4 op 10 bedrijven heeft geen procedures om te reageren op een cyberincident

Publicatiedatum
Bijna driekwart van de Vlaamse ondernemingen meent dat hun onderneming goed beschermd is tegen cyberaanvallen. Die perceptie stemt echter niet overeen met de realiteit. Zo heeft 4 op 10 bedrijven geen procedures om adequaat te reageren op een cyberincident. Dat blijkt uit de 2e CS-barometer, een bevraging over cybersecurity maturiteit bij een representatieve groep Vlaams ondernemingen. Wil jij jouw onderneming cyberveiliger maken? Volg dan een CS-verbetertraject.

Resultaten CS-barometer

De CS-barometer is een studie in opdracht van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid. De studie bevroeg 2367 ondernemingen rond cyberveiligheid. Uit de CS-barometer blijkt dat: 

  • Vlaamse bedrijven vooral procedures implementeren om zich te beschermen tegen cyberaanvallen en om een cyberaanval te herstellen, maar minder inzetten op procedures om cyberaanvallen te detecteren en er adequaat op te reageren.  
  • Slechts 1 op 5 bedrijven over een CS-plan beschikt.
  • Vlaamse bedrijven zich vaak beperken tot basistoepassingen. Meer geavanceerde technische maatregelen zoals ICT-veiligheidstesten of encryptietechnieken voor data, documenten of e-mails worden slechts door een minderheid gebruikt. 
  • Slechts een derde van de Vlaamse ondernemingen opleidingen of activiteiten rond cybersecurity voorziet voor medewerkers. Gebrek aan bewustzijn bij werknemers is een belangrijk obstakel voor het gebruik van CS-maatregelen. 
  • 22% van de Vlaamse ondernemingen van klanten al eisen kreeg opgelegd rond cyberveiligheid. 
  • Na een cyberaanval vernietiging of diefstal van gegevens en onbruikbaarheid van ICT-systemen de meest voorkomende operationele gevolgen zijn. Cyberaanvallen zorgen ook voor inkomstenverlies, reputatieschade en extra kosten voor herstel.  
 

Herkenbaar? Neem actie

Is jouw bedrijf nog niet voldoende beschermd tegen cyberaanvallen? Ontdek wat je kan doen.
Op deze pagina's vind je wat je zelf kan doen en hoe specialisten je kunnen helpen via (gratis) opleidingen of een gesubsidieerd CS-verbetertraject op maat.

 

Actief omgaan met cyberveiligheid  

De resultaten van deze meting tonen dat een actief overheidsbeleid dat bedrijven verder stimuleert en ondersteunt om hun cyberveiligheid te verbeteren nog steeds nodig is. Bedrijven die pas nadenken over te ondernemen acties wanneer het cyberincident heeft plaatsgevonden, dreigen hopeloos achter de feiten aan te lopen. Naast de noodzakelijke technische maatregelen en beheerprocedures vormen medewerkers hierbij een derde belangrijke, en misschien zelfs meest kwetsbare, schakel in de bescherming van bedrijven tegen cyberaanvallen.  

VLAIO werkt hiervoor in het kader van de CS-beleidsagenda samen met actoren uit het VLAIO-netwerk die via een mix van activiteiten (masterclasses, webinars, roadshows, lerende netwerken …) zo veel mogelijk Vlaamse ondernemingen trachten te overtuigen om binnen hun onderneming actief om te gaan met het thema cyberveiligheid. Verder biedt VLAIO met de CS-verbetertrajecten directe financiële steun aan kmo’s die extern advies en begeleiding willen inkopen om hun cybersecurity maturiteit te verbeteren.   

 

Wat is een cybersecurity verbetertraject? (CS-verbetertraject)

Cybersecurity verbetertrajecten helpen Vlaamse kmo’s en maatwerkbedrijven bij het duurzaam verbeteren van hun cyberveiligheid. Tijdens zo’n traject ambieert een erkende dienstverlener de cybersecurity van een onderneming te versterken. VLAIO subsidieert 50% van de kosten voor het inkopen van deze externe begeleiding. Maak jouw keuze uit drie pakketten: 

  • START: eerste analyse + opmaak actieplan - ideaal voor kmo's die een eerste stap naar een betere cyberveiligheid willen zetten! 
  • MEDIUM: analyse + opmaak actieplan + begeleiding en advies bij oplossen beperkt aantal veiligheidsproblemen 
  • PLUS: analyse + opmaak actieplan + begeleiding en advies bij oplossen veiligheidsproblemen 
 

Delen: