Eerste oproep ERA-NET Cofund BlueBio

Publicatiedatum
BlueBio geeft steun aan ambitieuze, transnationale onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten rond aquatische biotechnologie. De oproep heeft als doel de aquatische biomassa - zowel in zoet als zout water - op een duurzame manier te exploiteren. Dien je proposal in voor 17/03.
BlueBio

Wat is BlueBio?

BlueBio geeft steun aan ambitieuze, transnationale onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten rond aquatische biotechnologie.

De oproep heeft als doel de aquatische biomassa - zowel in zoet als zout water - op een duurzame manier te exploiteren. Dit door onder andere gebruik te maken van duurzame oogstmethoden en nieuwe productiemethoden.

Zo kunnen ook nieuwe producten geïndentificeerd worden die interessant kunnen zijn voor de verschillende sectoren, zoals de voedings- en voederindustrie en de chemische industrie. Ook toepassingen binnen nutraceutica en cosmetica zijn mogelijk.  

De oproep voor pre-proposals staat nu open met als deadline 17 maart 2019.

De thema’s voor projecten

De projectvoorstellen dienen te kaderen binnen deze topics:

  • Topic 1: Nieuwe bio-grondstoffen
  • Topic 2: Verbeteringen in visserij en aquacultuur
  • Topic 3: Synergiën over verschillende sectoren
  • Topic 4: Biotechnologie en ICT

24 deelnemende steunagentschappen

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigenland of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten.

Aan deze oproep nemen 24 steunagentschappen uit 16 landen deel met een globaal budget van ca. 30 miljoen euro. Meer informatie over de deelnemende landen en regio’s.

1,5 miljoen euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van BlueBio projecten voorziet VLAIO een budget van 1,5 miljoen euro. De steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden hiervoor ingezet. De maximale steun voor de Vlaamse deelname aan een BlueBio project is begrensd op 500.000 euro.

Deadline voor indiening: 17 maart 2019

  1. De projectleider van het internationale BlueBio project dient het project in bij BlueBio tegen 17 maart 2019.
  2. Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject bij VLAIO. Hierbij kruis je “internationaal project” aan en download je de bijbehorende templates. Dit dien je in bij VLAIO tegen dezelfde datum van 17 maart 2019.

Meer informatie?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? We bevelen je aan contact met het agentschap (dirk.veelaert@vlaio.be  / bert.beck@vlaio.be) op te nemen voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek. Ook hier lees je meer info.