hebben betrekking op de reguliere VLAIO-bedrijfsinnovatiesteun (onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten), met in begrip van het bedrijfsteungedeelte in het kader van ICON-projecten (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) bij strategische onderzoekscentra. 

aantal gesteunde bedrijven verdeeld in go's en kmo's in 2020
verdeling toegekende innovatiesteun tussen go's en kmo's in 2020

Delen: